Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Dialogproces – vedr. leg og læring

En lille gruppe pædagoger – med fremtidsforskeren Jørn Martin Steenhold som tovholder - arbejder i disse år med et forskningsprojekt om - Legens magiske virkelighed.
Skulle nogle af Børnelivs læsere have lyst til at deltage i dette projekt – så besvar gerne disse spørgsmål og send skemaet til - vidensbutikken@mail.dkog mærk besvarelsen med ”LEGENS MAGISKE VIRKELIGHED”

PLANLÆGNING - af lege i læringsforløb

1. Fortæl mig om de typer lege du tilbyder og hvorfor?
Stikord:
Undersøge forskellene mellem de forskellige typer lege (Se bøgerne- Legetyper – Legens magiske virkelighed – af Jørn Martin Steenhold – Danmarks Mindst Forlag).
Hvor ligger forskellene?
Har de forskellige typer lege forskellige formål?
Er der indbyrdes sammenhæng?
Undersøge forskellene mellem leg og formelt arbejde.
Hvor ligger forskellene?

2.Efter din mening, hvad adskiller leg fra andre aktiviteter/arbejde?
Stikord:
Udforske legens fordele og specielle kvaliteter.
Udforske leg/formelt arbejde og frileg: Fri/styret leg på børnenes egne præmisser.

3. Hvordan / hvad mener du børn lærer gennem leg?
Stikord:
Hvordan observerer du det?
Hvordan ved du det?

4. Fortæl mig hvad du forstår ved a) indlæring og b) læring og c)udvikling?

DEN VOKSNES INVOLVERING I BØRNENES LEG

5. Hvad er din rolle i legen?
Stikord:
Er din rolle i legen anderledes end den rolle du har i andre aktiviteter –
- hvis ja, så hvordan?
Kan du definere dine roller i forskellige aktiviteter?

6. Kan du give eksempler på, hvornår du vil bryde ind i legen?
Stikord:
Hvordan ved du at du må bryde ind?
Udforske meningerne vedrørende måden hvorpå voksne indblander sig i legen
- og forudsætningerne for at børnene kan lege fri leg (uden at den voksne blander sig!).

7. Hvordan evaluerer du legen?
Stikord:
Er evalueringen planlagt - Hvis ja, hvordan?

8. Hvad evaluerer du specielt i legen?
Stikord:
Indgår evalueringerne i fremtidig planlægning? –
- hvis ja, hvordan?

9. Hvordan giver du børnene feedback på deres leg?

10. Er du bekendt med begrebet “støtteleg” – eller ”forstærkning gennem leg”?
Hvad forstår du ved dette?

HOLDNING OG PRAKSIS

11. Hvad er du glad for og tilfreds med i forbindelse med din egen personlige holdning til leg?
Hvad lykkes – når planlagte lege indplaceres i læringssituationer?

12. Hvilke begrænsninger er til stede i børnehaven, børnehaveklassen, i skolen, i omgivelserne – for at legen efter din mening IKKE får mulighed for at være en suveræn faktor?

13. Hvilke specifikke faktorer påvirker din holdning til leg?
Stikord:
Hvad indflydelse har læseplaner og pensumkrav på din holdning til leg?
Har læseplaner og pensumkrav overhovedet betydning eller indfyldelse på din holdning til leg?

GRUNDLAG OG OVERVEJELSER FOR PLANLÆGNING

Hvilken legeaktivitet har du valgt? – og hvilke typer legetøj skal medvirke i legeaktiviteten?

Hvad ønsker du at denne aktivitet skal give af resultater? –
- i form af færdigheder, kendskab, kompetenser?

Hvor kommer dine ønsker fra om at legen skal være resultatorienteret?
(evt. forbindelse til tidligere aktiviteter, tema/emne eller andet?)

Hvordan organiseres selve legeaktiviteten? - Grupperinger, ressourcer, pladsforhold?
Stikord.
Hvorfor har du valgt legen?
Hvorfor netop denne leg?
Hvordan tror du børnene vil reagere, når de hører at de skal lege?
Hvordan vil du vide om du har opnået dine målsætninger ved at anvende leg som basis for aktivitet?8 June 2011