Færdigheder vedr. viden om natur

At bo i naturen

 • Hjælpe til med at indrette en lejrplads og rejse et telt
 • Hjælpe til med at samle tørt og brandbart brænde
 • Hjælpe til med at tilrettelægge et bålplads
 • Kunne rive en tændstik og tilrettelægge et bål
 • Vedligeholde ilden på et bålsted
 • Kunne aflæse vindretning i forhold til et båls placering

Livet omkring os

 • Der er mange slags levende organismer
 • Forskellige organismer findes på forskellige årstider
 • Visse betingelser (temperatur, vand) er nødvendige for liv

Mennesket (vores krop vokser)

 • Mennesker er levende væsner
 • Mennesker bevæger sig, spiser, ånder og beskytter sig selv
 • Mennesker vokser i højde og i vægt
 • Vækst kan måles

Dyreliv

 • Dyr er levende væsner
 • Hver dyreart har tydelige fysiske egenskaber (kroppens overflade, form)
 • Almindelige dyr genkendes
 • Dyr har specifikke behov
 • Dyr bevæger sig på forskellige måder
 • Dyr bor mange forskellige steder: sne, vand, ørken, jungle, skov
 • Dyr spiser, ånder, vokser og beskytter sig selv
 • Et dyrs krop har funktioner som hjælper det til at leve og vokse (mund, hud, øjne, snude, vinger, ben, finner)
 • Dyr ændrer sig fra årstid til årstid
 • Dyr laver specielle lyde
 • Dyrenes kroppe og menneskets krop er klart opdelt
 • Nogle dele af dyrene tilpasses til at imødekomme dyrenes behov (hud, hjerte, øjenlåge, lunger)
 • Dyrenes unger og deres forældre identificeres og “sættes sammen”
 • Visse dyrs naturlige miljø kan identificeres ved hjælp af billedmateriale
 • Billeder af dyr kan grupperes i kategorier
 • Dyr kan holdes som kæledyr i børnehaven, skolen og i hjemmet

Planteliv

 • Planter er levende væsner
 • Der er mange forskellige slags planter
 • Planterne ændrer sig med årstiderne
 • Planter vokser med forskellige hastigheder
 • Dele af planterne har funktioner, der hjælper planten til at overleve
 • Planter har behov for visse kvantiteter af lys, vand og varme for at kunne vokse
 • Ændringer kan observeres, når plantefrø spirer
 • Planter ændrer sig for at tilgodese deres behov (rødder vokser hurtigt, blade vender mod lyset)
 • Kimplanters vækst kan måles ved hjælp af ikke-standard enheder
 • Terrarium kan opbygges

Frø og bær

 • Frøbærende madvarer kaldes frugt
 • Frø findes i frugt
 • Hver frugt har et/flere frø
 • Frø har forskellig udseende
 • I de forskellige frugter er frø tilstede i forskellige mængder og på forskellige steder
 • Såvel frugt som frø fra mange plantearter kan spises
 • Nye planter vokser fra frø

Hvordan plantelivet og dyrelivet er afhængige af hinanden

 • Dyr er afhængige af planter til:
  • mad
  • husly
  • skygge
  • medicin
  • brændstof
 • Planter drager fordel af dyr som:
  • spreder frø
  • gennemlufter jord
  • spiser planteædende dyr
 • Dyr er afhængige af andre dyr for at få:
  • Mad
  • hygiejne

At opdage ved hjælp af sanserne

 • Omgivelserne kan opdages ved at se, høre, lugte, røre og smage
 • Planter og dyr i omgivelserne kan identificeres

Lyde i omgivelserne

 • Der findes mange forskellige lyde
 • Man kan vide, hvad der laver en bestemt lyd uden at se det
 • Forskellige lyde skabes på forskellige måder (puste, ryste, slå)
 • Der er mange forskellige lyde i de nærmeste omgivelser
 • Nogle lyde er pæne, andre grimme
 • Nogle lyde er højere, andre svagere
 • Forskellige ting giver forskellige lyde

Ting har distinkte egenskaber

Ting har enestående egenskaber, som gør det muligt at skelne dem fra hinanden, f.eks.:

 • Farve - størrelse
 • struktur - anvendelse
 • lugt - lyd
 • form - robusthed
  • Objekter kan sorteres og grupperes i overensstemmelse med en eller flere egenskaber og et “ukendt” objekt kan beskrives ved sine egenskaber
  • Ikke-levende objekter kan identificeres
  • Et forstørrelsesglas hjælper os til at se objekter tydeligere og får ting til at se større ud
  • De fleste materialer er faste former, væsker eller gasser
  • Objekter kan observeres og beskrives og deres egenskaber kan sammenlignes
  • Visse egenskaber kan ændres (fryses ned, slås på med en hammer)

Sandets struktur kan undersøges:

 • Opdager hvordan tørt sand føles
 • Opdager hvordan vådt sad kan formes
 • Sammenligner groft og fint sand
 • Anvender værktøj - Kigge på sand igennem et forstørrelsesglasfor at sammenligne forskellige (grove, fine) typer sand (si, tragt, skovl)

Samle på sammenligninger

 • Konkrete objekter med en fælles egenskab kan samles, f.eks. objekter lavet af papir, objekter man kan drikke noget fra, objekter som er bløde.
 • Objekter med en fælles egenskab kan udvælges og samles
 • To objekter kan sammenlignes og beskrives efter deres indbyrdes størrelsesmæssige forhold
 • Objekter, som er lige lange, kan udvælges fra en gruppe af objekter, hvis længder er forskellige
 • To beholdere af lignende udformning men af forskellige størrelser kan anvendes til at undersøge, hvilken der kan indeholde mindst og hvilken mest

Hvordan objekters egenskaber ændrer sig igennem vekselvirkning

Varme ændrer objekter ved at:

 • gøre dem varmere
 • gøre dem blødere eller hårdere
 • ændre deres struktur
 • udtørre dem
 • ændre størrelse eller facon
 • ændre farve

Kulde ændrer objekter ved at

  • gøre dem koldere
  • gøre dem hårdere
  • ændre deres struktur
  • udtørre dem
  • ændre størrelse eller facon
  • ændre farve
 • Objekter kan sættes i bevægelse
 • Objekter kan bevæges ved at skubbe eller trække dem
 • En vægt kan anvendes til at opdage, hvilket af to objekter der er tungest
 • Ved at lade objekter falde, kan man fremprovokere en ændring (sprænge, springe, trykke flad, udsprede, stable)
 • Objekter, som er ens, reagerer ens overfor samme vekselvirkninger
 • Forskellige effekter opstår, når forskellige materialer påvirkes
 • Objekter kan synke eller flyde

Vekselvirkning med vand - Vand blandes med madvarer

 • Nogle madvarer kan blandes med vand
 • Nogle madvarer farver vand
 • Madvarer ændrer vandets smag
 • At røre, varme og ryste fremskynder opløsning af madvarer i vand
 • Tørrede madvarer ændres ved at tilføje vand

Bliver våd - tørrer igen

Objekter ser anderledes ud, føles og lugter anderledes, når de er våde.

 • Våde objekter bliver tørre igen
 • Tørring sker hurtigere, når det er varmt
 • Tørring sker hurtigere, når der er luft i bevægelse omkring objektet

At blæse sæbebobler

 • Bobler laves ved at puste luft i sæbevand
 • Nogle bobler er store, nogle er små
 • Bobler kan have forskellige former, farver og spejlbilleder
 • Vinden får bobler til at flyve
 • Når en boble brister, slipper luften inde i den ud

Hvor ting befinder sig i rummet

 • Jorden er nærmere nogle ting end andre
 • Jorden er længere væk fra nogle ting end andre
 • Op og ned er afhængig af, hvor du befinder dig
 • Nogle objekter er foran andre, og nogle bagved
 • Nogle objekter er højt oppe og andre er langt nede (sammenligning)
 • Den ene ende af en bakke er højere end den anden

Bevægelse i rummet

 • Det er vanskeligere at gå op ad en bakke end at komme ned
 • Et objekt kan rulle ned ad en bakke uden at blive skubbet
 • For at et objekt kan rulle op ad en bakke, skal det skubbes
 • Et objekt ruller videre, når det når bunden af bakken
 • Når mennesker eller ting bevæger sig hurtigere, når de frem noget før (forudse)
 • Den lige vej er den korteste

Stof og energi

 • Lyset muliggør, at ting kan ses
 • Lyset kommer fra solen, månen, ild, elektriske lamper, andre kilder
 • Når lyset spærres af et objekt, skabes der en skygge
 • Skygger kan observeres udendørs
 • Man kan lave skygger
 • Ændringer kan observeres i løbet af en dag
 • For at spare på energien bør elektriske lamper og apparater kun være tændt, når det er nødvendigt

Magneter

 • En magnet tiltrækker nogle ting men ikke andre
 • En magnet tiltrækker objekter af jern
 • Magneter kan anvendes på forskellig vis
 • Magneter findes i hjemmet

Begivenheder (tidens gang

 • Begivenheder sker til bestemte tider (morgen, nat, frokosttid)
 • Begivenheder sker i bestemte steder (hus, skole, gade)
 • Begivenheder sker i en given rækkefølge (vågne op, spise morgenmad, gå i skole)
 • Nogle begivenheder sker igen og igen med faste intervaller (årstiderne, dag og nat, måneder)
 • Enkle begivenheder tager tid (kim planter vokser sig store)
 • Vejret skifter fra årstid til årstid
 • Vort tøj tilpasses årstiderne