Kanon for den 9 årige

Fra - Konventionen om Barnets rettigheder Artikel 23

1. Deltagerstaterne anerkender, at et psykisk eller fysisk handicappet barn bør have et indholdsrigt og menneskeværdigt liv under forhold, der sikrer værdighed, fremmer selvtilliden og medvirker til barnets aktive deltagelse i samfundslivet.

2. Deltagerstaterne anerkender det handicappede barns ret til særlig omsorg og skal inden for rammerne af de midler, der er til rådighed, arbejde for at sikre det berettigede barn og dem, der er ansvarlige for dets omsorg, bistand, hvorom der er indgivet ansøgning, og som er rimelig under hensyn til barnets tilstand og til omstændighederne for forældrene eller andre, der passer barnet.

3. I erkendelse af et handicappet barns særlige behov skal bistand, der ydes i henhold til stk. 2, være gratis, når dette er muligt, idet der tages hensyn til forældrenes økonomiske formåen eller den økonomiske formåen hos andre, der passer barnet, og skal udformes med henblik på at sikre, at det handicappede barn har fuld adgang til og modtager undervisning, uddannelse, sundhedspleje, revalidering, forberedelse til arbejdslivet og muligheder for fritidsadspredelse, alt på en måde, der bedst muligt fremmer barnets sociale tilpasning og personlige udvikling, herunder dets kulturelle og åndelige udvikling.

4. Deltagerstaterne skal i det internationale samarbejdes ånd fremme udveksling af passende information om forebyggende sundhedspleje og medicinsk, psykologisk og funktionel behandling af handicappede børn, herunder spredning af og adgang til information om former for revalidering, undervisning og erhvervsvejledning, med henblik på at gøre det muligt for deltagerstaterne at forbedre deres formåen og kunnen og at udvide deres erfaring på disse områder. I den henseende skal der tages særligt hensyn til udviklingslandenes behov.

 

9 år - Generelt

 • Der grubles over livets mening.
 • Barnet forsvarer sine synspunkter.
 • Klager, mismod og manglende optimisme kan komme til udtryk.
 • Historier bliver der pyntes på, og løgn benyttes af og til.
 • Bevidst om sine virkemidler.
 • Følelser og forhåbninger for fremtiden er blandede.
 • Fremtiden kan give anledning til frygt og uro.

 

9 år - Motorik, sprog, social forståelse

 • Kan være pedantisk med sproget.
 • Kræver at ord udtales korrekt eller er ”straffen” hård.
 • Store emotionelle udsving.
 • Barnet søger ind i sig selv, søger sin identitet.
 • Barnet mærkes tydeligt i sine omgivelser.
 • Kammeraterne skiftes let ud uden forklaringer.
 • Bedstevennen er skiftende – er ofte uden grund.
 • Uro, fortvivlelse og følsomhed præger tiden.
 • Har behov for anerkendelse og for at høre til.

 

9 år - Krisetid og forvirring

Den søgende alder. 9 år er ikke den letteste alder for et barn.

Der grubles over livets mening, én selv, kammeraterne, forældrene – kort sagt alt.

Det kan give sig til udtryk i klager, mismod og manglende optimisme.

Barnet forsvarer sine synspunkter, og går ikke af vejen for et raskt lille slagsmål.

Familien og forældrene forsvares og omtales positivt udenfor hjemmet – hjemme kan der se noget anderledes ud.

Historier bliver ofte pyntet på, for ligesom at fremstå mere interessante, og løgn er ligesom for den 8-årige et begreb, den 9-årige benytter af og til.

Barnet kender sine midler nu - og kan, frem for at diskutere, finde på at benytte sig systematisk af tavshed eller mobbe andre børn.

I morgen er mere interessant end i dag, men følelserne eller forhåbninger kan være noget blandede – det værste jo kan ske.

Den 9-årige kan være bange og opgivende overfor fremtiden, og kan have en tendens til at tro på eget uheld.

Reaktionen overfor pligter som opvask, lektier eller fodring af kæledyr kan pludselig viser sig i form af en ”akut” mavepine, toiletbesøg el. lign.

Mange 9 årige børn føler sig ofte misforstået, usikkert og ensomt.

 

9 år - Sprog, motorik og social forståelse 

Den 9-årige kan være ret pedantisk med sproget, og være ”hård” i sin omgang med søskende/kammerater, hvis de udtaler et ord forkert.

Alligevel kan det samme barn komme grædende hjem fra skole – udsvingene kan være store.

Perioden er stadig præget af udforskningstrang og udvikling, men med mere dystre fortegn.

Tiden er præget af at søge ind i sig selv og forstå frem for at udforske omgivelserne.

Barnet søger sin identitet, og har brug for at være nogen.

Tiden er ikke kun præget af klager og mismod, men i al fald mærkes den 9-årige tydeligt i sine omgivelser.

Kammeraterne kan skiftevis være den allerbedste ven og kort efter, én barnet skifter ud med en anden. Børnene svigter hinanden uden forklaringer.

Verden kan derfor føles hård, og den 9-årige magter ikke altid den hårde verden.

Uro, mismod og fortvivlelse er denne ende side, det følsomme og søgende den anden.

Skrøbelig og dog i stand til at stjæle af forældrenes penge – straffen skal helst være enkel og logisk, for barnet dømmer let sig selv, og så kan hele verden føles håbløs.

Hvorfor så ikke leve op til folks forventninger?

Den 9-årige kan være lettere at omgås, hvis barnet mødes af en fornemmelse af stadig at høre til.

Det er vigtigt midt i al det voldsomme.

Selvom det er en søgende alder, er det vigtigt at lade barnet selv finde svaret, og blot være der, når det har brug for hjælp eller støtte.

 

9 år - Lege

 • CD afspiller til musik og indtalte historier
 • Drengene er mest tiltrukket af PC’en
 • Pigerne er interesseret i indlæringssammenhænge
 • Action legetøj og konkurrencer benyttes i legen.
 • Legen er mindre spontan rent aktivt, bruges til undersøgelse
 • Værktøj, musikinstrumenter, at sy, lege med ler – mulighed for udforskning
 • Kan sidde stille og koncentreret i længere perioder.
 • Legen organiseres mere nu
 • Det sociale aspekt øves i legens forskellige roller.
 • Legen bruges til at udvikle følelser
 • De fleste 9-årige har walkman eller CD afspiller, og lytter udover musik til romaner og historier, der er indtalte på bånd.
 • Pigerne bruger denne aktivitet i en indlæringssammenhæng.
 • Computerspil og tegneprogrammer har størst interesse.
 • Computerspillerne er præget af action og konkurrence, hvilket også afspejles i krigslegetøj og maskiner/tanks.
 • Legen bliver i denne alder mindre spontan, rent kreativt.
 • Barnet er i stedet optaget af at undersøge, hvordan ting gøres.
 • Hvordan bruger man værktøj, musikinstrumenter, hvordan væver man, syr, laver læderting eller metalarbejde?

 

9 år - Legetøj

Drenge

Biler

LEGO

Spil

Playmobil

Action Force

Tegne/farve/klippe/samle

Fodboldspil

Tablet, iPhone og iPad, Computer/PC

Værktøjskasse

Landbrug

Bøger

Blader/serier

 

Piger

Friends LEGO

Tøj

Sminke

Spil

Tegne/farve/klippe/samle

Hoppe/rulle/hinke

Bold

LEGO

Bøger

Bamse

Brevpapir

Dukke

Dyrefigurer

Cykel

Tablet, iPhone og iPad, Computer/PC