Færdigheder vedr. musisk viden

Sang

 • Lærer, at sang er anderledes end tale:
  • respons ved at gentage korte melodier
  • sang med spørgsmål og svar
  • børnerim
  • remser
 • Udvikler evnen til at matche tonerne
 • Bliver opmærksom på, at der er høje og lave toner
 • Gradvis opbygning af sangrepertoire

Spil

 • Udforsker forskellige måder at producere lyde ved at klappe, banke, gnide, ryste, puste og trække
 • Bliver fortrolig med et udvalg af skoleinstrumenter og den korrekte måde at spille på dem
 • Skaber enkle instrumenter ved brug af tilfældige ting
 • Instrumentspil, som forstærker sangen
 • Viser forståelse af jævnt tempo, stærke/svage slag og takt ved at føle hjerteslag og/eller ved at spille enkle rytmiske gentagelser (på slagtøj) som akkompagnement til sang eller instrumenter
 • Lærer at spille et instrument og varierer lydniveauet fra højt til svagt

At skabe

 • Synger eller remser spontant under deltagelse i aktiviteter i klassen og børnehavegruppen
 • Improviserer respons (som i sang med spørgsmål og svar)
 • Udforsker forskellige lydkilder i miljøet, vokalt eller instrumentalt
 • Improviserer instrumentale rytmer som akkompagnement til sang eller instrumentspil
 • Skaber egne melodier
 • Føjer et nyt vers til en velkendt sang eller opfinder ny tekst til en kendt melodi

Bevægelse

Begynder at forstå koncepter: rytme, melodi, tempo,dynamik og form ved at deltage i musik ved at bruge:

 • enkle kropsbevægelser, f.eks. at gå, løbe eller “gadedrengehoppe” til musikken
 • interpretation af diverse rytmer: at gøre som om man galoperer som en hest, falder som et snefnug, marcherer som en soldat
 • fri bevægelse (naturlig rytmisk respons til musik)
 • dramatiserer musik og historier
 • sanglege og folkedans

At lytte

Nogle mennesker har traditioner og sædvaner som er anderledes end andres traditioner og sædvaner:

 • kunst
 • historier, vers
 • hvad de spiser
 • religiøse fester
 • tøjstil
 • spil
 • dans