Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Når barnet konstruerer

Af forskningschef cand.phil. Jørn Martin Steenhold

Hvad er konstruktionsleg?
Konstruktionsleg indebærer, barn skaber og bygger en model ved hjælp af materialer af forskellig slags, f.eks. træ- eller plasticklodser, ler, sand, pap, papir, værdiløst materiale eller et færdigtfabrikeret byggesæt.


Konstruktionslegen

- giver barnet mulighed for intellektuelt at bearbejde sine oplevel­ser og indtryk, løse problemer og give fantasien frit løb ved at konstruere.

Ofte bru­ger man betegnelsen frit skabende arbejde om konstruktionslegen, men betegnelsen bør ikke blive knyttet til konstruktionslegen alene, da betegnelsen frit skabende i lige så høj grad karakteriserer andre former for leg.

I konstruktionslegen benytter børnene sig af materialerne på fire forskellige måder:1. Stabling/nitning

2. Autentisk kopiering

3. Konkret formgivning

4. Diffus sampling (sammensætning)


Den mest enkle og simple måde at konstruere på er at stable noget oven på hinanden vertikalt eller at nitte, sammensætte eller lægge nogle ting tæt sammen horisontalt. Disse lege begynder børn allerede på ved 6 måneders alderen, og denne konstruk­tionsleg bliver kaldt stabling/nitning. Klodser og store elementer med indhak, som passer til at sætte ind i hinanden, holder de derfor mest af at lege med.


Som nævnt tidligere vil børnene fra 4 års alderen gerne have, at de ting, de konstru­erer, skal ligne noget, de kender fra omgivelserne og hverdagen. Hvis de kunne bygge eller konstruere en nøjagtig kopi af noget velkendt, gjorde de det. Alle former for materialer bliver fundet frem og brugt. Børnene holder specielt meget af legetøj, som er en tro kopi af virkelighedens ting og genstande. Dette stadie i legen bliver kaldt for autentisk kopiering. Børnene foretrækker materialer eller legetøj, som kan adskilles og meget hurtigt sættes sammen igen, så de kan fortsætte legen.


Fra 3-4 års alderen


- er børnene i stand til i ler og modellervoks at forme meget simple geometriske figurer, kugler og pølser og meget andet. Det bedste materiale hertil er naturligvis ler og modellervoks, men klæg, mudder og sand sammen med vand elsker de bestemt også at få mulighed for at lege med. Når det drejer sig om faste og bestan­dige materialer, er almindelige træklodser og LEGO klodser de bedste til disse for­mer for konstruktionsleg. Princippet i konstruktionslegen bliver kaldt for konkret formgivning.Herefter kommer diffus sampling, hvor barnet efter forgodtbefindende simpelthen bare sammensætter flere forskellige materialer eller byggeelementer. Fra 5 års al­deren kan barnet til dels mestre denne form for konstruktionsleg, hvor figuren eller modellen meget tit er meget abstrakt at se på.

Børnene har imidlertid som tidligere nævnt altid en forklaring eller en historie om modellen.

Fælles for disse fire nævnte principper i konstruktionslegen er, at det drejer sig om meget synlige og aktive lege, hvor resultatet er et produkt, en model eller noget an­det, man kan se og føle på. Men der er også en femte proces i konstruktionslegen, nemlig den ikke-synlige og tilsyneladende passive tankeproces.

At tænke sig om er også en leg, hvorunder barnet gør sig en masse forestillinger om, hvordan det kan bygge eller forme noget bestemt. Egentlig er dette også en aktiv form for leg, selvom den ikke direkte kan registreres eller iagttages.


Ting til at konstruere med


Mudder og jord er de små børns bedste legetøj - et legetøj som de helt bestemt bliver beskidte af at lege med – naturligvis! Derfor må de også være klædt på – eller klædt af - til det. Med mudder kan man smatte, mase og prikke huller. Mudder kan formes om og om igen. Leg med mudder er forudsætningen for at lære de grundlæggende begre­ber i det at give et materiale en form.


Sand. På næsten samme måde forholder det sig med sand, når det er vådt. Barnet kan forme det til hvad som helst, benytte sig af forme af for­skellige typer og si sandet og stenene fra hinanden.


Leg med vand er fascinerende, fordi det ikke kan kontrolleres som mudder og sand. Vandet løber væk hele tiden. 4-5 års barnet vil gerne eksperimentere med vandets muligheder. Det kan foregå ved køkkenvasken eller i badekarret. Barnet bruger små bægre med huller i og ting, som kan flyde og synke. Men bedst af alt er det at få lov til at lege i en vandpyt, en lille bæk med et lille vandfald, ved en sø eller ved havet.


Ler og dej er de mest håndgribelige materialer at lege med og forme figurer i, fordi de er ”langsomme” materialer. Er de først formet til en figur, forsvinder eller udviskes figuren ikke af sig selv efter kort tid.


  • Små børn er ikke interesserede i det færdige produkt, de har formet.
  • De er mere optagede af den effekt, som materialet har.
  • Større børn vil gerne fremvise noget, de har fremstillet eller formet i de nævnte materialer.
  • Alle børn fortjener ros for de ting, som de former og frem­stiller i disse elementære og grundlæggende materialer til at lege med.


© 2009 Børneliv & Vidensbutikken – Fra Jørn Martin Steenholds bog: Legetyper.

22 May 2012