Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Sponsorer

Rene ord for pengene
Digitalt bureau i Aarhus
Søgemaskineoptimering Aarhus
App Store Optimering (ASO)

 

Rejsen til Endelave

Familierejser kan være interessante.

På øen Endelave i Horsens Fjord har man leget med forordninger vedr. rejser – og det kom der følgende sjove rejseanvisning ud af.
Endelave en absolut en meget børnevenlig ø. Beboerne kalder sig for ”endelavitter” – og så er de ikke uden humor. Læs engang her, hvad de siger om ”Endelave og terrorpakken”:

Officiel orientering
VIGTIG MEDDELELSE

Ang. Færgefarten Horsens – Snaptun – Endelave
Til beboerne på Endelave – endelavitterne! (Og andre rejsende til øen.)
Regeringens anti-terrorpakke rammer nu også Endelavefærgen.

Den 10. juni 2006 trådte en lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love i kraft, som indeholder nye tiltag mod terrorisme. Lovens eneste formål er at gennemføre dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse.

Den del af den nye lov, som vedrører Endelave Færgefart, er de skærpede regler for håndbagage.

Hidtil har den del af loven kun været gældende for flytrafik på udenrigs ruter.
Fra 1. august 2007 vil de nye sikkerhedsregler også være gældende på alle indenrigs ruter samt alle færgeruter i Danmark.
De nye skærpede regler for håndbagage på Endelavefærgen vil blive husstandsomdelt på Endelave i maj 2007. Der vil derudover blive opsat opslag med de nye regler på færgen og ved Endelave Købmandshandel.
Yderligere oplysninger kan findes på www.pet.dk.

Det vil for eksempel ikke længere være tilladt at medbringe væsker eller gele-lignende væsker i originalemballage i salonerne. Herunder gælder drikkevarer, cremer, tandpasta og parfumer m.m.
Undtagelser er her mad og drikke til babyer og receptpligtig livsvigtig medicin ved fremvisning af læge erklæring og skriftlig henvendelse en uge før afrejse.

  • Elektronisk udstyr så som mobiltelefon, bærbare computer, kamera, I-pod og lignende vil heller ikke længere være tilladt i salonerne.
  • Der må ligeledes kun medbringes 5 kg håndbagage for at spare brandstof.
  • Væsker mm. samt elektronisk udstyr skal blive i bilerne på dækket eller opbevares i aflåste bokse, som vil blive stillet op på dækket.
  • Der skal muligvis ansættes ekstra sikkerhedspersonale til håndbagagekontrol.

Horsens Kommune, som nu er reder for Endelavefærgen, har søgt om dispensation på enkelte punkter af de restriktive sikkerhedsregler.

To af de punkter, der er ansøgt dispensation til er
- ang. medtagelse af væsker og
- medtagelse af mobiltelefon, (dog kun for endelavitter med folkeregisteradresse på Endelave, hvilket betyder, at man skal kunne legitimere sig med sygesikringskort).

Argumentationen herfor er den ringe terrortrussel endelavitterne synes at udgøre for rejsesikkerheden i Danmark.
På nuværende tidspunkt er der allerede givet dispensation for medtagelse af mobiltelefoner med begrundelse i skolebørnenes mulighed for at kunne kontakte forældre i nødsituationer.

Sammenfatning.

Muligheden for at medbringe væsker er ikke endelig afklaret.
Medtagelse af væsker med indeholdende alkohol, bliver ikke tilladt på grund af eksplosionsfare.
Om det bliver tilladt at tage sin morgenkaffe med forhandles der stadig om.
Det er forslået, at ikke alkoholholdige væsker kan medtages, hvis de omhældes i dertil indrettede gennemsigtige plastposer af særlig kraft og varmebestandig kvalitet.

Det skal der i det tilfælde, det accepteres, foregå før ombordstigning på færgen på havnefogedens kontor.

17 November 2010