Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

EU’s nye legetøjsdirektiv

I det nye LEGO magasin The Brick findes en super informativ artikel om kemi.

I et særdeles informativt interview med Peter Trillinggaard - som repræsenterer LEGO Koncernen i sammenslutningen af europæiske legetøjsproducenter, TIE – fortælles der bl.a. om legetøjssikkerhed.

Det første legetøjsdirektiv fra EU er helt tilbage fra 1988 – og siden er direktivet blevet fornyet, udbygget6 adskillige gange med tilføjelser, der kan gøre det meget svært at overskue.

Udbygningen af direktivet er sket med såkaldte ”standarder”, der anviser, hvilke stoffer der må benyttes i legetøj.

Det nye legetøjsdirektiv


- blev godkendt af Europaparlementet i december 2008. Medlemslandene skriver dog først under i 2009. Men tro ikke, at så er alt på plads – for direktivet træder faktisk først i kraft i 2011 - og i 2013 for de sidste områder.

I mellemtiden skal der så udarbejdes helt nye standarder for, hvordan man måler legetøjets sikkerhed.

Hensigten er selvfølgelig at sikre sig sikkerhed på legetøjsområdet på globalt plan – med totalt ensartede regler for alle legetøjsproducenter.

Hvordan ser det så ud, dette nye legetøjsdirektiv?

Det nye legetøjsdirektiv i EU skærper generelt kravene til legetøjet på en meget lang række områder – og her skal nævnes nog af de vigtigste:

  • Flere end 1000 forskellige CMR-stoffer forbydes. Se nedenfor, hvad CMR-stoffer er for noget
  • 55 forskellige duftstoffer forbydes anvendt
  • 11 forskellige og mulige allergifremkaldende duftstoffer kan dog stadig anvendes –men legetøjet med stofferne skal mærkes med en advarsel
  • Forbuddet mod de såkaldte nitrosaminer - (som kan fremkalde kræft) – udvides med et totalt forbud i legetøj til børn, der er under 3 år – og i legetøj, der anvendes i munden (f.eks. musikinstrumenter)
  • Den ”tunge” liste over ”tungmetalller” / ”tungstoffer”, der er grænseværdier for, bliver sat op fra 8 til 19
  • Til gengæld nedsættes grænseværdierne for mængden af en række tungmetaller

Hvad er CMR-stoffer:

”CMR” er en forkortelse for tre typer af kemiske stoffer, der kan have negativ indvirken på helbredet:
Carcinogener – stoffer, der kan forårsage kræft.
Mutagener – stoffer, der kan forårsage arvelige genetiske effekter.
Reproduktive toxiner – stoffer, der kan virke skadende for menneskersevne til reproduktion.

Kilde: The Brick – udgivet af Corporative Communications, LEGO Koncernen – marts 2009

14 June 2012