Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Nysgerrigheden - der er så vigtig

Hvorfor?

Fordi den er drivkraften for at lære, gå på opdagelse, så skærpet sanserne – og opleve verden.

Hvis man gerne vil vide mere, er man nysgerrig.

Derfor er nysgerrighed – hvor barnet gerne vil vide mere om noget – finde ud af, hvad der måske sker, når man gør noget bestemt – en forudsætning for kreativitet.

Og når et barn kommer i tvivl om noget, bliver usikkert og vil finde en løsning, finde frem til et resultat, er det også nysgerrigheden, der ”overtaler” barnet til ”at gøre noget” – bare ”et eller andet”.

Når man er usikker, vil man tilsyneladende gerne have yderligere oplysninger – man er nysgerrig.

Derfor fremmer usikkerhed og nysgerrighed en særlig adfærdsform, nemlig udforskende adfærd, som medfører nye oplysninger og viden.

Nysgerrigheden er derfor et motiv til den adfærd eller opførsel, som børn og voksne udviser, når de går på opdagelse.

At komme ”i tvivl”

Den nysgerrige kommer først i ”tvivl”

– bliver måske ”usikker” eller ligefrem ”perpleks”

– prøver derefter på at forestille sig, hvad der kan ske, hvis ”man gør det eller det”

– og da to egenskaber sjældent eller aldrig optræder sammen, og det alligevel kunne tyde på det – skaber det ”forvirring”

– men nysgerrigheden sejrer alligevel

så ”man tager en beslutning” – handler – og ser, hvad der sker?

Resultatet er ofte overraskende, men det kreative barn har fået ny viden, ny erkendelse og bevidsthed - og måske derved skabt noget nyt og interessant – i alle tilfælde for sig selv - for: ” Lykkelig er den, der finder frem til de skjulte årsagen.”

Derfor er der utrolige muligheder i kreativt at benytte nysgerrigheden som motivation i alle former for undervisning og læring.

Begrænser vi børnenes nysgerrighed?

Vi begrænser børnenes nysgerrighed, hvis vi ikke tillader dem at eksperimentere med ”alt muligt”.

”Befri fantasien – ved at give plads til nysgerrighed og spontanitet – og plads til at lege. Eksempelvis Astrid Lindgren bevarede sin fantastiske kreative barnehjerne livet igennem. Men det er desværre kun yderst sjælden, man ser det”, siger hjerneforskeren Matti Bergstrøm og fortsætter: - for systematisk undertrykkelse af nysgerrighed og kreativitet begynder allerede, mens børnene er helt små.”


© 2009 Børneliv www.borneliv.dk og Jørn Martin Steenhold - Nysgerrigheden, der er så vigtig.

5 June 2012