Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Barndommens skygge – PTSD-lidelser

Har man haft et presset og hårdt liv som lille, udløser det livsvarig overaktivitet i kroppens stress-system.
Det er velkendt for enhver og påvist i adskillige undersøgelser, at to mennesker, der udsættes for nogenlunde sammen ydre belastning – f.eks. en svær eksamen, et overfald, en naturkatastrofe – kan reagere meget forskelligt med vidt forskellige stressreaktioner.

 

Nogle bliver så stressede, at de næsten med det samme lammes af stress og efterfølgende udvikler langvarige PTSD-lidelser – posttraumatiske stressforstyrrelser).
Andre ser ud til at kunne klare den ydre situation med en meget mindre stressreaktion. De kan både bevare fatningen, og de får svagere eller overhovedet ingen PTSD-lidelser efter stærkt stressede oplevelser.
Et amerikansk forskerhold har nu påvist eksistensen at en såkaldt psyko-biologisk årsag: Psykiske faktorer (i barndommen) - kan påvirke udviklingen af den biologiske stresmekanisne i hjernen, så den reagerer med større eller mindre styrke på ydre belastninger.

 

Det var især gennem resultaterne af undersøgelserne af en gruppe kvinder, der havde været udsat for langvarig stress i barndommen – f.eks.

- længere tids adskillelse fra forældrene
- seksuelle overgreb i længere tid
- brutale fysiske afstraffelsesmetoder
- eller stærkt alkoholiserede eller sindslidende forældre som udviste klare kendetegn på PTSD-lidelser som voksne.

Disse kvinder kom som voksne til at lide af dybe depressioner. Under stresspåvirkninger målte forskerne det ”overordnede” stresshormon ACTH hos personerne. Det viste sig som ventet, at kvinder med barndomsstress reagered med stærkerebeologiske stressreaktioner end kvinder, som havde haft trygge barndomme.

 

Kilde: Gillespie, C.F & Nemeroff, C.B. (2007). Corticotropin-Releasing Factor and the Psychobiology of Early-Life Stress. Current Directions in Psychological Science, 16(2). /85-89
5 March 2012