Færdigheder vedr. rumlig viden

Rumlige forhold

 • Skelner mellem foran og bagved noget
 • Skelner mellem op og ned
 • Skelner mellem ovenpå og nedenunder
 • Skelner mellem at tænde og slukke
 • Skelner mellem over og under

Former omkring os

 • Genkender og kan tegne en cirkel
 • Genkender og kan tegne et kvadrat
 • Genkender og kan tegne et rektangel
 • Genkender og kan tegne en trekant
 • Genkender og kan tegne mønstre

Rumlige forhold - Udvidet ordforråd

 • Skelner mellem: top/bund, før/efter, indenfor/udenfor, i/på
 • Begynder at kunne skelne mellem venstre og højre
 • Skelner mellem: ved siden af/mellem, første/mellemste/sidste

Størrelse

 • Barnet ved at en lineal er et redskab man bruger når man måler længde
 • Barnet ved at en vægt er et redskab man bruger når man måler tyngde (tung/let)

Ordforråd

 • Skelner mellem ikke nok og ekstra
 • Skelner “nok” i forbindelse med “at dele”:
 • To småkager ville være nok til at give to drenge hver én småkage
 • Genkender kvantiteter som er ens ogkvantiteter som er uens
 • Skelner mellem mere og mindre
 • Skelner mellem mest og mindst
 • Skelner mellem mange, lige så mange som, og færrest

Ordforråd i forbindelse med sammenlignelige størrelser

 • Skelner mellem “kortere end” og “lige så kort som”
 • Skelner mellem “længere end” og “lige så lang som”
 • Barnet danner sig et skøn over, hvilket objekt er cirka lige så langt som og lige så bredt som et andet.
 • Genkender ordene “fjernere” og “tættere” i forbindelse med afstand

Geografisk

Retninger anvendes til at beskrive forhold og sted:

 • over/under
 • bagsiden/forsiden
 • tæt på/langt væk fra
 • her/der
 • venstre/højre
 • top/bund
 • ovenpå/nedenunder

Kort over et område repræsenterer steder:

 • værelser (skole, hus)
 • bygninger
 • gader
 • lokale samfund
 • vor hjemstavn og by
 • vort land
 • verden

En globus repræsenterer Jordkloden og viser:

 • vort land
 • verdenssamfundet
 • landjorden og oceanerne

At aflæse et billede og at læse et billede

 • Visuelle færdigheder
 • Identificerer pantomimiske bevægelser
 • Genkender/skelner mellem farver
 • Genkender/skelner mellem former
 • Sammensætter matchende objekter
 • Sammensætter matchende former
 • Sammensætter matchende billeder
 • Sammensætter og skelner mellem bogstaver
 • Skelner mellem venstre og højre
 • Skelner mellem en figur og en baggrund
 • Lokaliserer et billede på et ark
 • Får øje på detaljer i billeder
 • Forlænger et enkelt mønster
 • Husker et objekt som mangler i en gruppe
 • Forbinder ord og billeder med hinanden

Farver

 • Kende farverne