Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

“Stjernebørn” – “De nye børn” – “Indigobørn”

De senere år tales der mere om og mere om de børn og unge, der er svære at placere i skolemiljøet, svære at undervise og svære at opdrage.
En del af disse børn diagnosticeres på en sådan måde, at de efterfølgende modtager specialundervisning og desværre hører vi mere og mere, at de også medicineres, da de ofte er fyldt med overstadig energi og dermed mangler koncentration.
At disse børn og unge er fyldt med en masse anden viden og intelligens, end flertallet er, bådes tales og skrives der om.

Vi, der er deres forældre, ser og oplever, hvorledes deres usædvanligt store empati gør dem særligt følsomme i sammenhæng med andre børn og mennesker generelt. Mon det er forkert at mene, at mange af dem mobbes og mistrives? Det tror jeg ikke! Og de har jo brug for at føle sig ”normale” i verdens øjne, som alle andre – uden at det dog, i rigtig mange tilfælde, er deres hverdag.
De er endda ofte både truede af spiseforstyrrelser, selvmordstanker samt depressioner af alle slags……….for slet ikke at tale om, at de overskrider massevis af ”normal opførsels-kodeks” med rod i førstnævnte!

Nogle af os ved: at disse børns hverdag er karakteriseret af mere eller mindre ”åben kanal” til de Guddommelige sfærer, udvisende ægte intuitiv viden, samtidigt med, at de renser ud i deres legemer på rekordfart, således at de kan udføre de opgaver, de er kommet for: at være hjælpere i opbygningen af ”den nye verdensorden” m. en ny verdensreligion, uden dogmer og med en universel kærlighedskraft, der er ubegrænset og rensende på vores klodes udvikling til at blive ”den lysende planet”.

Mange familier ser ikke disse ting og resultatet er utilpassede, ulykkelige og tilsyneladende ”fordummede” unge mennesker, som ingen ved, hvad de skal stille op med – værst af alt: de får ikke chancen til at forbedre eget liv med kompetencer, der passer til dem.

Hjælp findes – og hjælp er mulig, især i de familier, der kan overskue disse børns særlige livsbetingelser, i sin helhed af mange intelligenser, med en ekstra 6. sans, levende og aktiv. Og der findes efterhånden en del måder at hjælpe dem på: healing, (gen)opbygning af kroppens harmoni og funktion (kiropraktik, osteopati, rolfing, massage m.m.), vibrations-remedier (krystal-, dyre -og blomster-remedier), musik- og kunstterapi ….samt et par metoder mere, som jeg ikke har erfaring med personligt eller har følt mig tiltrukket af.

Ofte er det nødvendigt at varetage de fysiske behov i særlig grad, da disse børn ofte afviser varieret kost og motion.

Jo, der er masser af familie-arbejde at tage vare om, med disse børn og unge. Og mon ikke nogle af forældrene endda næsten giver op, af mangel på den korrekte hjælp og af mangel på logiske forklaringer og dermed forståelse af de rette sammenhænge? Det tror jeg – desværre.

 

Måske er det på tide at definere nærmere, hvilke muligheder vi faktisk har.

Den store bølge med de første ”Stjernebørn” blev født først i 70-erne (når vi ikke regner os i forældregruppen med!!)og da de jo nu er omkring de 30, så er der en masse livserfaringer, vi kan trække på.

 

Det følgende skal derfor betragtes som både personlige, men osse opsamlede erfaringer fra andre, selv ”stjernebørn”, forældre og lærere.

 

Elementer i en tilgang til skabelse af kvalitets liv for disse børn og unge:

 • En synliggørelse af disse børns daglige oplevelser, både de visuelle, verbale samt oversanselige oplevelser – og hermed formidling af forståelse, sammenhæng og afmystificering af samme
 • Direkte ”undervisning” eller evaluering, der matcher hvert enkelt individ, således at denne del af børnenes verden ikke bliver ”skjult” eller hemmelig, måske endda forbudt, men bliver et naturligt eksisterende univers i hverdagen
 • Erkendelse af, at deres stædighed ofte bremser aktiviteter (fx oprydning af værelse) – og da intet hjælper, så er belastningen eksisterende, indtil den voksne klarer jobbet og lader det ”forsvinde” (disse børn ER ganske enkelt mere stædige end alle andre!!)
 • Forståelse for, at både børn og voksne må rense deres legemer for de karmiske lag, der konstant byder sig til, med chancen for formindskning eller udryddelse – hermed forståelse for, at familiens skiftende problemer ikke altid er resultatet af interaktion imellem individerne, men udtryk for andre mekanismer, der kun kan forstås gennem åndelig indsigt og viden (evt. formidlet gennem terapeuter)
 • Indsigt i at kunne gennemskue indlæring af strukturer i hverdagen, da disse ofte ikke beherskes – og hjælpe med denne indlæring
 • En afbødning af de mest barske erfaringer, fordi disse børn/unge ofte må igennem de værste oplevelser - de er nemlig ikke modtagelige for andres erfaringer (al erfaring bliver næste fatal, tæt på katastrofe, ekstrem – B.´s badning v. Bornholm, trafikadfærd) og derfor tager indlæring af basis-opførsel ofte meget lang tid (at komme til tiden, holde aftaler…)
 • Særligt fokus på afkodning af disse børns individuelle talenter, således at deres livsopgaver – om muligt – meget tidligt synliggøres og dermed kan understøttes
 • Nye metoder til at udnytte de enten lange eller korte perioder m. koncentration, som disse børn udviser – ofte netop ultrakorte intervaller med indlæring, hastigt afbrudt af anden aktivitet og tilbagevenden til indlæringstid
 • Mod til at kunne skære igennem og bestemme, når det bare er nødvendigt (du MÅ ikke begå selvmord/løbe hjemmefra/kaste med møblerne/ødelægge huset – du SKAL drikke vand/spise/børste tænder/tage bad/gå på fortovet/pakke skoletasken i forvejen………o.s.v.)
 • Have et stort hjerte og kunne rumme disse børn, der i særlig grad og særligt længe gerne vil have et knus, en hånd på skulderen eller i hvert fald fysisk tæthed
 • Forståelse for, at disse individer lever intenst i ”nuet” og derfor (oftest) ikke mestrer at planlægge og overskue tid og aftaler – derfor heller ikke altid har særlig megen respekt for ”jordisk gods og guld”, men i stedet eksisterer fint med, hvordan livet nu se ud, lige nu, uden at jamre
 • I langt overvejende grad skal omgivelserne, andre børn eller kammerater forklares, at det er ved at forskelsbehandle, at man behandler alle lige og mest retfærdigt
 • Lade det læres, at ”hjælp” ikke er et nederlag, men en sejr omkring selvudvikling
 • Forsøge at indlære lyst til fysisk træning som nødvendig for trivsel – at få brændt noget energi af, så fordybelse har de bedste betingelser
 • At formidle viden omkring ”vibration” og karmaloven, således at børnene i en tidlig alder kan forvalte sig selv ud fra denne dybere forståelse (fx vold af enhver art, mod mennesker og dyr)
 • Udvikle nye metoder til at forstå og dermed opdrage og undervise – ud fra læren og viden om: 1) stjernebørn/englebørn, 2)de 7 stråler og individets tilknytning til disse (kan vi teste hvert barn? Og drage erfaringer, der bringer bedre livskvalitet til børnene? Større glæde? Bedre indlæring?)
 • Kan vi lade vores barn have et særligt fortroligt forhold til en healer eller terapeut i en meget tidlig alder? Dette vil jo fratage forældrene ”autoritet” og ansvar……….
 • Lade børnene lære at meditere allerede som små og dermed finde egen måde at ”lette trykket på” og knytte sig ind i egen Gudskontakt
 • Bruge farve- og musikrum i daglig trivsel og med healende og terapeutisk øjemed

 

 

Hvordan skal så en skole opbygges og indrettes, for at kunne varetage undervisning for disse børn og unge?

Der er mange overvejelser – og der er selvfølgelig ingen tvivl om, at lovgivningen o. undervisning skal følges, således at der - relativt set – vil være samme indlæringsstandpunkt hos Folkeskolens elever og en privatskoles elever. Herunder vil antallet af fagtimer i store træk være ens.

 

Som udgangspunkt vil det sikkert være både ansvarligt og konstruktivt at have følgende hensigter:

 • At have fælles trivselsregler, som alle får et ejerskab til (laves i fællesskab), med fokus på omsorg og respekt, hjælpsomhed, glæde, faglige og sociale udfordringer, produkter af enhver art, ansvarlig opførsel, multi-musiske aktiviteter, ”orden og skønhed”
 • Udtænke nye undervisningsmetoder ud fra åndelige/holistiske principper og lave både research og resultat-rapporter
 • Samlæste klasser og elevgrupper – grupperne vil tilpasses eleverne og deres klassetilhørsforhold og bør være stabil i hele skoleforløbet, hvis det kan lade sig gøre, rent hensigtsmæssigt
 • Hver gruppe tilknyttes en fast kontaktlærer, for at kunne tilgodese hver elevs eget ansvar for egen indlæring (computerorganiseret), under supervision af en lærer, der derfor ikke bør have mere end ca. 8 elever som ansvarsområde.
 • Samme lærer bør fagligt kunne dække et stort område fx således, at hver elev kun har to lærere knyttet til sin indlæring – og to, for at have sparringspartnere lærerne imellem samt for at drage fordel af lærerkompetencer/liniefag.
 • Individuelle aftaler om frikvarterer – måske bortset fra en middagspause – for at kunne planlægge individuelt og m. aftaler omkring hver elev, m. elevansvarsindlæring (herunder definere lærernes arbejdstid og pausetid, jf. arbejdsmiljø)
 • Udnyttelse af undervisningsrum i forskellige farver, evt. m. forskellig musik tilknyttet (eller stilhed)
 • Udnyttelse af forskellige typer møbler til at stå/sidde/ligge ved: stole-borde, sækkestole/madrasser –
 • Koncentrationstests for at afdække optimal læring v. fx udsigt udad/mod væggen
 • Forhold omkring elevens egen-indlæring eller indlæring af sociale færdigheder skal afdækkes og defineres og skiftevis byde på egen-koncentration og gruppearbejde
 • Udnyttelse af ”de mange intelligenser” som middel til glæde ved indlæring hos børnene/de unge (og som middel til at kunne snakke med det etablerede skolesystem)
 • At enhver elevs indsats og resultat først karakterbedømmes i overbygningsklasser, når eller hvis den enkelte elev føler behov derfor eller det måtte have en vigtig effekt for den enkelte elevs realitetsfornemmelse - og ellers ikke, kun som egen-evaluering
 • Fællessamlinger skaber fællesskab og bør byde på alle slags ”input”: foredrag, historielæsning, teaterforestillinger, musik, fællessang, lege, film, meditationer m.m.m. samt være forum for fælles informationer
 • Se verden i fællesskab på udflugter, ture, besøg o.s.v. og udnytte verden omkring os
 • Have skole og SFO knyttet sammen til en ”heldagsskole” – men generelt åbne mulighed for forskellige typer klubber og fællesskaber for alle aldre (en særlig opgave økonomisk, sikkert?!)

 

 

 

1000-kunstner, lærer, healings- og blomsterterapeut Mette Sommer –

Roskildevej 167A, 3400 Hillerød – Tel. 45542810, 30518784 – Mail-to: msommer@vip.cybercity.dk

August 2004
7 August 2010