Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Definitioner på Legetøj

Legetøj er:

· Små kopier af alle de ting og objekter, vi omgiver os med

· Kopier af historiske ting, genstande og fantasiobjekter baseret på virkeligheden og fantasien.

Men legetøj kan også være –

· en simpel ting, fx en pind eller en sten, som bliver brugt til at lege med som erstatning for den virkelige ting eller genstand, som man måske ikke kan få fat i. Eksempler: En sten skal foregive at være en ko - en pind skal foregive at være en pistol.

Man siger hermed, at legetøj kan være analog til det objekt, den legende søger viden og kundskab om og erfaring med ved at lege - en analogi der under legen erstatter objekter!

Definitioner på legetøj

Ifølge Ordbog over Det Danske Sprog er:
”Legetøj de genstande, som bruges ved legen. Udtrykt mere direkte er legetøj ting børn bruger til at lege med.”

Nu er det imidlertid ikke kun børn, der leger, men også voksne og i særdeleshed forældre -sammen med deres børn.
Derfor kan tingene til at lege med ikke kun begrænses til at være genstande, børn vælger, men også ting og legetøj, som voksne finder interessante at lege med sammen med deres børn - eller lege med alene, uden at børnene er med i legen!
Ordbogen over ”Det Danske Sprog” er derfor meget begrænset i sin definition af begrebet Legetøj.

Tidligere tiders legetøj at lege med, det forhistoriske og historiske legetøj, antikt, gammelt legetøj eller ældre legetøj, bliver kaldt for ”traditionelt legetøj”, fordi det er små kopier af de originale og virkelige genstande - og man kan derfor meget let se hvad det er legetøjet skal forestille.

Som eksempel på en moderne beskrivelse af, hvad legetøj er, citeres her betegnelse for hvad legetøj er if. ”EU-direktivet om legetøj, af 3. Maj 1988.”
Fra Artikel 1, stk. 1 og 2:

Stk. 1: Ved legetøj forstås ethvert produkt, som klart er konstrueret eller bestemt til legeformål for børn under 14 år.

Stk. 2: De i bilag i nævnte produkter betragtes ikke som legetøj i henhold til dette direktiv. (De nævnte produkter er sports- eller sportslignende rekvisitter).

Den almindeligste opfattelse af, hvad et stykke legetøj er, og hvad det kan bruges til, er derfor ikke alene afhængig af legetøjets lighed, funktion og brugbarhed - (eller af legen og dialogerne i legen med og om legetøjet) - men også af om direktivet klart anviser, at det altså er legetøj!

Traditionelt og diffust legetøj

Legetøj bliver i dag typisk defineret som kommercielt producerede objekter, børn kan lege med. Meget af dette legetøj er selvfølgelig traditionelt (det er kopier af alle de ting og genstande, vi omgiver os med!), men meget kan også betegnes som diffust (fup!), kitsch - eller modelegetøj med en begrænset levetid - fordi det forvrider eller forvirrer begrebet i forhold til de almindelige forventninger til, hvordan legetøjets udseende almindeligvis er.

Antikt legetøj (gammelt legetøj) lever især op til de traditionelle idealer om, at legetøj skal ligne den oprindelige, originale ting eller genstand fra den tid det blev produceret i, samt at det skal være brugbart og funktionsdueligt.

Abstrakt legetøj

Denne betegnelse bliver benyttet til at karakterisere det legetøj, som er designet på moderne og sofistikeret, så man næsten ikke kan se, hvad man skal bruget det til.
Meget af det abstrakte legetøj kan også være kunsthåndværk eller kunstgenstande i form af små skulpturer, kunstværker og udstillingsgenstande - beregnet til pynt eller som statussymboler.

Fetichisme og legetøj

Små kopier af oprindelige ting og genstande fra forhistorisk tid (mere end 2000-3000 år gammelt legetøj) er givetvis små nøjagtige kopier af oprindelige ting og opjekter - men der er grund til at tvivle på, om disse ting har været brugt til at lege med.
Sandsynligvis har tingene i visse situationer været brugt som fetich - eller som hellige redskaber ved ceremonier eller ved kultiske handlinger.

Fetichisme kommer af ordet fetich, en genstand, der hos ”primitive” folk siges at have overnaturlige kræfter - overfor hvilken der derfor vises ærefrygt for og derfor dyrkes som en hellig genstand.

© 1994 Jørn Martin Steenhold

18 September 2010