Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Børn, fantasi og virkelighed

Kan børn skelne mellem fantasi og virkelighed?


Ja, naturligvis kan de det.

Men det kræver erfaring og viden om, hvordan denne verden er indrettet.

Og det tager tid at finde ud af det.

Undertiden sker der imidlertid det, at fantasien får karakter af virkelighed – og så får især de mindste børn problemer med at skelne.

Det, børn forestiller sig i fantasien, er naturligvis ikke virkelighed, men henter inspi­ration fra virkeligheden.


At kende det almindelige

Børnene kender den såkaldte almindelighed - alle de alminde­lige hændelser, der foregår i familien, i det virkelige liv og i hverdagen.

For børnene er virkeligheden derfor den almindelige, kendte verden med alle dens kendsgerninger og klare bestemmelser og regler for, hvordan tingene er, og hvordan de foregår i det daglige liv.

Det, børn forestiller sig, er fantasier, drømme, fiktioner, illusioner, som de leger medog det er ikke virkelighed. Måske vil det, de drømmer, engang blive til virkelighed, men det er nu sjældent tilfældet!


Når børnene fantaserer og drømmer

Når børnene fantaserer og drømmer, udtrykker de det ved at gøre sig mange forestillinger om noget endnu ikke eksisterende, noget an­derledes eller alternativt.

De forestiller sig ganske enkelt, at verden omkring dem er anderledes, end den i virkeligheden er.

De kan også forestille sig, at alting foregår på en anden måde, end det i virkeligheden gør. Børnene selv forestiller sig måske også, at de ikke er sig selv i den hverdag, de kender så godt, men er anderledes børn i nye og anderledes situationer.


Det hele eksisterer ikke; men det kunne måske være rart, hvis det gjorde – hvis det hele altså vel at mærke er en rigtig god drøm, fantasifore­stilling eller leg.


© 2009 Børneliv www.borneliv.dk og Jørn Martin Steenhold - Børn, fantasi og virkelighed

7 June 2012