Udgivelse af bogen: ”Samtaler med børn og deres voksne – Pædagogisk Sandplay & Integreret Sandplay terapi.”

Udgivelses dato: 11.03.23
Skrevet af Inge Konge Ludvigsen, Majbrith Annesen og Dorthe Steiniche. De har alle mange års praksis erfaring som udøvende psykoterapeuter i arbejdet med børn og deres voksne.

Barnets trivsel er vigtig for den enkeltes barndom, ungdom og for det voksenliv der følger efter. Børnenes trivsel er vigtig for vores samfund. Børnene har ikke deres egne stemmer i det etablerede system og derfor er det de voksne i samfundet – børnenes forældre, og derudover politikere, lærere, pædagoger, dagplejere, socialrådgivere, psykologer, psykoterapeuter og andre i kontakt med børn – som skal lytte til og tage ansvar for børnene, for at give dem en stemme i skabelsen af de bedste opvækstbetingelser.

Vi oplever, af mange og komplekse årsager, i disse år en stigning i antallet af børn og unge med: stress, angst, depression, skolevægring, selvmordsforsøg, spiseforstyrrelser, afhængighed af spil og sociale medier, forskellige former for belastningsreaktioner og utilpasset adfærd. Vi ser også denne tendens følge med ind i ungdommen, i et omfang, som er alarmerende. Det er børn og unge, der har det svært i det indre liv. Der er mange faktorer, der har indflydelse på dette, og mange dygtige mennesker arbejder på, både politisk og praktisk at vende denne udvikling. Det kræver virkelig samarbejde i mange lag af samfundet og en øget forståelse af det at være barn.

Derfor er det vigtigt for de voksne, at kunne skabe en kontakt og tillid i relationen til barnet, så der kan sættes gode bevægelser i gang i og omkring barnet og skabes trygge rammer.

Vores hensigt med denne bog er dels at øge forståelse for børnenes perspektiver i livet, ved at give indsigt i de psykiske strukturer og i børnenes univers, dels at give redskaber, som kan støtte og gavne sund udvikling. Nærvær, empati, kærlig forståelse og støtte, er grundstenene for god trivsel og det budskab har vi haft i baghovedet i hele denne skabelsesproces.

Uddrag fra forordet af Lisbet Meyers, Senior Analytiker, medlem af IAAP og DSAP

”Denne fine store bog giver mangfoldige muligheder for at skabe forskellige meningsfulde møder med forpinte børn, deres forældre og omsorgspersoner. Den er skrevet med de 3 forfatteres dygtige og dedikerede engagement.

Den tilbyder inspiration og viden til erfarne terapeuter, pædagoger, lærere, omsorgspersoner og andre. Bogen skaber indsigt omkring kommunikation i pædagogiske/terapeutiske processer, ligesom den kan være en brugbar opslagsbog, en håndbog til den mindre erfarne fagperson.

Der er mange situationer, hvor den voksne omsorgsperson kan stå magtesløs overfor et forpint barn, der end ikke selv begriber, hvad der er fat og derfor desperat forsøger at slippe for smerten ved at udadreagere, slå, ødelægge, råbe og skrige. I sådanne situationer kan den voksne i denne bog finde forslag til at nå barnet. Den giver mange muligheder for at finde inspiration til metoder og forståelse for at nå barnet og aflaste smerten.

I bogen bliver læseren fra tid til anden mindet om, hvor betydningsfuldt det autentiske nærvær er, dvs. en påmindelse om at terapeuten, pædagogen eller omsorgspersonen selv må være i balance, selv må tage sig af sin smertes historie. Således vil han eller hun helhjertet kunne rumme barnets situation, aflaste barnets nervesystem, uden selv at blive slidt og brænde ud”.

”Samtaler med børn og deres voksne er en bog om leg. En bog om, at legens virkelighed heldigvis kan møde, opbløde og transformere virkeligheder, som ingen ønsker for nogen. Hverken barnet eller dets virkelighed skal ændres, korrigeres eller laves om, men mødes så nænsomt og præcist, at det kropsligt og følelsesmæssigt bliver muligt at rumme, dvs. være til stede med alt, hvad

der er eller har været. Gennem legende ord og spændende legegenstande skabes rettigheder til at forstå og tilegne sig alle virkelighedsformer fra de grumme til de givende, ’blot’ man finder kontaktfulde måder at møde og dele dem på.”
Lars Sørensen, tidligere Chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj. Forfatter til en lang række bøger bl.a. Smertegrænsen og Selvglad.

”Jeg ved, jeg har læst en god og inspirerende bog, når jeg slider én overstregnings-tusch op. Samtaler med børn og deres voksne krævede flere tuscher! Bogens forfattere formår, på elegant vis, at berige Sandplay med andre psykologiske og pædagogiske teorier og metoder, hvilket blot gør Sandplay endnu mere anvendelig og meningsfuld. Tusind tak for en bog der både fodrer højre og venstre hjernehalvdel! Arbejder du med børn og unge eller er forælder, er bogen intet mindre end en appelsin i din turban!”

Henrik Dybvad Larsen, Autoriseret psykolog. Forfatter til bogen Fostrets og fødslens psykologi m.v.

”Der findes for få bøger der giver et helhedsorienteret indblik i børns udvikling og samtidig er praktisk anvendelige. Bogen beskæftiger sig meget konkret med, hvordan man kan understøtte børns udvikling gennem leg, legeterapi og samtale, bl.a. sandplay og familiesystemiske tilgange som fx spædbarnsterapi og familieopstillinger. Som børne- og ungepsykolog er jeg på evig jagt efter konkrete metoder og værktøjer til at arbejde med børn og skabe rammerne for, at de kan udtrykke sig mere frit og dermed forløse psykiske blokeringer. I denne bog har jeg fået mange gode, kreative ideer hertil, som kan anvendes direkte i pædagogisk-psykologisk praksis.”

Marie Davidsen-Nielsen, Autoriseret psykolog, børnesagkyndig

Fakta

Samtaler med børn og deres voksne
Pædagogisk Sandplay & Integreret Sandplay terapi
Skrevet af: Inge Konge Ludvigsen, Majbrith Annesen, Dorthe Steiniche

ISBN: 978-87-4308-551-5 udgivet af BoD, Hellerup, Danmark 2023 Trykt: BoD – Norderstedt, Tyskland
Bogen er på 297 sider og udkommer 11. marts 2023
Sprog: Dansk

Pris: 275,00 DKK for bogen E-bog: 149;00 DKK

Kan bestilles online hos bl.a.

  • Bod.dk

  • Saxo.com

  • Google play

  • Amazon

  • Boghandler, Bog & Idé

Meddelelsen er udsendt af

Yes2Life – Akademiet for Psykoterapi & Coaching Nygade 31B
8600 Silkeborg
www.yes2life.dk

Kontakt for interview, spørgsmål og anmeldereksemplar af bogen

Inge Konge Ludvigsen Tel: 20121413
E-mail: inge@yes2life.dk

Forfatternes baggrund

Inge Konge Ludvigsen har en baggrund i teaterverdenen og har læst 2 år på dramaturgistudiet, Aarhus Universitet. Hun har tilegnet sig og udviklet NLP siden 1990 og har uddannet psykoterapeuter og coaches siden 1993.
Inge har efteruddannet sig i analytisk psykologi og Sandplay siden 2002 samt i spædbarnsterapi og familieopstillinger. I 2015 udviklede hun i samarbejde med fagpersoner hos Yes2Life WholeWorldPlay ®Inge er stifter og ejer af Yes- 2Life – Akademiet for Psykoterapi & Coaching ApS. Hos Yes2Life har hun udviklet integrerede metoder til at arbejde balanceret med det hele menneske. I 2011 startede hun i samarbejde med Majbrith Annesen udviklingen af Pædagogisk Sandplay, bl.a. som et pilotprojekt på Løgstrup Skole ved Viborg. Inge arbejder til daglig som formidler, psykoterapeut, coach og supervisor. Hun formidler bl.a. i Finland, Chile, Grønland, Canada og Holland.

Majbrith Annesen har med erfaringerne fra sit mangeårige virke som skoleleder sammen med viden fra relevante uddannelser arbejdet med at øge børnenes personlige og faglige trivsel. I den sammenhæng har hun anvendt de i bogen beskrevne metoder, og har herved registreret, at det for både børn, forældre og personale er en fordel, hvis kompetencen Pædagogisk Sandplay findes i skolens handlemuligheder. Sammen med Inge Konge Ludvigsen har hun stået for personaleudvikling på Løgstrup Skole, samt metodeudvikling af Pædagogisk Sandplay. Majbrith er uddannet Integreret Psykoterapeut og har de sidste 12 år haft egen praksis med både børn og voksne som klienter. Majbrith er freelance underviser hos Yes2Life.

Dorthe Steiniche er ansat hos Yes2Life ApS, og kommer med en baggrund fra det private erhvervsliv med et uddannelsesmæssigt og erfaringsbaseret fundament inden for det organisatoriske og ledelsesmæssige. Dorthe har bragt denne vinkel med i udviklingen af Yes2Life, hvor hun er daglig medunderviser og supervisor. Dorthe arbejder som Integreret Psykoterapeut, i individuelle sessioner med mennesker i alle aldre og med børn, par og deres familier. Dorthe arbejder i sin hverdag med metoderne i bogen, og arbejder fortrinsvist terapeutisk. Dorthe har også været i praktik på Løgstrup skole og haft skolemæssigt samarbejde.

De 3 forfattere udvikler fortsat sammen og med inspiration fra andre psykoterapeuter uddannet hos Yes2Life, Pædagogisk Sandplay og Integreret Sandplay terapi. De har alle tre mange års erfaring i at anvende metoderne terapeutisk til børn, par og voksne, til firmaers værdiafklaring og personaleudvikling, og i forbindelse med undervisning.