Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Drømme.

Drøm er en forklædt opfyldelse af et undertrykt ønske.

Man drømmer om noget bestemt, som man ønsker gerne må gå i opfyldelse – eller man ønsker sig at det for alt i verden helst ikke eller aldrig må gå i opfyldelse. Men det man drømmer er ikke det man ønsker sig skal ske – eller vil undgå skal ske. Det man drømmer er forklædt eller ser i drømmen ud som noget andet. Og det er dette andet, som er det vigtige – og som måske kan analyseres eller tolkes.

 

At drømme kan også forklares som en række af psykiske billeder og fænomener, der viser sig mens man sover. Ifølge en af de mest gængse teorier om fænomenet er drømme et biprodukt af en proces, hvorunder hjernen ordner og sorterer den forudgående dags indtryk og oplevelser.

 

Der findes mange andre forklaringer og betegnelser for drømme: Personlige drømme (se Ønsker) – Dagdrømme - Søvnens drømme - Kollektive drømme (at mennesker mens de sover drømmer det samme eller bytter drømme) - Profetiske drømme - Drømme som gentager sig - Forvandling af drømme osv.

 

I forbindelse med at man drømmer når man sover, optræder hurtige øjenbevægelser (REM søvn). Hos spædbørn udgør drømmesøvnen ca. 50 procent, hvorefter den aftager med årene. Hos voksne udgør drømmesøvnen mellem ca. 20 og 30 procent. Mennesket har normalt 4-6 drømme i løbet af en nat, med omkring 90 minutter mellem hver drømmefase. Når man er på vej ind i den dybe søvn varer drømme 5-10 minutter. Nattens sidste drøm før man vågner kan vare op til 30-40 minutter.
Tolkningen og analyserne af drømme er interessante, da det har betydning for næsten alle mennesker – også fordi alle mennesker drømmer alt muligt forskelligt om natten, når de sover. Dog er der nogen, som drømmer meget mere end andre.
Tolkningen og analyserne kan - dels koncentrere sig om forståelsen af drømmenes bagudrettede tolkning set i relation til oplevelser i barndommen eller noget som er hændt - dels dreje sig om drømmenes mening for fremtiden.

 

Man må ikke tage drømmen fra et menneske – og man skal være åben overfor børnenes drømme og snakke om dem. De gode drømme er betydningsfulde og fylder altid mennesker med tro og håb.

 

© 2007 Jørn Martin Steenhold – fra bogen: Børn og klogskab.
27 December 2011