Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

6 - Gode anvisninger og vejledning er vigtigt for fremtidens sociale kompetancer.

Tro på dig selv. Du skal bare tro på dig selv, så får du succes. Men tro er en forestilling der udspiller sig i hjernen.

Hvis forestillingen om at du ikke er god nok, fylder mere end forestillingen om at du er noget værd, så var du nok bedre stillet uden tro. Men sådan fungere det jo ikke.

Erfaringen om hvad der fører til succes og hvad der fører til fiasko ligger i hjernen i de spor der er dannet. Sporene bliver liggende indtil en aflæring finder sted, og en ny indlæring får ”overbevist” hjernen om, at nu er det denne forestilling, der er gældende. Omkodning af forestillinger og adfærdsmønstre er det vi til daglig kalder opdragelse.

Opdragelse som nogle måske kan bekræfte, kun kan lade sig gøre, hvis barnet er villig til at modtage opdragelsen.

Barnets vilje kan have en anden dagsorden – men selvom det kan opleves besværligt for den voksne – så er det en kæmpe resurse for barnet, at kunne tage sine læreprocesser med sin vilje.

I børnefællesskaber vil barnet erfare hvilke handlinger, der skal til for at få kontakt til ”min allerbedste ven” - og få erfaringer med hvad der skaber knubs, skrig og kamp.

De voksne må organisere sig, således at børnenes læreprocesser kan finde sted og erfares til ende. Måden børnene lærer at være sammen på, afspejles i gruppen.

Anerkendes børnene i deres gode hensigter, bliver deres følelsessignaler respekteret, deres fantasi pirret, og grundlaget bliver skabt for at børnene kan være gode, til at være gode sammen.

Mette Petersen er pædagog med særlig viden om småbørn og vuggestuen.
Mette skriver essays og artikler for Vidensbutikken og Børneliv -
og holder foredrag om små børns trivsel og udvikling i vuggestuen.
Du kan skrive til Mette på – mp@mettepetersen.info eller besøge hendes hjemmeside på www.mettepetersen.info
17 December 2014