Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Nationale test

Haarder sætter nationale test på pause

Af: Karen Ravn 2007

 

Forligskredsen bag de nationale test har i dag fulgt Skolestyrelsens indstilling om at aflyse testene i dette skoleår. Det sker for at få bedre tid til at rette op på de mange problemer, som blev påpeget ved efterårets evaluering.

De ti test er et pædagogisk værktøj til lærerne, der skal hjælpe med at afdække, hvad den enkelte elev har behov for af støtte. Det er afgørende, at testopgaverne tester det rigtige. Jeg har derfor lyttet til forskernes råd og vil nu bruge det næste år på at afprøve og udvikle testene. Vi vil ikke haste dem igennem, men tage den nødvendige tid, siger Bertel Haarder.

 

De obligatoriske, nationale test blev lanceret af daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs ved offentliggørelsen af den anden Pisa-undersøgelse i december 2004. Dengang blev der afsat 27 millioner kroner over tre år, og testene forventedes klar til brug i papirform inden sommerferien 2005 og i elektronisk form i 2006.

Efter det første EU-udbud af opgaven måtte Undervisningsministeriet imidlertid erkende, at der skulle flere penge på bordet. Testene blev udskudt, og et nyt udbud afsatte op mod 60 millioner kroner til testene. Et konsortium med konsulentfirmaet Cowi i spidsen vandt opgaven med at udvikle ti obligatoriske nationale test.

 

De første tre test blev gennemført i foråret 2007 og var præget af en række tekniske problemer - ikke mindst det problem, at serveren ikke kunne klare belastningen, da de nationale test faldt sammen med de elektroniske afgangsprøver i biologi og geografi.

 

I september meddelte undervisningsminister Bertel Haarder, at testene i de næste tre fag ikke som planlagt skulle afvikles i dette forår. Og i oktober offentliggjorde et ekspertpanel så den evaluering af de første tre test, som har fået undervisningsministeren til at aflyse samtlige test i dette forår. Kritikken gik blandt andet på, at der var alt for få opgaver til de dygtigste og til de svageste elever, og at læsetesten reelt i højere grad tjekkede elevernes omverdenskendskab end deres læseniveau.

 

Kilde: www.folkeskolen.dk

25 March 2011