Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Dukkeverdener

De fleste dukker er køns specifikke, har bestemte kønsroller, funktioner og appel.

For år tilbage var babydukker kønsløse. Modstanden imod babydukker med specifikke køns tegn (kønsorganer påhæftet dukker med tydelig babytræk) tager naturligvis sit udgangspunkt i en etisk og moralsk opfattelse af, hvad børn bør eller ”må se!”. Men ellers har alle dukker og figurer, som symboliserer en voksen klare køns specifikke markeringer, som samtidig også udviser distance og forskel til det andet køn.

Køns appellerne er endda meget ofte meget tydeligt stereotype, undertiden næsten grænsende til at være en parodi på specifik køns adfærd og udseende. Dette kan være nødvendigt for at give figuren generel troværdighed i forhold til udseende, køn og især køns funktion generelt.

Babydukken – indtager en særdeles stor plads i de 2-5 årige pigers primære lege, fordi de mange kendte hverdagsfunktioner i deres umiddelbare sociale omverden kan tekste legen. Pigerne bruger tid på at diskutere deres indbyrdes relationer i forhold til deres egne familier, imens de er optaget af dukke- og rollelege.

De 2-5 årige drenges interesser og lege koncentrerer sig om instrumentelle, funktionelle og motoriske lege, hvor specielt funktionsfigurerne eller –dukkerne meget ofte skal forgive at være dem selv.

I børnehaven har drengene eksempelvis endnu ikke fundet sammen som gruppe og befinder sig mere som enkeltindivider i periferien af pigegruppen, som helt styrer rollefordelingerne i de fælles lege i dukkekrogen.

Et overblik, delvist efter Brougére (1993), over de mange tekstvariationer, som baby- og dukkelegene råder over, vises her.

Pigedukken – indtager pladsen fra pigen 5-6 år og opefter og/eller den voksne kvindelige characterdukke appellerer til klare feminine begreber som:

- dialogik

- ”skønhedens æstetik”

- kærlighed/had

- den sammensatte og identificerbare udviklingshistorie

- invitation og spejling

For de større piger fra 6 år er det dialogerne om de indbyrdes relationer, som det drejer sig om. Dukkelegene giver pigerne anledningen til at diskutere og analysere deres indbyrdes forhold og situation.

I en typisk pigeleg søger pigerne gerne sammen i tætte venindeforhold eller –dyader, hvorigennem de bekræfter hinandens identitet og beundrer hinandens personlige og intime kvaliteter.

Dukkerne bliver pigernes ”ven/veninde”, børn og baby (se nedenfor), som de ansvaret for i et legescenarie, hvori særlige det relations- og situationsorienterende er i fokus.

Drengedukken – og den voksne mandlige character indtager pladsen i drengens legeunivers fra 5 års alderen og appellerer til maskuline træk som:

- handling og action

- ”sejrens æstetik”

- hæslighed/styrke

- myten eller legenden

- om heroisk adfærd

- konfrontation og kamp

For de større drenge fra 6 år er det det maskuline univers, actiondukkernes hierarkiske indplacering og styrkeforhold, der diskuteres.

I den typiske drengeleg søger drengene sammen i gruppemedlemskaber eller i ”bander”, hvor især interessefællesskabet og den gensidige godkendelse og beundring er fremtrædende. Drengene leger meddelelsesorienteret og i informationsmonolger, hvis indhold for dem er facts og fakta.

Dukker og figurer, hvortil begreberne sejr/nederlag, vinde/tabe (de gode helte og de onde skurke på skift), fordeler drengene imellem sig for at få mulighed for gennemlegen at afprøve de vidt forskellige roller og positioner og for at eksperimentere med legende aggressive temaer.

© 1991 Jørn Martin Steenhold

4 September 2010