Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Vælg det rigtige legetøj

Fantasi og kreativitet vil stadig være drivkraften i børns leg – også i en tid med store teknologiske landvindinger, siger Jørn Martin Steenhold fra Instituttet for Fremtidsforskning

Vi har alle hørt skrækhistorierne: Fremtidens borgere bliver egocentrerede og asociale, fordi mange børn dagligt tilbringer timer i cyberspace i stedet for at sparke til dåsen med gadens unger. Jørn Martin Steenhold, cand.phil og projektleder ved Instituttet for Fremtidsforskning tegner et andet billede:
”Ja, børn bruger meget tid foran computeren, men de spiller næsten altid med hinanden. Selvom deres sociale møder tager udgangspunkt i cyberspace og portaler, bygger de et kammeratskabsnetværk op gennem deres leg – som børn altid har gjort”.

Fremtidens leg

I det hele taget er der nogle konstanter i børns leg, som vil eksistere, samtidig med at de tilpasser sig udviklingen.

”Børn vil altid lege med det, der omgiver dem i deres hverdag. De ting og redskaber familien og samfundet anvender, og som de kan bruge til at eksperimentere med de regler og grænser, vi har. Det vil fremtidens legetøj også afspejle”, siger Jørn Martin Steenhold.

Som bud på kommende års mere avangardistiske former for legetøj, peger han på, at børn vil integrere leg og læring på en måde, hvor de vil bruge pc´eren som det fundamentale redskab. Det vil de gøre lige fra børnehaveklassen. Ved at slå op på portaler vil de videregive og diskutere den information, de finder. Det betyder, at grænserne mellem viden og leg og kundskab og kreativitet bliver udvisket. Hidtil har samfundet i almindelighed og skolesystemet i særdeleshed satset på kundskab og viden, men i fremtiden forudser Jørn Martin Steenhold, at fokus vil ligge på leg og kreativitet:

”Einstein sagde, at kreativitet er vigtigere end kundskab – jeg tilføjer, at er man først kreativ, så kommer kundskaben af sig selv! Det er fantasien og legen, vi kommer til at bygge fremtiden på. Derfor er jeg heller ikke bekymret for børns leg i cyberspace: De roder rundt og har det sjovt. Men samtidig danner de netværk, som de etablerer efter behov, interesse og nysgerrighed. De finder sammen i udviklingsgrupper – og udvikling er jo det, meget af livet handler om!”

Vælg legetøj med omtanke

Udbudet af legetøj på markedet er enormt, og at vælge det rigtige legetøj til ungerne er ikke den rene barnemad. Jørn Martin Steenhold skelner mellem traditionelt legetøj, teknisk-mekanisk legetøj og elektronisk legetøj. Kunsten er at sætte legetøj og barn i spil alt efter barnets udviklingstrin.

Når barnet er mellem nul til tre år skal det helst have konkrete ting, som det kan lege og lære med. Fra det tredje år hjælper genstande i bevægelse eller med en funktion barnet til at erkende de gamle regler i tilværelsen: Ondt og godt, rigtigt og forkert, horisontalt og vertikalt og tyngdekraften. I fem-seksårsalderen skifter legen karakter. Barnet forsøger nu at ændre tilværelsen og gøre den anderledes. Det er især i disse år, at det elektroniske legetøj bliver interessant, og der er god grund til ikke at give det til børnene inden da, mener Jørn Martin Steenholdt

”Børn skal lære det traditionelle og manuelle først. Når de mestrer det, er de i stand til at abstrahere betjeningen af det mekaniske og elektriske.” Det er nemlig vigtigt ikke at forcere børnenes udvikling.

” Forældre tror ofte, at deres børn kan mere, end de kan, og derfor overfodrer de dem for tidligt. Men de risikerer at ødelægge børnenes legetid og legeverden, fordi de ikke kan tackle det komplicerede legetøj. Så lider børnene nederlag i forhold til deres erkendelse og fornuft, og det gør dem frustreret og forvirret. Lad børnene blive fascineret af at opdage det nye, der ligger i deres hverdag i stedet for at give dem nogle universer, der først hører hjemme på et senere alderstrin”, råder Jørn Martin Steenhold.

Jørn Martin Steenholds råd til gaveindkøb

1. Køb altid mærkevarer. Så er du sikker på kvaliteten. De er dyre, men også godt produktudviklede og giver en bedre legeværdi for børnene. De holder længe og giver børnene et bedre forhold til materielle værdier end dårligt legetøj.

2. Til små børn (0-3 år). Vælg legetøj, som tager udgangspunkt i virkeligheden. Små børn arbejder hårdt på at lære at begå sig i den virkelige verden. Legetøjskøkkener, tøjdyr, dukker, små biler o.s.v. er oplagte gaver.

3. Sørg for, at børnene ikke kun har legetøj af plastic. Der skal også være legetøj af træ, skind o.s.v.

4. Større børn leger både ud fra en fantasiverden og en verden, der ligner virkeligheden. Brandstationer og dukkehuse er fra den virkelige verden. Power Rangers er fra fantasiverdenen. Giv dem noget fra begge verdener!.

5. Legetøjet må gerne have en kvalitet, så det kan gå i arv til yngre søskende.

6. Dukker behøver absolut ikke at kunne skrige eller tisse. Specielt ikke dukker til små børn. Små børn kan alligevel ikke bruge dukker, der er fyldt med elektronik.

7. Børn har fem hovedområder, som de på skift leger sig igennem:

8. Mennesker, dyr, redskaber, systemer/strategier, naturting. De har behov for noget fra alle disse verdener

9. Vær ikke bange for at give børnene kønsspecifikt legetøj.

10. At lege med andre børn er også vigtigt for legen. Vælg også legetøj, hvor to kan lege sammen med hver sin hovedrolle.

Spil er også legetøj. Spil er imiteret virkelighed, hvor man lærer at vinde og tabe. Barnet lærer, at det er bedre til nogle spil, og andre er bedre til andre spil – ligesom i livet.

19 September 2010