Færdigheder vedr. intuitiv viden

De 3 forskellige former for "fornemmelse":

 • Intuitiv tænkningbarnets fornemmelse for eller gætteri med rigtige svar
 • Synkronicitetbarnet kan lægge mening og betydning i tilfældigheder og tror på, at det selv har indflydelse på det, der sker
 • Mønstergenkendelsebarnet opfatter sammenhænge og ligheder mellem ting og hændelser, som ikke umiddelbart behøver at være synlige eller logiske

Udviser nysgerrighed om at finde viden "om", at lære "om"

 • Barnet demonstrerer og konkluderer at tingene nok er som barnet selv forventer de skal være
 • Barnet viser at det tror noget ”om” noget
 • Barnet retter sig efter og handler ud fra sin første indskydelse

Udviser nysgerrighed om at "få ting til at ske"

 • Barnet demonstrerer og konkluderer, at en hændelse bliver efterfulgt at en bestemt anden hændelse
 • Barnet viser dig at det forventer årsagssammenhæng mellem hændelser
 • Barnet viser dig at det forstår hvordan forskellige genstande kan påvirke hinanden

 Udviser nysgerrighed om "at skabe en mening"

 • Barnet giver bestemte ord en magisk mening og betydning
 • Barnet viser dig at der er et magisk forbindelse mellem de ord vi bruger og verden udenfor os
 • Barnet viser dig at når det kender en tings egentlige navn, har det også magt over tingen
 • Barnet viser dig, at en ting som det peger på har mere mening og betydning end tingen alene
 • Barnet viser dig at en ganske bestemt ”lyd” som står for ”ordet” for ”noget”, er betydningsfuldt

Indenfor hvilke af disse 10 forskellige spiltyper demonstrerer barnet især sin intuition?

Indenfor:

 1. Tal og mængde
 2. Generel kreativitet - og skabende virksomhed
 3. Former og farver (se, føle, lugte og smage)
 4. Social og følelsesmæssig virksomhed
 5. Berøre og føle (taktile)
 6. Personlighedsudvikling og udfordringer
 7. Motorisk udvikling - tegne / skrivemotorik
 8. Sproglig stimulering - og læseudvikling (høre)
 9. Fornemmelse for tid, rum og orientering (intuition)
 10. Paratviden (at huske)

Indenfor hvilke områder udviser barnet særlig fornemmelse og forståelse?

Natur

gør selv opmærksom på forskellen mellem regn og sne, mellem vækster og dyr m.m.

Optik

benytter farver og skelner tydeligt imellem dem

Astrologi

snakker om og kender sol og måne, udpeger bestemte stjerner og spørger om navn

Geografi

husker og snakker om hjembyens steder og omegnens geografiske betegnelser som mark, å, bjerg m.m.

Religion

snakker om Gud og engle og om bibelske historier – digter gerne selv videre på dem

Kronologi

skelner mellem timer, dage, uger og at årstiderne skifter

Historie

husker og beretter om hændelser, som er sket for tre til fire år siden

Økonomi

udviser særlig interesse for tingenes værdi og hvad de har kostet

Politik

gør sig forestillinger om bestemte personers magt og indflydelse, herunder hvem de er og hvad de hedder

Samtale

er optaget af forskellen mellem spørgsmål og svar og svarer målrettet på spørgsmål

Aritmetik

benytter tal og tæller - er optaget af elementær mængdelære og kan udføre enkle elementære matematiske operationer

Geometri

leger med former og mål

Topologi

er optaget af højdeforskelle og diskuterer forskellige højder

Musik

synger og leger med lyde og kan måske allerede spille et instrument

Poesi

leger med vers og rim, ord og lyde og "smager" på enkelte ords lydmæssige form

Håndværksmæssige færdigheder og interesser

er særlig gode og udviser interesse indenfor bestemte håndværksmæssige områder – skære, male, forme, sammenføje, skrabe, bøje genstande sammen m.m.

”Uforklarlige” færdigheder - som barnet "måske" behersker

 1. Telepati

(kommunikerer mentalt med andre)

 1. Forudgående kendskab

(fornemmer viden om fremtiden)

 1. Telekineses

(flytter ting via mental koncentration)

 1. Visualisering

(fremkalder hændelser)

 1. Clairvoyance / afstands iagttagelse

(fornemmer og kan se ting fra lang afstand)

 1. ”Downloading”

(fornemmer at kunne modtage informationer fra universets bevidsthed)

 1. Gennemtrængende intuition

(fornemmer og har viden om "noget", uden at blive spurgt herom)

 1. Påvirkning på elektroniske ting

(F.eks. elektriske/elektroniske redskaber bliver tændt eller går i gang, når barnet går forbi)

 1. Afstandsindflydelse på andre

(påvirker andres adfærd på selv stor afstand)

 1. Kommunikation

(med andre på trods af "sprogbarrierer"! - med de nærmeste familiemedlemmer, med fremmede, med dyr, med planter)