Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Legetøj, soap og dannelse

Dannelsen er den proces, i hvilken den legende under indflydelse af ydre sociale og kulturelle påvirkninger antager eller tilegner sig en bestemt beskaffenhed. Jeg tillader mig at påpege, at det er resultatet af dannelsesprocessen gennem legen med legetøjet, som direkte er årsagen til tilegnelsen af omtalte beskaffenhed.

Det er imidlertid ret usikkert, om dannelse altid er til stede hos den legende, når der leges, for som det nævnes i DEL II LEGEN (Leg og dannelse) er selektion, selvrefleksion, autonomi, undren og livsmod forudsætningerne for, at dannelsen i det hele taget sker.

I legen med dukker og dukkeuniverser tilegner den legende sig nogle beskaffenheder, men tilegnelsen sker gennem eksperimenter, manipulering med regler og afprøvning af værdier og muligheder.

For børnene fra 3-4 år må denne dannelse nærmest være at betegne som almen dannelse. For større børn, som leger med sofistikerede characters, er der mulighed for at lege og eksperimentere med andre dannelsesformer, lige fra klassisk, humanistisk og måske også akademisk eller polyteknisk dannelse, afhængig af legetøjets beskaffenhed og sværhedsgrad.

Dannelsen er derfor en beskaffenhed, som børnene får gennem legeprocessen og i løbet af den tid de mange vidt forskellige episoder foregår. Derved kommer dannelse i legen med legetøjet til at stå i modsætning til de processer, som har fået den moderne betegnelse ”soap”.

Soap er en overeksponering af en fortællings- og en situations betydningsværdi.

I legen som i dele af medieverdenen vader barnet godt og grundigt rundt i det melodramatiske og sentimentale, men også i det for hovedpersonerne og dukkerne sødmefuldte, grusomme og uretfærdige. I TV er det med voksenserier som ”Tornfuglene”, i pigetegneserierne er det eksempelvis ”Penny”, og i romanerne er det serier som ”Den unge læge” eller ”Livet på Ryttergården”.

Der er kort afstand i soap fra det sentimentale og det groteske – og meget ofte er man tæt på parodien.

Soap-genren findes i alle kulturer og forekommer i mange forskellige former bestemt af den pågældende kultur. Den knyttes oftest til beskrivelser af menneskers udviklingsforløb. På meget følelsesfulde og feminine måder vises så værdier og følelser, så positive og negative konflikter i handlingerne fremtræder tydeligt og utvetydigt. Soap kan derfor være ret triviel, konform og stereotyp.

Dette er også tilfældet med det, der sker i børnenes, især i pigernes leg. Det er ved hjælp af legen og eksperimenterne med det konforme og stereotype i legens temaer, at børn lærer at forstå tingenes rette sammenhæng.

Drengene leger triviel, konform og stereotyp krig for bl.a. at prøve at forstå krigens groteske grusomhed, og pigerne leger triviel, konform og stereotyp soap for bl.a. at smage på drømmenes sødmefuldte forhåbninger!!

Soap som genre er uhæmmet og fri fabulation. At lege er også fri fabulation med urealistiske soap-drømme og soap-muligheder. Disse lege medfører, at pigerne både kan planlægge, afprøve og eksperimentere med roller, hændelser og konflikter på en sådan måde, at det bliver en sand parodi, som næsten gør nar af mulighederne.

Pigerne henter inspiration fra soap til deres egen leg med både Barbie og LEGO SYSTEM Belville, fordi produkterne utvetydige signalerer det lette, lyserøde og oplevelsesfyldte – det pigelige og kvindelige legeunivers.

De hidtidige anviste modeller for dukker og dukkehjemsuniverser henføres naturligt til at foregå i en realistisk eller en fantasiverden, men legen med dem kan også tillægges forskellige beskaffenheder – som i sine yderpunkter er situationer med soap og dannelse.

For nogle voksne er soap set ud fra et finkulturelt synspunkt ”dårlige smag”, for andre en underholdene trivialitet. For børnene er soap blot en kommunikations- og inspirationsform på linje med så meget andet, som de oplever, ser og opdager gennem de forskellige medier! Kvalitetstolkning finder for børnenes vedkommende først sted langt senere i livet.

Herefter følger der en beskrivelse af de to koncepter, som indeholder det tyvende århundredes to mest berømte dukker, nemlig Barbie og GI Joe.

© 2004 Jørn Martin Steenhold

(Andre artikler om dukker er oversat fra: Jørn Martin Steenhold: TOYS AND USERS. – Copenhagen Institute for Fotures Studies. (Kan lånes på Danmarks Pædagogiske Universitets bibliotek))2 September 2010