Kanon for det lille barn | 12-24 måneder

 

Fra - Konventionen om Barnets rettigheder - Artikel 7

 1. Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af sine forældre.
 2. Deltagerstaterne skal sikre gennemførelsen af disse rettigheder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og deres forpligtelser ifølge de relevante internationale instrumenter på dette område, især hvis barnet ellers ville blive statsløs.

 

Fra - Konventionen om Barnets rettigheder Artikel 8

 1. Deltagerstaterne påtager sig at respektere barnets ret til at bevare sin identitet, herunder statsborgerskab, navn og familieforhold, som anerkendt af loven og uden ulovlig indblanding.
 2. Hvis et barn ulovligt berøves en del af eller hele sin identitet, skal deltagerstaterne yde passende bistand og beskyttelse med henblik på hurtigt at genoprette barnets identitet.

 

 

12-24 måneder - 1-2 år

Oplevelse, gentagelse og leg

I et til toårsalderen opsøger dit barn alt, hvad der kan gøre det endnu klogere og stærkere.

Barnets opmærksomhed skærpes i denne tid. Dit barn får mulighed for at se og opleve nye ting og situationer, og det suger alle indtryk til sig. Alt skal udforskes – om det så er, hvor megen jord der faktisk gemmer sig i den store urtepotte, der står inde på stuegulvet!

Putteritualer og andre rutiner

Dit barn har også behov for, at I gentager rare og trygge situationer regelmæssigt og

dermed gør dem til ritualer. Det kan være at synge en bestemt godnat sang, at læse en bestemt bog, at spise med sit eget bestik, at skulle have et æble om eftermiddagen eller lignende.

Barnet er i stand til at holde sig vågen længe om aftenen. Hvis det passer ind i familiens døgnrytme, er det helt fint. Ellers må barnet puttes tidligere med godnathistorie og godnatkys, hvorefter du forlader rummet. Hvis barnet vil op igen, gentager du ritualet.

Måske bliver I nødt til at gentage det 10-15 gange den første aften, men i løbet af en uges tid vil barnet lære, at det lige så godt kan sove tidligt, for der sker altså ikke noget spændende mere den aften!

Det, at I foretager jer de samme ting på de samme tidspunkter, gør, at barnet i forvejen ved, hvad der skal til at ske – og så kan det nemmere forholde sig til det.

 

ca. 12-24 måneder | Lege universet

Når dit barn kommer i et til toårsalderen, vil det:

 • putte i, tage ud og sætte på
 • skubbe og trække ting
 • rive papir i stykker
 • begynde at stable klodser
 • efterligne de voksne
 • interessere sig for små dyr
 • gribe og kaste
 • bære og flytte ting
 • lege med sand og vand
 • se på billeder
 • tegne
 • synge
 • lege med dukker
 • klatre eller sidde stille
 • gå eller stå stille
 • høre og lytte
 • løbe eller lunte
 • se og iagttage
 • kravle forlæns og baglæns
 • gribe og klamre

 

12-24 måneder - ca. 1-2 år | Sprog

Fra charme til skældud

Et til toårsalderen er en meget optimistisk og glad livsfase. Dit barn er i denne periode

meget livligt, aktivt og charmerende… og det er klar over, at charmen kan bruges over for de voksne for at opnå noget.

Hvis du irettesætter barnet eller skælder det ud, må du regne med, at barnet selv skælder

tilbage. Dit barn er godt i gang med at blive selvstændigt. Men forandringerne og

nyhederne, som barnet jo selv opsøger, kan godt blive lidt for anstrengende for barnet af og til og give anledning til uligevægt, uro og endda raseri, når barnet nærmer sig

toårsalderen.

Sprog

I begyndelsen siger dit barn mange forskellige, enkelte ord. De fleste børn kender

navnene på alle i familien og alle familiemedlemmernes stemmer.

Barnet reagerer på fremmede stemmer og lyde. I slutningen af etårsalderen gentager dit barn ord, som andre lige har sagt. Barnet siger også flere ord og begynder at bruge to-tre ords sætninger, f.eks. “Mor, se!” og “Hvad er det?”.

Ordforrådet vokser i denne periode fra ca. 10 til ca. 50 ord.

Barnet vil løbende finde nye ting og spørge dig, hvad de hedder, hvor de hører til, hvad de bruges til, hvordan de passer sammen m.m.

Gør dig stor umage for at forstå, hvad dit barn siger. Det kan godt være svært, men barnet kan blive frustreret, hvis du ikke forstår det. Til gengæld belønnes du med begejstrede hvin og latter, når du tydeligt gentager det, barnet har forsøgt at sige, og fortsætter samtalen ud fra barnets udsagn.

Barnet vil gerne efterligne lyde fra dyr, flyvemaskiner, ambulancer, biler og

husholdningsmaskiner. Dit barn vil elske, hvis du også efterligner den slags lyde.

 

12-24 måneder - ca.1-2 år | Efterligning, sang, form og farve, lege

På mange områder føler det et til toårige barn sig “stort”, for det kan mange ting selv. Det at barnet kan så meget, gør at det sammenligner sig selv med mor og far, der jo kan endnu mere.

Barnet begynder at drømme om at have de samme muligheder som de voksne. Måske er dit barn imponeret af, at du kan køre jeres store bil. Så når barnet får lov til at sidde i bilen og lege ved rattet, tænde radioen og sætte advarselsblinket i gang, så drømmer det om at være dig og køre på landevejen.

Barnet efterligner motorlyde og retter blikket fast fremad. På samme måde vil dit barn elske at bytte rolle med dig, sådan at I leger at du er barn og barnet bestemmer, hvad du skal lege med, hvor I skal hen eller hvad I skal spise.

Sang

Barnet kan godt sidde og synge eller nynne for sig selv, ofte som en lille “bibeskæftigelse”, mens det leger. Melodierne opfinder det gerne selv, og der er ingen egentlig begyndelse eller slutning. Alle rim og remser, sange og sanglege som barnet hører nu, husker det.

Men det begynder sandsynligvis først i toårsalderen selv at fremføre dem.

Form og farve

Dit barn elsker sikkert at lege med farvekridt eller gadekridt. Der skribles og kradses, som regel uden motiv og historie. Barnet eksperimenterer for eksperimentets egen skyld, ikke for at opnå et bestemt resultat. Det er også sjovt at forme ting i trylle dej og ler.

Af og til vil dit barn nok sætte dig til at forme en bestemt genstand – eller også former det selv et eller andet og fortæller dig med stor overbevisning i stemmen, hvad det er!

 

Lege

Barnet kan lide at lege meget forskelligt, enten alene eller sammen med forældrene.

Det kan f.eks. være:

 

 • jage og blive jaget
 • tampen brænder
 • gemmeleg
 • fangelege
 • vild tumlen
 • den voksne spiller en rolle, og barnet efterligner
 • bytte roller
 • blive kastet op i luften og grebet
 • lege fødselsdag
 • hilse på hinanden
 • jage (det farlige) væk
 • lege i sandkasse
 • køre på små scootere
 • skubbe ting rundt
 • gynge i gynger
 • udforske naturen/haven
 • deltage i madlavning, opvask, borddækning og rengøring

 

 

24 måneder - ca. 1-2 år | Ernæring

Ernæring

Dit barn går nu højt op i hygiejne. Lad det vaske og tørre sine hænder, så godt det kan.

Gør det til en fast vane at vaske hænder, inden der skal spises. Når dit barn er et til

halvandet år gammelt, vejer det sandsynligvis ti til tolv kilo. Afhængigt af barnets fysiske aktivitet, højde og drøjde kunne menuen for en dag se sådan ud:

Morgen:

1 dl havregrød eller havregryn med mælk. En halv skive brød med lidt ost. 1 1/2 dl sødmælk.

Formiddag:

Frugtgrød eller et glas friskpresset frugtsaft.

Frokost:

Trekvart skive rugbrød. Pålæg: smøreost, æg, makrel i tomat. Dertil et lille stykke banan, æble, agurk eller gulerod samt 1 1/2 dl sødmælk.

Eftermiddag:

Frugt eller koldskål med kammerjunkere.

Aften:

Frikadeller og kartoffelsalat, falaffel og rissalat eller grøntsags bøf og kartofler med sesamdrys.

 

12-24 måneder - ca.1-2 år | Motorisk udvikling

Nu kan dit barn gå. Det er en helt ny, fantastisk måde at bevæge og udfolde sig på. Når barnet er 15-18 måneder, begynder det også at løbe. Det løber lidt stift på flade fødder, men det kommer fremad.

Hurtigt.

Fra 15-18 måneders alderen kan de fleste børn også gå op ad en trappe, hvis de får lidt støtte, og lære at kravle baglæns ned. Barnet kravler og klatrer på alt. Det afprøver sine kræfter, idet det forsøger at løfte tunge genstande – måske forsøger det endda at løfte far eller mor!

Hvis dit barn gerne vil nå op til noget, der f.eks. ligger på køkkenbordet eller en

reol, kan det sagtens finde ud af at skubbe en stol derhen og kravle op på den for at få fat i det, som det vil have. Barnets nye muligheder stiller også nye krav til børnesikring. Et ubevogtet øjeblik er nok til, at der kan opstå farlige situationer.

Den motoriske udvikling og ”legetøjet”

Samtidigt med at barnet går, bøjer det sig ned og samler alt op af interesse: sten, pinde, genstande, blomster, myrer, mariehøns – alt. Barnets interesser koncentreres også om de fire elementer, jord, luft, ild og vand – som der bliver eksperimenteret og leget med.

Barnet kravler op i møblerne, både for at kravle og for at kunne se og genkende tingene ud fra en ny synsvinkel. I begyndelsen skal barnet hjælpes ned, men det finder hurtigt ud af at klare sig uden hjælp. Barnet prøver kræfter med alle tunge ting. Stole bliver skubbet hen til borde, så barnet kan kravle op og se, hvad der foregår deroppe.

Legen med en stor bold, som af det lille barn opfattes som “levende”, får nye muligheder, når den kastes.

Fra ca. 18 måneders alderen kan barnet også sparke til en stor bold og

hoppe med støtte i hænderne. Legetøj og andre ting, som barnet nu kan få udbytte af at benytte, er f.eks.:

klodser, ting som kan sættes sammen, trækdyr, kasser til at fylde og

tømme, hammerbræt, samlepyramider, puttekasser, bolde og balloner, slaskedukker,

Mester Jakel, tykke farver og papir, spand og skovl, puslespil, reklamer og gamle

telefonbøger, sangbøger, trylle dej eller ler, bøger med enkle fortællinger og billeder.