Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

SIQ - Den spirituelle intelligens og børn

Indigobørn - fremtidens børn og voksne, født i nutiden
©Af Merete Gundersen © Livskilden
Spørge skema for identifikation af SIQ - den spirituelle intelligens
Se: www.siqinteligens.dk
Merete Gundersen er forfatter og holistisk terapeut med speciale i SIQ - Den spirituelle Intelligens

 

 

Der tales i disse år utroligt meget om det nye og meget moderne begreb Indigobørn. Begrebet stammer fra USA, og referer til, at disse børns aura, som overordnet grundfarve er indigofarvet.

Begrebet blev første gang lanceret af amerikaneren Nancy Ann Tappes, og er senere blevet taget op af flere andre forfattere og clairvoyante i USA blandt andet James Twyman. Alle er fremkommet med forskellige bud på, hvad det vil sige, at være Indigobarn.

 

Men også i Danmark har vi været aktive, og nogle af dem, der har taget emnet op er: Inger Brochmann, Ulla Jerrebo Maglekilde, Anni Sennov og Jørn Martin Steenhold,

Begrebet dækker ligeledes over det, der også bliver kaldt: ”Den nye tids børn”, ”Stjernebørn”, ”Krystalbørn”,” Celestebørn”, og ”børn født med en 6.sans aktiv”, og mange mener, at børn, der lider af DAMP, autisme og hyperaktivitet, tillige kommer ind under begrebet Indigobørn.

 

Ikke meget er der skrevet i bogform om disse børn, og en del af det, der allerede er skrevet, overlapper hinanden, således der er tale om meget enslydende informationer om Indigobørnene.

Der er beskrevet en hel del om børnenes adfærd og deres evne til at tilpasse sig den verden, de er inkarneret i, og det er beskrevet ud fra flere forskellige vinkler, som mest handler om, hvordan man kan yde disse børn støtte og eventuelt hjælp, eller hvordan man kan hjælpe forældre til disse børn, med at lære at takle livet for og med børnene.

En stor del af den viden, der er fremkommet, handler om, at børnene har store tilpasningsvanskeligheder, og at de derfor ofte medicineres med stoffet Ritalin.

Det er alt sammen meget vigtig viden, og det er utrolig ønskværdigt, at denne viden bliver modtaget af hele den sektor, som tager sig af vore børn i dagligdagen. Undervisere på skolerne, i vuggestuer og børnehaver, og selvfølgelig skal alle forældre have information. Alle kan have stort udbytte af den megen viden, der er fremkommet om Indigobørnenes adfærd.

 

Vi står altså lige nu med en viden fra flere planer, om børn der agerer anderledes end flertallet, nemlig både fra den spirituelle /åndelige sektor og fra den etablerede. Den meget markante forskel i forståelsen af børnene er, at den spirituelle /åndelige sektor måde at komme børnene nærmere er med kærlighed, accept, åbenhed, og den indstilling, at vi selv kan lære noget af dem. Hvorimod det etablerede system betragter disse børn, som værende syge, og derfor foreslår, at de skal behandles med medicin. Man kunne ønske sig, at disse to grupper af mennesker, der arbejder med børnene, ville finde ind til et konstruktivt samarbejde til glæde og gavn for børnene og for den videre udvikling. Det er fint at holde sig for øje, at denne uvikling kun er et skidt på vejen til, at børnene fødes med endnu større adgang til universel viden, og de vil komme til at fornemme og se langt mere end på nuværende tidspunkt, så derfor er et samarbejde allerede nu meget vigtigt.
15 June 2011