Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Børn og billedkunst

I 1999 udkom den første af Anna Maries bøger om ”Billedværksted” – i 2001
den anden og i 2003 den tredje – alle udgivet af av form as, Herning. Bøgerne
er skrevet i dagbogsform. I dag står disse bøger, fyldt med ideer – som noget
af det utroligste og smukkeste i dansk og skandinavisk kunstpædagogik.
Det har da også medført, at mange af ideerne er blevet samlet i en stor bog,
som i 2006 både er trykt på engelsk og portugisisk.
Bøgerne fik meget hurtigt indflydelse på pædagogikken i de danske
billedskoler.
Ikke kun fordi Anna Marie Holm selv er en guds benådet kreativ formidler af
sine ideer, men i lige så høj grad fordi hun selv er en fri skabende kunstner,
som gang på gang overskrider grænserne for, hvad man almindeligvis anser
for det tilladelige – men alligevel glædes over at turde bevæge sig ud i det
eksperimenterende, humoristiske og udtryksfulde.
Bøgerne beretter om en verden fyldt med glade, udtryksfulde og skabende
børn, som eksperimenterer med værdiløse materialer og farver på alle mulige
tænkelige måder.
Ingen kan være i tvivl om, at giver vi børnene lige så stor frihed i den
kunstneriske proces som vi giver dem i legen, vil børnene nå det optimale i
den udviklende skabende proces.
Det er derfor kort sagt umuligt i denne lille introduktion at fortælle om alle de
utrolige påfund med værdiløse materialer og farver, som Anna Marie i sine
bøger præsenterer for os. Tæller jeg hendes ideer og forslag op, får jeg det til
omkring 300.
Det er forslag som det vil tage mange år at afprøve – samtidig med, at
forslagene naturligvis kan afprøves på forskellige niveauer bestemt af børnene
og de unges alder og udvikling, interesser og evner.
I disse år foretager det danske undervisningsministerium en nedgradering af
de aktiviteter og fag, som almindeligvis udvikler skabende virksomhed og
kreative tankeprocesser – til fordel for mere konforme aktiviteter og fag – ofte
med indbyggede krav om færdig viden og fastlåste læreplaner, baseret på
afgrænsede kanons.
Men de bedste læreprocesser har altid været de kreative eksperimenter -
gennemført af børnene selv – gerne på eget initiativ – og inspireret af
nærværende voksne med en menneskelig og personlig faglig tilgang til
projekterne. Det som mange kalder for ”nærværende pædagogik”.
Og det er lige præcis hvad Anna Marie Holm præsenterer for os gennem sine
bøger!
Ikke noget at sige til, at man ude i den store verden er optaget af hendes ideer
om kunstpædagogik, som kan frigøre børns interesser for viden og videnskab
på alle mulige planer.
Ikke noget at sige til, at de børn, som legende eksperimenterer med ideerne i
billedværkstedet, meget hurtigt lærer af deres erfaringer og finder ud af,
hvordan man kan benytte disse i nye og alternative sammenhænge – samtidig
med at glæden ved at lege, eksperimentere og lære kan ses som livslyst – og
derved nærmest bliver et livs projekt.
”En rigtig god kunstnerisk opgave er, at man får sine elever til at tænke
modsat, tænke og arbejde i helt andre retninger”, står der på omslaget i
Billedværksted 3 (2003)
Netop. Både nu og i fremtiden er der brug for at børn kan bryde
konformitetens snævre grænser og sammen med andre børn og voksne kan
skabe, tænke, opfinde, turde eksperimentere og formulere sig om livet og
verden omkring os.
Anna Marie Holms ideer om kunstpædagogik er i allerhøjeste grad
nærværende pædagogik både her og nu og i et fremtidsperspektiv.

© 2006 Jørn Martin Steenhold

2 October 2010