Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Dukke æstetik – dukken som legetøj

Dukkerne bærer på signaler eller primære tegn,

- som kan tolkes kollektivt på grundlag af kulturens generelle sociale bevidsthed og de dominerende normer og koder, og
- som delvist kan afkodes individuelt i overensstemmelse med den enkelte brugers receptionsforudsætninger.

Gennemgående er der seks grundtyper af dukker, som til gengæld ses i alle mulige blandingsformer på legetøjsmarkedet:

- menneske
- menneskedyr
- dyr
- robot
- alien (fremmed)
- monster (mutant)

Dukkerne og figurerne har almindeligvis én ud af 2 profiler, idet de enten er skabt som:

funktionsfigur eller character
(eller måske lidt af begge dele).

Funktionsfiguren –

har navn efter arbejdsopgave eller funktion (eksempelvis brandmand, pilot), er gennemgående upersonlig med mindre det legende barn giver figuren et navn, evt. sit eget. Men almindeligvis er figuren neutral, uidentificerbar og identitetsløs. Det kendes stort set kun på den funktionelle egenskab. Til funktionsfiguren knytter sig dens DYR og/eller REDSKABER – men specielt figurens personlige håndværktøj, redskaber og rekvisitter.

Det er især børn i 3 til 5-6 års alderen, som er optaget af figurens funktioner og redskaber i relation til deres konkrete og realistiske rollelege, hvori det netop gælder om at erhverve sig erfaring om rollernes funktionsduelighed gennem imitation og instruktion.

Einsiedler m.fl. (1985, 1986, 1989) påpeger i den sammenhæng, at børn på dette alderstrin (3 til 6 år) faktisk kun er påvirkelig for social stimulering i kraft af legetøj og figurer, som er konkrete og funktionelt realistiske og har en tydelig lighed med de daglige funktioner i virkeligheden.

En character –

er navngivet (eksempelvis Batman, Barbie) og har personlighed, identitet og karisma.

Udseendet viser også dukkernes særlige egenskaber, som oftest er kendt på forhånd i kraft af hovedpersonens betydning i en fortælling, TV-film eller tegneserie. En character har også redskaber og rekvisitter. Men hvor funktionsfiguren er synonym med værktøjet eller redskabet, er dyr, redskaber og inventar en del af den personlighedsstruktur, som en character er i besiddelse af.

Fra 5-6 års alderen ønsker børnene sig, at dukke skal have identitet – ellers er de jo blot funktionsfigurer med en anonym funktionel rolle.

For pigernes, på dette alderstrin, vedkommende samler opmærksomheden sig om dukkerne i forskellige feminine drømmeuniverser – eller om unge voksne kvinders erhvervsmuligheder og tilværelse.

For drengenes vedkommende bliver det dukker og figurer, som kan indtage deres pladser omkring de meget voldsomme og fysiske lege med vinde/tabe og sejr/nederlag motiver (og mandigheden udforskes og afstives). Disse dukker kræver gerne flere deltagere i legen og meget plads.

© 1994 Jørn Martin Steenhold

26 August 2011