Om Børneliv

Børneliv er en konstant opdateret videnssamling om børn - indsamlet af eksperter med kundskaber og fokus på barndom, børnes leg og indsamling af viden - om børn fra 0-10 år.

Videnssamlingen tager udgangspunkt i både forskningsbaseret faglitteratur om børn - men især også i den håndsværksmæssige pædagogiske tingang til det daglig liv i børnehve og skole.

Fokus er lagt på  

  1. viden om børns indsamling af viden
  2. legende læring
  3. eksperimenterende nysgerrighed
  4. barndomsliv
  5. i dannende og udviklende omgivelser.

Meningen med www.borneliv.dk er kreativt at udvikle den personlige formidling og viden om børn, samt af viden om gode produkter til såvel personer som virksomheder. Vi samarbejder kreativt og innovativt uden grænser for at skabe og få det gode liv.

Løsningen er alt det som kreative personligheder, aktive forældre, innovative virksomheder og organisationer kan gøre i form af forskning, formidling, præsentationer, artikler og oplysninger, samt samarbejdet med pædagoger, lærere, forældre og organisationer om at skabe de bedste rammer for børn og unge.

På borneliv.dk får du viden fra en vifte af børneforskere pædagoger, børnepsykologer og andre eksperter i børn. der er altid hjælp at hente!