Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Legen og den sociale viden

Social viden - er at kunne skelne sindsstemninger og følelser hos andre mennesker og at kunne samarbejde

 

Sociale positive faktorer er alle de ting, som har indflydelse på, hvordan og hvorledes både det enkelte menneske og de forskellige grupper i et samfund har mulighed for at udvikle frihed og lighed – samt på at løse opgaverne med at hjælpe hinanden i både offentlig og privat regi.

Derved får alle medlemmerne i samfundet et socialt ansvar og sociale forpligtelser.

Der skal være en fælles vilje til at gøre noget for hinanden – især over de mennesker i samfundet, som af sociale årsager har behov herfor.

Man siger, at politik begynder i familien og i børnehave – for politik er den praktiske viden om, hvordan man skal opføre sig ordentligt overfor hinanden og om hvordan børn og voksne i fællesskab kan at lede og styre tingene i hverdagen.

Hertil kræves der social moral – og moral er det børn lærer ved at være sammen med andre mennesker omkring hverdagens små og større problemer.

Det er væsentligt og vigtigt at have gode regler og vane, når man skal være sammen med andre mennesker. Reglerne anviser, hvad der er rigtigt og forkert, men også hvad der er godt og ondt.

Social intelligens udvikles gennem leg, når de samtidig får erfaring med -

- sociale faktorer – menneskerettigheder – etnicitet - politiske faktorer – ansvar for de svage i gruppen - økonomiske faktorer - menneskers behov – miljøfaktorer - moral og ansvar – og regler og normer.


© 2009 Jørn Martin Steenhold of www.vidensbutikken.dk
26 September 2012