Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Sponsorer

Rene ord for pengene
Digitalt bureau i Aarhus
Søgemaskineoptimering Aarhus
App Store Optimering (ASO)

 

Noget for nogen.

Regeringen siger: 'Noget for noget' - Børnerådet siger: 'Noget for nogen'

Der er god grund til at interessere sig for børnepolitik i en valgkamp. Børnerådet opfordrer alle politikere med Folketings-ambitioner om at huske børneperspektivet, når der i fremtiden skal træffes beslutninger om væsentlige samfundsforhold.


Børnerådets formand, Charlotte Guldberg udtaler:
Der er behov for en solid indsats på en lang række børnepolitiske områder, for alt for mange børn i Danmark får ikke den omsorg, beskyttelse og hjælp, de har ret til. Men når regeringen siger: ’Noget for noget’, så siger Børnerådet ’Noget for nogen’. For hvis man vil sikre børns ret til en god barndom med ordentlige udviklingsmuligheder, så er man nødt til at prioritere området klart og tydeligt.

Herunder har Børnerådet listet otte områder, hvor der er god plads til forbedringer:

Børn i klemme i bureaukratiet
Flere tilfælde, hvor børns rettigheder er blevet tilsidesat, har vist et stort behov for bedre koordinering og større overblik blandt de ansvarlige ministre. Derfor skal den børnepolitiske indsats samordnes på tværs af ministerierne, og ansvaret for denne koordinering skal placeres entydigt og klart hos én minister.

Børn, som begår kriminalitet, skal hjælpes – ikke spærres inde
Forslag om at spærre børn i 10års alderen inde gavner ikke debatten om, hvordan vi bedst forebygger ungdomskriminalitet. Børnerådet opfordrer til, at enhver indsats på området bygger på dokumenteret viden om effekter og respekterer FNs Børnekonvention. Den kommende regering bør afvente indstillingerne fra den netop nedsatte ’Kommission vedrørende Ungdomskriminalitet’.

Asylsøgende familier og deres børn skal have normale vilkår
Danmark skal overholde FNs Børnekonvention – også når det gælder børn i asylcentre. Konventionen gælder alle børn uden undtagelse. Derfor skal den kommende regering sørge for at normalisere vilkårene for børn i danske asylcentre.

Strukturreform i børnehøjde
Den nye fordeling af ansvar og opgaver mellem kommuner og regioner giver grund til bekymring på udsatte børns vegne, ikke mindst på anbringelsesområdet. Børnerådet mener, at der skal sættes særligt fokus på, hvad reformen får af konsekvenser for kommunernes håndtering af ansvaret overfor udsatte børn.

Der ER fattigdom i Danmark, og den rammer børn særlig hårdt
Omkring 75.000 børn i Danmark lever i fattige familier. Disse børn er særligt truede både fysisk, psykisk og socialt. Derfor skal den kommende regering sørge for at forhindre, at børn overhovedet rammes af fattigdom, og det er deres ansvar at sikre de ramte børn særlig hjælp og beskyttelse.

Handicappede børn skal ikke gemmes væk
Handicappede børns vilkår er overset i det børnepolitiske arbejde. Børnerådet mener, at FNs Handicapkonvention skal ratificeres af Danmark. Det vil sikre, at alle handicappede børn får konkret og direkte indflydelse på deres eget liv.

Medinddragelse og reel indflydelse – børn er fremtidens stemmer
Det er velkendt, at medinddragelse og medbestemmelse styrker børns selvværd. Medinddragelse er også opdragelse til demokrati. Derfor skal børn inddrages i alle samfundsforhold og på alle niveauer i samfundet ud fra deres modenhed og ståsted.

Giv børn et godt arbejdsmiljø
Børnerådets undersøgelser viser, at børn langtfra er tilfredse med de miljøforhold, der findes i daginstitutioner, skoler og andre steder, hvor børn opholder sig – og med god grund. Forholdene er flere steder ganske enkelt for ringe, og derfor skal den kommende regering sikre, at børns arbejdsmiljø lever op til samme krav som til voksnes arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger
Charlotte Guldberg, Børnerådets formand, tlf. nr. 2279 2650.
Flemming Schultz, Børnerådets kommunikationsmedarbejder, tlf. nr. 2892 0060. Kilde: www.boerneraadet.dk30 December 2010