Færdigheder vedr. social viden

Hvert menneske har:

 • behov og ønsker
 • evner
 • færdigheder
 • interesser
 • følelser
 • talenter

Hvert menneske er enestående og vigtigt:

 • i familien
 • i klassen
 • i skolen
 • i samfundet og i verden.

I hele verden lever de fleste mennesker i familier, men familier er forskellige:

 • størrelse
 • forhold mellem medlemmerne i den enkelte familie
 • det enkelte familiemedlems rolle i familien
 • struktur

Politisk

Samtlige børn og voksne har ansvar:

 • som individer
 • som familiemedlemmer
 • som medlemmer af børnehave- og skolesamfundet
 • som medlemmer af det lokale samfund

Børn og voksne påvirkes af regler:

 • i hjemmet og i familien
 • i børnehaven og i skolen
 • i venskaber og andre forhold
 • i samfundet
 • overalt

Mennesker formulerer og ændrer regler af mange årsager:

 • i hjemmet og i familien
 • overalt i børnehaven og skolen og i nærmeste omegn
 • overalt i samfundet

Mennesker formulerer regler, som tager hensyn til andre for at sikre almen sundhed og sikkerhed:

 • i hjemmet og i familien
 • overalt i børnehaven og skolen: kantinen, gangene, hallen, biblioteket, legepladsen
 • i samfundet:
 • vejskilte

Mennesker tager beslutninger som involverer andre mennesker:

 • i hjemmet
 • i børnehaven
 • i skolen
 • på legepladsen
 • i nabolaget

Den enkelte person kan bidrage til beslutningsprocessen og problemløsning:

 • i familien
 • i gruppen i børnehaven
 • i klassen
 • i skolen

Statsborgerskab indebærer kendskab til vores nationale symboler:

 • Nationaldage
 • Nationalflaget og det europæiske flag  
 • Flagenes kors og stjerner er symbolsk historie

Statsborgerskab indebærer bevidsthed om landets helligdage og festdage:

 • dage fastlagt i lovgivningen som dage, der fejres af hele nationen, af de europæiske stater eller af verdenssamfundet

Økonomisk

Familier har behov og ønsker:

 • mad
 • et hjem
 • tøj
 • sundhedspleje
 • fritidsbeskæftigelser

Det lokale samfunds serviceydelser er til for at tilgodese dets medlemmers behov og ønsker:

 • skoler
 • biblioteker og museer
 • parker og legepladser
 • politi og brandvæsen
 • lægehuse
 • institutioner
 • butikker

Mennesker har behov for hinanden for at skaffe varer og serviceydelser:

 • i børnehaven
 • i klasseværelset
 • i skolen
 • i lokalsamfundet

Mennesker tager beslutninger om de penge, de tjener.

 • De kan vælge at:
  • købe varer
  • købe serviceydelser
  • dele og donere
  • spare op

Geografisk

Retninger anvendes til at beskrive forhold og sted:

 • over/under
 • bagsiden/forsiden
 • tæt på/langt væk fra
 • her/der
 • venstre/højre
 • top/bund
 • ovenpå/nedenunder

Kort kan repræsentere steder:

 • værelser (skole, hus)
 • bygninger
 • gader
 • lokale samfund
 • vort land

En globus repræsenterer Jordkloden og viser:

 • vort land
 • vor hjemstavn og by
 • verdenssamfundet
 • landjorden og oceanerne