Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Dimensioner er da noget man spiser

Hvad er en dimension – og kan børn fatte det?
aturligvis – man leger bare med det.

Det drejer sig om modeller – en lille model af noget større. Eksempelvis et barn, som holder en lille model af et stort hus i hænderne – og det lille hus er en tro kopi – blot fremstillet senere end det store blev bygget.

En dimension er en udstrækning i størrelse og omfang - men er også en udstrækning i rum og i tid.
Der findes flere dimensioner, 1. – 2. – 3. – 4. og måske en 5. – og måske en 6.

Et punkt har 0 dimensioner, dimensionen 0: er en position eller et bestemt sted.

En linie har 1 dimension: længden.

En flade har 2 dimensioner: længde og bredde.

Rummet har 3 dimensioner: længde, bredde og højde.

Tiden bliver ofte kaldt den 4. dimension: længde, bredde, højde, tidspunkt (hvor begivenheden skal ske).

Dimensionerne får gyldighed, når de indgår i en sammenhængende orden for en begivenhed, eksempelvis:

- hvis jeg fra (0: et punkt) skolen –

- går ned ad (1: længden) Skolegade –

- til (2: bredden) Skolegade nr. 81 –

- og går op på (3: højde) 14. sal –

- hvor vi skal møde min ven (4: tidspunktet) kl. 14.30

Det er spændende og interessant at lege med dimensionerne – især hvis man eksempelvis vil holde møde i fortiden (1812) eller engang i fremtiden (2190) – men da vi endnu ikke kan rejse udenfor vores egen tid, må det blive ved det – indtil videre. – Da mennesket er i stadig udvikling og har uanede muligheder (den menneskelige faktor som forudsætning for de andre dimensioner) – er den 5 dimension udviklings- og kulturdimensionerne, som mennesker der lever i en bestemt tid evigt vil være forankret til. Denne 5. dimension er:

• Læresystemerne - (hvad og hvordan lærer vi)

• Historierne - (mytiske beretninger om det guddommelige og om tilværelsens grundlæggende vilkår)

• De etiske fordringer - (forskrifter for den enkeltes og gruppernes liv)

• Ritualerne - (hverdagens og højtidernes faste holdepunkter)

• Personlige erfaringsmæssige oplevelser - (det enkelte individs forhold til gruppen)

• Organisationen - (planlægning, forberedelse og logistik)

Det materielle - (værktøj, redskaber, produktion og opfindelser)

3 October 2012