Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Viden forpligter

Mennesket har den enestående psykiske evne, at kunne se sig selv udefra, og have en mening om sig selv. Lærdom åbner sig for den nysgerrige der af egen interesse søger mod yderligere mening og tilfredshed.

Det pædagogiske personale bliver hele tiden dygtigere til at reflektere og skaffe sig ny viden. De lever op til det, på bedst mulig måde, på trods af grundvilkåret frustration.

Frustration er, inderst inde at vide et, og så gøre noget andet. Dagligt må kompromiser indgås for at navigere i krydspresset imellem viden og tilgængelig handling. Frustration opstår, når hjerner trænes, i at være kloge, og følelsessystemmer trænes, i at lægge låg på, hvad vi oplever. Ildsjælene brænder ud, men læreprocessen vedvare indtil budskabet er videregivet. Alle har et ansvar for at være aktive medspillere, der igennem fortællinger, sætter synlige spor efter sig. Børnene efterligner de voksne, så nutidens børn er fremtidens voksne.

Fremtidens voksne får rigtig mange muligheder, for at udfolde sig. Fremtidens voksne kommer til at få en frihed, der sandsynligvis ikke rummer særlig mange grænser, men til gengæld flere præstationskrav. At forvalte så mangen frihed, kræver fokusering, beslutsomhed, iværksætterlyst og evnen til at få resultatet i mål på en konstruktivt måde.

Det er verdens vigtigste opgave, at opdrage nutidens børn til en ikke kendt fremtid.

Det kræver dygtige voksne.

At opdrage et barn til at have en høj emotionel intelligens (EQ) er en af de vigtigste opgaver i verden, fordi følelsesmæssige stemninger smitter af på omgivelserne.

Barnet er designet til at efterligne og kopiere sine omgivelser. Derfor har professionelle omsorgsgivere et etisk og moralsk ansvar for det følelsesmæssige læringsrum. Alle der har en opdragende funktion, har et ansvar for at være konstruktive rollemodeller i barnets psykiske udvikling.

At opdrage et barn til at se verden med et positivt og konstruktivt syn på livet, er en af de vigtigste opgaver i verden, fordi det kan være det barn, der gør en forskel i fremtiden. Det barn har krav på at tilegne sig de færdigheder, som det har brug for i fremtidens samfund. Det har brug for at være opmærksom, nærværende og kunne se forskel på fup og fakta. Barnet får ikke brug for at blive slået ud af sine fejltagelser, men skal se sin læreproces og komme videre. Barnet har brug for tydelige voksne til at navigere efter, voksne der kan vise adfærdsmønstret for at skabe succes.

At opdrage et barn til at være et frit menneske er en af de vigtigste opgaver i verden, fordi barnet bærer nutidens oplevelser med sig ind i fremtidens adfærdsmønstre. Fremtidens voksne har brug for at være selvstændige, kreative og fleksible, for at kunne begå sig i et foranderligt og ukendt samfund. Barnet har i hverdagen brug for bevidste voksne og der kan reflektere over egne handlinger og empatisk kommunikerer oplevelser og holdninger, som det kan spejle sig i og løsrive sig fra.

At opdrage et barn til at se meningen med tilværelsen, er en af de vigtigste opgaver i verden, fordi fremtidens opgaver bliver stillet uden facitliste. Barnet har brug at forvalte sin frihed således at det ses som udfordringer og muligheder for yderlig udvikling. Det må drives frem af en indre glæde og tilfredshed i selve skabelsesprocessen. Det har brug for voksne med integritet og visioner, der kan bryde uhensigtsmæssige vaner, inspirere, give slip og navigere emotionelt.

 

Følelserne i vuggestuen udspiller sig,

og det er måden at imødekomme dem på,

der gør en forskel for fremtidens voksne.

 

 

 

Mette Petersen er pædagog med særlig viden om småbørn og vuggestuen.
Mette skriver essays og artikler for Vidensbutikken og Børneliv -
og holder foredrag om små børns trivsel og udvikling i vuggestuen.
Du kan skrive til Mette på –
mp@mettepetersen.info

eller besøge hendes hjemmeside på www.mettepetersen.info
9 February 2013