Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Legen og læringen

Alle forældre ønsker, at deres børn skal lære noget – for ellers taber de senere hen i uddannelseskapløbet – er der nogle, som hævder.
”Men det passer imidlertid slet ikke” – siger lege- og læringsforskeren Jørn Martin Steenhold, og fortsætter:
Når det drejer sig om, hvad små børn før skolealderen, skal lære, må det først og fremmest være at lære den daglige tilværelse at kende – og at lære at kende til det liv, de skal leve i de næste mange år.

 

Der er også, hvad websiden Vidensbutikken fortæller gennem sine mange artikler om børn og viden.
Jørn Martin Steenhold fortsætter: ”Når det drejer sig om den daglige hverdagslæring i hjemmet og henne i børnehaven, findes der rundt omkring i landet utrolige gode børnehaver, som netop kan skelne imellem den livsnødvendige hverdags viden – og den påduttede halvakademiske færdighedslæring, som mange politikere prøver på at profilere sig på.
En af disse børnehaver er Vægtergården i Tårnby på Amager. Men der er mange andre, som skelner mellem vigtig viden om livet og hverdagen og de færdigheder, som faktisk hører hjemme i skolen”.

 

Hvordan skelner man i dette spørgsmål?
Som pædagogerne siger i disse børnehaver - jf. Vægtergården - siger:
Læring har intet fast startpunkt og slutpunkt. Læring foregår som gensidige processer i relationer mellem børn og voksne og børnene indbyrdes. Læring fordrer fokus på børns egen aktive deltagelse og nysgerrighed – og den foregår altid på flere planer samtidig – for børns læring styrkes gennem brug af alle sanser.

 

Det er lige det, som websiden Børneliv tager op i sine mange artikler og gennem dialogerne i denne websides forum.
Det drejer sig nemlig om børns leg og lysten til at lege, fordi legen danner grundlaget for daglige læreprocesser. Det er gennem denne legende læring børn tilegner sig kulturelle normer, og læring bliver derved en del af den personlige identitets dannelse. Læring handler om formidling og foregår som vedvarende processer – og stort set ALTID

 

Jørn Martin Steenhold: ”Tænk på, at dit barns daginstitution er et læringsmiljø – ikke en ventesal!
Hverdagen i det gode læringsmiljø skaber udvikling for både børn og voksne. For de voksne er refleksion over egen og fælles praksis nødvendig i et levende og udviklende læringsmiljø. Det ved pædagogerne, for de gør alt for at afstemme deres initiativer i forhold til det, børnene kan, ved og vil”.
Kære forældre. Husk det til næste gang, du snakker med dit barns pædagoger!

14 November 2010