Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Mellem leg og læring

Utallige er de gange, hvor det fremhæves, at legen skal være udgangspunkt for læring.

Både i Danmark og Norge diskuterer man rammeplaner i børnehaver – og fra politisk side bliver det forlangt, at børnehaven skal være en ”læringsarena”, hvor disciplin, orden og forberedte læreprocesser skal forberede de små børn til fremtiden.

Disse teoretiske slagplaner, som faktisk ender med at glemme legens vigtighed, anviser imidlertid ikke, at praksis og de gode praksisfortællinger om legende lærende processer er forudsætningen for at opnå gode resultater – på børnenes betingelser.

Det er derfor vigtigt at skelne mellem leg og læring og læring og indlæring.

Det gør man ved at skelne mellem de 3 måder, hvorpå lege organiseres:

Fri leg – er frie legende processer for processens egen skyld. Der er sjældent noget mål med legen og der bliver heller ikke forlangt et målbart resultat på baggrund af forløbet. Børnene ved at de har legen for sig selv – og den foregår derfor for det meste på børnenes egne præmisser.

Aktions leg – er den ”grænseoverskridende” leg, som går ud på at fuldføre en aktion eller et forløb – ofte hvor noget bliver prøvet af - hvorunder de legende og eksperimenterende finder frem til hvad der kan lade sig gøre, hvad der er godt eller dårligt, hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt m.m. Legen resulterer i at de legende erhverver sig et direkte og bevidst erfaringsgrundlag som kan benyttes til nye lege, eksperimenter og forsøg.

Anvendt leg – er planlagte forløb som foregår i en legende atmosfære. Det er oftest de voksne, lærere og pædagoger – men også ældre børn – som på den måde prøver på at gøre en lære- eller indlæringsproces sjovt og interessant. Børnene er almindeligvis uden indflydelse på forløbet, som er tilrettelagt og har det formål, at børnene skal lære noget bestemt på en underholdende måde.

Det er derfor naturligvis vigtigt at veksle mellem de anvendte former, som her er skitseret.

Børn bliver ”kloge” af at lege – de får erfaring med livets mange processer – og leg ender ofte som en meget bevidst proces, hvorunder de opnåede færdigheder og erfaringer giver de legende indsigt og viden.

10 October 2010