10 vidensområder – 100 klogheder

Kundskabets træ befinder sig altid på samme sted

Videnshjulet er i konstant bevægelse

 

Man bliver ikke klog på en gang.

Det tager tid og man må øve sig hele tiden.

Faktisk tager det hele livet, så det er bare med at komme i gang.

Der er ingen grund til at vente til i morgen med at begynde at øve sig, for der er så meget at blive klog på, at vi alligevel ikke kan rumme det hele.

Men jo mere vi får lært – og lært at anvende det – des mere interessant, sjovere, morsommere, udfordrende, krævende og forpligtende er det.

Jo mere vi får lært, des mere må vi erkende, at der ingen grænser er for viden.

Jo mere viden vi får, erfarer vi, at vi har uanede muligheder.

Over for viden må vi være ydmyge – for når alt kommer til alt, kan viden ikke tilhøre en enkelt person, men hele menneskeheden.

                     

Her følger en oversigt over de 10 vidensområder:

 

Billed-klog – Rumlig viden

Billed-kloger evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt

Billed kloghed – rumlig intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

 • billeder
 • rum og lokaler
 • landskaber
 • farver
 • form
 • figurer
 • klangfarver
 • dimensioner
 • tolkning
 • størrelser

 

Fornemme-klog – Intuitiv viden

Fornemme-kloger evnen til at fornemme hvad der (sikkert) vil ske, at tankelæse og tænke synkront.

Fornemmekloghed – intuitiv intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

 • ønsker
 • få ting til at ske
 • intuitiv tænkning
 • poetiske uforklarligheder
 • religiøse forestillinger
 • skabe mening med tingene
 • uforklarlige færdigheder
 • synkronicitet
 • universets gåder
 • mønstergenkendelse

 

Jeg-klog – Personlig viden

Jeg-kloger selvindsigt og evnen til at handle på en måde, der er tilpasset denne viden

Jeg kloghed – personlig intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

 • slægtshistorie
 • søskende og familie
 • den man elsker
 • egen krop
 • følelser
 • normer
 • andre kulturer
 • det anderledes
 • vise mennesker
 • sprog og udtryksformer

 

Krops-klog – Krops viden

Krops-kloger at bruge hele kroppen til at udtrykke ideer og følelser

Krops kloghed – fysisk intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

 • jord, sand, ild og vand
 • balance
 • gynge
 • svæve
 • klatre
 • cykle
 • vippe
 • hvile
 • rutsche
 • løbe

 

Livs-klog – Eksistentiel viden

Livs-kloger at erkende situationer og episoder, - hvor etiske, æstetiske og religiøse faktorer er i indbyrdes balance.

Livs kloghed – eksistentiel intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

 • bedsteforældre
 • livets modsætninger
 • skæbnehistorier
 • originale personligheder
 • drømme
 • generationsforskelle
 • natur og menneske
 • liv og død
 • kærlighedshistorier
 • kunstneriske udfoldelser

 

Musik-klog – Musisk viden

Musik-kloger at udtrykke rytmer, toner, klangfarver og melodier

Musik kloghed – musisk intelligens udvikles gennem lege og erfaring med

 • lytte
 • synge
 • danse
 • spille
 • rytme og puls
 • tone og melodi
 • klang
 • dynamik
 • sammenspil
 • fornemmelse og intuition

 

Natur-klog - Naturalistisk intelligens

Natur-kloger evnen til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår

Natur kloghed – naturalistisk intelligens udvikles gennem lege og erfaring med

 • vores krop
 • naturen omkring os
 • dyreliv
 • planteliv
 • årstiderne
 • fænomenerne
 • objekters beskaffenhed
 • vekselvirkning og tid
 • friluftsliv
 • leg og eksperimenterne

 

Ord-klog – Sproglig viden

Ord-kloger at kunne tænke i tale, bruge ord og have fornemmelse for at kunne lære nye ord og andre sprog

Ord kloghed – sproglig intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

 • høre og forstå
 • tale
 • holdninger
 • ord og udsagn
 • aflæse handlinger og mimik
 • tegne og skrive
 • ord på billeder
 • ord på natur
 • ord på lyd
 • fortælle

 

Os-klog – Social viden

Os-kloger at kunne skelne sindsstemninger og følelser hos andre mennesker – og at kunne samarbejde

Os kloghed – social intelligens udvikles gennem leg og erfaring

 • sociale faktorer
 • menneskerettigheder
 • etnicitet
 • politiske faktorer
 • ansvar
 • økonomiske faktorer
 • menneskers behov
 • miljøfaktorer
 • moral og ansvar
 • regler og normer

 

Tal-klog – Matematisk viden

Tal-kloger at kunne bruge matematik i praksis - (men også at lege med talteori - ligninger - geometri - topologi)

Tal kloghed – matematisk intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

 • mængde og tal
 • rumlige forhold
 • matematiske størrelser
 • sandsynligheder
 • ligheder og forskelle
 • kategoriseringer
 • rækkefølge
 • tid og tidsintervaller
 • højdeforskelle
 • tyngde og vægt