Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Generelle forbehold

Alle informationer på dette site tilhører Børneliv ApS og må kun med skriftlig tilladelse anvendes eller mangfoldiggøres til andet end personligt brug.
Vi hjælper dig gerne hermed.Forfatterne er suveræne og har ret til subjektivitet i deres tekster.
Den fuldstændige subjektivisme eller relativisme bliver normalt imødegået med, at den falder for sin egen urimelighed, idet den ifølge sit eget udsagn om altings relativitet også selv bliver relativ.
Mere centralt er det, at den forbliver i en ”egen verden” - og ikke formår at overskride sine egne grænser.
Objektivitet kan på den anden side have mange forskellige påstande om sandhed.
Det hindre dog ikke, at der kan findes flere forskellige – og nogle gange modsigende - perspektiver på viden, som forsvares med divergerende argumenter.
Ingen af forfatterne eller andre involveret i udformningen af informationer på dette site kan garantere, at indholdet i enhver henseende er fuldt korrekt, relevant eller komplet og kan som sådan ikke føres til ansvar for fejl eller mangler eller for de konsekvenser af enhver art, der må kunne opstå som følge af anvendelsen af informationerne på dette site.
Informationer på dette site bør kun anvendes som informationskilde og bør således ikke anvendes som erstatning for den forskning, de undersøgelser, behandlinger eller anden form for kontrol det etablerede sundhedsvæsen eller den etablerede forskningsverden tilbyder.
Der gives således ikke nogen garanti for fuldstændigheden, rigtigheden, anvendeligheden eller troværdigheden af indholdet på dette site eller til de sider der refereres til på andre sites på Internettet.
Brugeren påtager sig ethvert ansvar forbundet med brugen af informationerne.
Ethvert forslag (såvel pædagogisk, psykologisk, operativt som medicinsk) skal kun betragtes som et forslag blandt mange mulige. Brugeren opfordres til at få informationerne bekræftet gennem andre relevante kilder.

12 December 2010