Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Identitet og personlighedsstruktur

Identitet er det et menneske “identificerer” sig med,

- det man ser sig selv som “identisk” med,
- det som er “identisk med sig selv”, og derfor er genkendelig som værende “mig”.

Den enkelte person, det enkelte individ har en unik personlighed og psykologisk identitet.

En gruppe, en familie, en by, en minoritet, en nation kan have en fælles identitet
- Når medlemmerne er blevet enige med sig selv om at de er en gruppe, at de har noget til fælles, i kraft af at de alle for eksempel er danskere, eller er på samme arbejdsplads - eller at alle f.eks. tilhører den særlige “familien Hansen”.

Personlighedsstrukturen omfatter alle de stabile elementer

- ved en persons måde at bruge sig selv på
- og ved personens personlige adfærd og opførsel

En persons (u)sædvanlige, unikke væremåde
Det specielle, som adskiller personen fra andre
Det særegne - originale -markante – iøjefaldende

Fra bogen: Jørn Martin Steenhold: De små zild – pigerne 7-12 år. Aschehoug 2003

19 November 2010