Færdigheder vedr. "egen-viden" - personlig viden 

Individet og det individuelle

Hvert menneskebarn er enestående og vigtigt:

 • i familien
 • i børnehaven
 • i klassen
 • i skolen
 • i samfundet og i verden

Identitets-bevidsthed

Social bevidsthed - kontakt med familie og venner

Kropsbevidsthed

Personlighedsbevidsthed

Social bevidsthed - kontakt med familie og venner:

 • Lærer at vide, hvor ens forældre kommer fra, hvor gamle de er, og hvilket job de har
 • Kan fortælle gode historier om ens søskende
 • Lærer hvem der er ens bedsteforældre – mor forældre – far forældre
 • Vide hvordan man er i familie med en fætter og en kusine og nævne nogle af dem ved navn
 • Kikke på sin families anetavle og kende personerne indtil tredje og fjerde led – gerne ud fra billeder og historier
 • Kunne fortælle om, hvilke personer udenfor familiekredsen der er betydningsfulde, og hvem man elsker – voksne - børn

Kropsbevidsthed:

 • Kender navne og kan pege på forskellige dele af kroppen: hoved, skuldre, arme, hænder, ben, knæ, fødder
 • Bevæger dele af kroppen uafhængigt af andre dele:klapper i hænder, nikker med hovedet, sidder på hug og bøjer knæerne
 • Forstår “foran”, “bagved” og “ved siden af” kroppen

Personlighedsbevidsthed

 • Personlige evner og følelser:
  • Kunne fortælle om, hvad man er dygtig til - synge sange – tegne – fortælle historier     – lege – bygge – klatre – svømme m.m.
  • Kunne fortælle om, hvad man kan lide: ”Det bedste i verden?”
  • Kunne fortælle om, hvad man er bange for: ”Det kan jeg ikke lide”
  • Kunne berette om imaginære positive personer – engle – helte – heltinder osv.
  • Kunne berette om imaginære negative væsener – grimme trolde – farlige fabeldyr – spøgelser m.m.
  • Kunne berette om både fredelige og farlige dyr

Individet og det individuelle visdoms-perspektivet

 • Barnet skal have plads til at lege og drømme
 • Barnet skal have plads til at søge efter sandheden
 • Barnet skal have plads til at danne sig en helhedsopfattelse
 • Barnet skal lære at forstå og tro på den enkeltes menneskeværd og ret til værdig behandling
 • Barnet skal have frihed til etisk nytte af religion
 • Barnet skal opleve kærlighed
 • Barnet skal lære at tro på nødvendigheden af den demokratiske proces
 • Barnet skal have plads til et spirituelt liv

Den sociale individualisme

Det enkelte barn og den enkelte voksne har ansvar:

 • som individ
 • som familiemedlem
 • som medlem af børnehave- og skolesamfundet
 • som medlem af det lokale samfund

Hvert enkelt barn og voksen påvirkes af regler og normer:

 • i hjemmet og i familien
 • i børnehaven og i skolen
 • i venskaber/andre forhold
 • i samfundet

 Det enkelte barn, det enkelte menneske formulerer og ændrer regler og normer sammen med andre af mange årsager:

 • i hjemmet og i familien
 • overalt i børnehaven og skolen og i nærmeste omegn
 • overalt i samfundet

Mennesker formulerer sammen regler og normer, som tager hensyn til andre for at sikre almen sundhed og sikkerhed:

 • i hjemmet og i familien
 • overalt i børnehaven og skolen: kantinen,
 • gangene, hallen, biblioteket, på legepladsen
 • i samfundet – eksempelvis vejskilte

Mennesker tager sammen beslutninger, som involverer andre mennesker:

 • i hjemmet
 • i børnehaven
 • i skolen
 • på legepladsen
 • i nabolaget

Den enkelte person kan bidrage til beslutningsprocesser og problemløsning:

 • i familien
 • i gruppen i børnehaven
 • i klassen
 • i skolen

Dansk statsborgerskab indebærer kendskab til vores nationale symboler:

 • Danske nationaldage
 • Nationalflaget og det europæiske flag:
  • 2 farver: rød og hvid
  • 2 farver: gul og blå
  • Flagenes kors og stjerner er symbolsk historie

Dansk statsborgerskab indebærer bevidsthed om landets helligdage og festdage:

 • dage fastlagt i lovgivningen som dage der fejres
 • af hele nationen,
 • af de europæiske stater eller
 • af verdenssamfundet

Færdigheder forbundet med det at blive mere vidende

 • Kende til de forskellige dele af en billedbog, f.eks. titel, forfatter, indholdsfortegnelse
 • Lokalisere dele og sider i en bog med interessante billeder
 • Anvende forskellige dele af en bog
 • Kunne genfortælle en eller flere historier fra bøger

Færdigheder forbundet med det at blive mere vidende ved at lytte til og at snakke sammen med andre

 • Nyde at lære og anvende nye ord
 • Nyde at dele “egenproducerede” historier, sang og digte
 • Nyde at konversere uformelt med klassekammerater og voksne
 • Nyde at tale frivilligt om egne personlige erfaringer
 • Nyde at vise interesse i andres beretninger
 • Nyde at lytte til andre
 • Nyde at modtage andres positive reaktioner
 • Anvender gerne udtryk som “undskyld” - “må jeg bede om” og “tak” - og vise respons på venlige hilsener