Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Ny bog om børns legeuniverser

Anmeldt af Tove Sheth, sundhedsplejeske
SYGEPLEJESKEN Blad nr. 17/2007

Bogen gennemgår de universer, børn bevæger sig ind og ud af gennem legene, afhængigt af deres alder, køn og legens område. Om det er drøm, fantasi eller virkelighed. Der er en redegørelse for, hvornår der er tale om leg, legeformer og en klassifikation af legen.

Der er mulighed for at fordybe sig og finde netop det emne, man har brug for. Hvis bogen læses i sin helhed, får man et grundigt overblik og indblik i, hvor børn færdes i deres lege.

Meget inspirerende er bl.a. afsnittet om de 12-15-årige drenges legeunivers, hvor deres bestræbelser for at identificere sig med voksne og udfordre denne identitet ofte bringer dem på kant med autoriteter, f.eks. lærere eller loven. Det er et univers, hvor drengefællesskabets mandighed og suverænitet udforskes.

Afsnittet om eventyrenes eviggyldige og eksistentielle temaer, som de gennemleges af henholdsvis piger og drenge i 6-8-års-alderen, giver en større forståelse for både vigtigheden af disse lege og forskelligheden mellem piger og drenge.

Der er en grundig gennemgang af de 0-1-årige børns legeuniverser, som Jørn Martin Steenhold kalder fabulerings- og erfaringsuniverser, og som sætter fokus på de helt basale forudsætninger for legens videre udvikling. Denne del kan give inspiration til fagfolk, der arbejder med de små børn i vuggestue og dagpleje samt til sundhedsplejersker i forbindelse med rådgivning af forældre og fagpersoner.

Tankevækkende er kapitlet om, at børn, der ikke får støtte, tryghed, kærlighed og stabilitet, har svært ved at udvikle legen og få noget ud af den. Det er indlysende og dog nemt at glemme, at disse børn derfor er i risiko for at sakke bagud i udvikling og få svært ved at klare samfundets krav.

Bogen kan læses samlet, men er også god at slå op i, hvis man søger en ganske bestemt viden.

Jørn Martin Steenhold: Legeuniverserne. – Danmarks Mindste Forlag

6 October 2010