Kanon for den 8 årige

Fra - Konventionen om Barnets rettigheder Artikel 17

Deltagerstaterne erkender massemediernes vigtige rolle og skal sikre, at barnet har adgang til information og materiale fra forskellige nationale og internationale kilder, særligt sådanne, hvis formål er at fremme barnets sociale, åndelige og moralske velfærd og fysiske og psykiske sundhed. Med henblik herpå skal deltagerstaterne:

 • (a) tilskynde massemedierne til at udbrede information og materiale, der er af social og kulturel værdi for barnet og i overensstemmelse med ånden i artikel 29;
 • (b) tilskynde til internationalt samarbejde om produktion, udveksling og spredning af sådan oplysning og materiale fra forskellige kulturelle, nationale og internationale kilder;
 • (c) tilskynde til produktion og udbredelse af børnebøger;
 • (d) tilskynde massemedierne til at tage særligt hensyn til de sproglige behov hos børn, der tilhører et mindretal eller en urbefolkning;
 • (e) tilskynde til udvikling af passende retningslinjer for beskyttelse af barnet mod oplysning og materiale, der skader dets velfærd, jf. bestemmelserne i artikel 13 og 18.

 

8 år - Generelt

 • Der holdes pause fra det stridsomme.
 • Tiden er præget af harmoni og alt, der er sjovt og dejligt er aktuelt.
 • Barnet har det godt med omgivelserne og sig selv.
 • Nysgerrighed og nye kontakter er spændende.
 • Hemmeligheder er bare lige sagen.
 • Barnet er meget konstruktivt og optimistisk.
 • Denne alder er en udfordrende udviklingsfase.
 • Det kan være svært at kende sin begrænsning.
 • Usammenhængende og ivrig – begrænsninger er nødvendige af og til.

Den 8-årige har en del tilfælles med barnet i 3-års alderen, som holdte pause fra trodsalderen.

Alt hvad der gør én glad i livet, har interesse.

At pjatte, fnise og lege er stadig bare sagen.

Den 8-årige har det oftest nemt med omgivelserne, fordi barnet holder af sig selv.

Nye kontakter til venner og familie er af stor værdi, og barnet vil hellere end gerne udbygge kontakten.

Hemmeligheder er lige sagen i denne alder – helst med en masse betingelser for at blive ”optaget” i gruppen eller klubben.

Men det er selve processen med at stable det på benene, der har interesse, mere end det egentlige ”broderskab”.

Derfor er klubben ofte af kortvarig interesse, indtil en ny klub arrangeres.

Den 8-årige er meget konstruktiv og optimistisk, og spørger gerne frimodigt fremmede mennesker på gaden om forskellige ting, ja, gerne op til flere mennesker.

Denne fase af livet er en udfordrende udviklingsfase, og den varer lige til 10 års alderens beherskelse af de forskellige krav.

For en 8-årig kan det være svært at kende sin begrænsning, og da barnet kan være lidt ustadigt, usammenhængende og ivrig, er det stadig nødvendigt med begrænsninger af og til.

At gå i skole kræver kræfter og appellerer mere til individualisme, frem for børnehavens mere sociale fokusering. 

 

8 år - Sprog, motorik og social forståelse

 • Reglerne i legen opfindes for at komplicere og udfordre.
 • Barnet vil gerne nå langt i sine bestræbelser.
 • Større social forståelse.
 • Det er dejligt at komme til sportskampe, besøge udstillinger, osv.
 • Der ønskes af og til fred og privat liv på værelset.
 • Magi har stor interesse.
 • Stregerne på fortovet må ikke betrædes.
 • Folk afprøves og omgivelserne udsættes for diverse forsøg.
 • Det man gør, har nu konsekvenser.
 • Barnet frygter magiens magt, men leger sig til fortrolighed.
 • Moral og samvittighed er ikke udpræget i denne alder.
 • Tilhørsforholdet skal indimellem bekræftes.

Reglerne i den 8-åriges lege er til for at komplicere, gøre det svært, skabe udfordringer – barnet er interesseret i at nå så langt som mulig, mere end at kontrollere om kammeraterne snyder eller kommer længere.

Den større sociale forståelse viser sig bl.a. ved, at det 8-årige barn er nemt at tage ned til sportskampe, på fars og mors arbejdsplads, til udstillinger, konkurrencer, osv.

Omvendt er det muligt, at der af og til står ”adgang forbudt” på døren indtil barnets værelse for så sker der noget meget hemmeligt og vigtigt og der ønskes fred og privatliv.

Magi har stor interesse.

Det er pludselig interessant at tælle bogreolens bøger, for at finde ud af om svaret er JA eller NEJ på et meget vigtigt spørgsmål (som kan gå på om den udvalgte også holder af én).

Barnet tæller ganske enkelt bøgerne om, hvis svaret ikke er rigtigt. Så dukker det rigtige svar sandsynligvis op.

Striberne på fortovet må ikke trædes på, og undgås behændigt.

Folk afprøves, omgivelserne udsættes på forsøg, og barnet kan påtage sig forskellige ansvar, som det ikke er modent til endnu: som fx at påtage sig skylden for forældrenes skilsmisse, fordi en regel ikke blev overholdt (dukken blev ikke vasket to gange f.eks.).

Det er gået op for den 8-årige, at det man gør, har konsekvenser – selvom barnet ikke ligefrem plages af samvittighed.

Frem for at reagere med dårligt humør, kan symptomer som hovedpine eller mavepine nu giver sig udtryk. Så må årsagen findes og snakkes godt igennem.

Det er alderen, hvor det mystiske skal udfordres, selvom det kan virke skræmmende.

Barnet frygter magiens magt, og har derfor brug for at lege og eksperimentere med den – for også at blive mere fortrolig med denne side af livet.

Den 8-årige eksperimenterer med "det sande" - sandheden, og moralen er noget speciel på dette alderstrin.

Er det meget vigtigt at købe et eller andet, betyder det mindre, om de 10 kr. er stjålet fra mors pung - det er blot et middel til at opnå noget, mener barnet.

Indlysende logisk.

Fornuft virker bedre end på tidligere alderstrin, og barnet er modent til ”foredrag”, især hvis de vendes så barnet ser logikken fra SIT synspunkt.

Reaktionen kan være forbløffelse frem for skam.

Barnet er begyndt også at gå sine egne veje, men har stadig brug for et kærligt knus.

Tilhørsforholdet skal af og til bekræftes, og små glade møder er vigtige i den 8-åriges dagligdag.

De små faste opgaver, der betyder ansvar, er gode - og barnet er stort nok til at være med til at bestemme dem.

Den 8-årige behøver bevægelsesfrihed, men også faste rammer og vaner, der gælder og er konkrete at forholde sig til.

 

8 år - Lege

 • Interesser - at samle og gemme har stor interesse.
 • Alt fra sneglehuse til sodavandsetiketter er spændende.
 • Der er fokus på hemmelige klubber og optagelsesbetingelser.
 • Det er vigtigere, hvad man er, end hvad man gør.
 • Gruppelege er sjove og må gerne foregå udendørs.
 • Små pligter passes sideløbende med kammeratligt samvær.
 • Læsestof giver anledning til at udforske nærmere.
 • Tøjdyr er stadig aktuelle, mest blandt piger.
 • Dyrene tillægges symboler, navner og personlighed.
 • Højtlæsning falder samtidig med at barnet selv læser.
 • Fodbold interesserer drengene meget.
 • TV for børn og tegnefilm optager de fleste børn i denne alder.

Legene er blevet til mere end noget den 8-årige behersker tilværelsen med – legene er nu igen til for at more sig med.

Stadig præget af strenge regler og forandringer.

Hobbies har stor interesse, det kan være at samle og gemme.

Alt fra postkort, tændstikæsker til sodavandsetiketter og sneglehuse er af værdi. Insekter er virkelig noget der tiltrækker stor interesse.

Livet bliver studeret grundigt - og bliver det gerne inde på værelset sammen med en kammerat.

Hemmelige klubber er sagen nu, og selve forarbejdet med at udforme love og regler er essensen af ”klubbens arbejde”.

Det er ofte vigtigere, hvad man er, end hvad man gør.

Gruppelege er sjove blandt de 8-årige, og de må gerne forgå udendørs. Det er vigtigt med samvær med kammeraterne, men den 8-årige vil også gerne passe forskellige små pligter.

Læsestof er af stor interesse, og trangen til at udforske er i det hele taget stor.

De mange bløde tøjdyr (bamsen er stadig den mest populære) tiltaler i højere grad piger end drenge, selvom de fleste 8-årige har et tøjdyr.

Dyrene tillægges symboler, navne og der føres samtaler med dem.

De bløde dyr kan bl.a. symboliserer tryghed og nærvær, og være uundværlige i uvante omgivelser.

De 8-årige deltager i fritidsaktiviteter udenfor hjemmet, og det kan være svært at vælge mellem alle udbuddene som spejdere, sport, musik og meget andet.

Ligger aktiviteterne tæt på hjemmet kan barnet selv gå. Det giver en større følelse af frihed.

Forældrenes højtlæsning bliver mindre, samtidig med at barnet nu selv begynder at læse bøger.

Fodbold er ved at være drengenes yndlingsaktivitet, mens pigerne går ofte til gymnastik.

Musik er også noget, der interesserer flere piger end drenge i denne alder.

85 % af de 8-årige børn (i 2006) tilbringer en del af dagen på fritidshjem eller i skolens SFO.

De fleste børn vil gerne se børneprogrammer på TV og specielt tegnefilm er interessante for dem.

Legetøj

Piger:

Voksendukker - teenager dukker - hoppe/rulle/hinke - spil - udklædning - sminke - bamse - bøger - iPhone - iPad - computer/PC - sy/væve/strik - tegne/farve/klippe/klistre - skolesager - bolde - tøj.

Drenge:

Boler - lego - spil - samlekort - rollespilskort - monsterdukker - byggesæt - tegne/farve/klippe/klistre - cykel - boldspil - tablet - iPhone - iPad - computer/PC.