Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

5 - Individet i den psykiske enhed.

Stemninger smitter, og stemninger kan snige sig ind og blive en del af rummet. Der er nogle mennesker, som er særlig følsomme og opsnapper disse stemninger i omgivelserne – og det er børn. Hvis stemningen i rummet er god og imødekommende vil barnet også være det. Hvis stemningen er forknyt, irriteret eller utilregnelig, vil barnet reagere enten med at tilpasse sig og blive ligedan, eller gøre oprør.

Det sidstnævnte adfærdsmønster skaber ofte stærke reaktioner i den voksne, og den uopmærksomme vil bruge megen energi på at overbevise barnet om, at det skal ændre adfærden. Det barn, der tilpasser sig, bliver belønnet for sine fortrængninger, ved at tilsidesættelsen først ses senere i livet. Adfærden er på dette tidspunkt blevet så integreret, at den er blevet en del af personligheden.

Det er på denne måde, at vi kan få skabt pæne piger, der bliver til neurotiske kvinder og udafreagerende drenge, der kan blive til knudemænd. Det er de følelsesmæssige signaler, der ikke er blevet opfattet og håndteret tilfredsstillende i rette tid.

Tonen i det sagte og måden ordene bliver formidlet på, aflejres i en stemning. Budskabet opfattes ikke nødvendigvis i ordenes betydning, men i måden hensigten formidles på. Invitation til imødekommenhed, til udveksling af blikke og berøring, påvirker personligheden direkte. Den frihed det giver at blive troet på og værdsat som væsen, skaber unikke muligheder for indlæringsevnen.

Nye måder at se verden på og erfare en stigende evne til at kunne regulere sig ud af en negativ hændelse, er guld værd at vide – for de børn, der bliver fremtidens voksne.


Mette Petersen er pædagog med særlig viden om småbørn og vuggestuen.
Mette skriver essays og artikler for Vidensbutikken og Børneliv -
og holder foredrag om små børns trivsel og udvikling i vuggestuen.
Du kan skrive til Mette på – mp@mettepetersen.info eller besøge hendes hjemmeside på www.mettepetersen.info
10 December 2014