Generelle forbehold

Alle informationer på dette site tilhører Børneliv. Information på borneliv.dk må frit anvendes i forbindelse med oplysninger og informationer om børn - især i forbindelse med formidling og børns barndom, liv og tilværelse.

Gøres brug af informationer fra Borneliv.dk, skal man henvise hertil: BØRNELIV - www.borneliv.dk, eller direkte til den herunderliggende side hvor informationen er taget fra.

Tekster og artikler i BØRNELIV

Forfatteren og forskeren Jørn Martin Steenhold er i sin ret til subjektivitet i teksterne, der er begrundet i hans iagttagelser og forskning.

Bemærk: Den fuldstændige subjektivisme eller relativisme bliver normalt imødegået med, at den falder for sin egen urimelighed, idet den ifølge sit eget udsagn om altings relativitet også selv bliver relativ. Mere centralt er det, at objektivitet forbliver i en ”egen verden” - og ikke formår at overskride sine egne grænser.
Objektivitet kan på den anden side have mange forskellige påstande om sandhed.
Det hindre dog ikke, at der kan findes flere forskellige – og nogle gange modsigende - perspektiver på viden, som forsvares med divergerende argumenter.

Ingen af de forfatterne, der har bidraget med tekster, eller andre involveret i udformningen af informationer på dette site kan garantere, at indholdet i enhver henseende er endegyldigt korrekt, relevant eller komplet - og kan som sådan ikke føres til ansvar for fejl eller mangler eller for de konsekvenser af enhver art, der må kunne opstå som følge af anvendelsen af tekster, artikler og viden.


Informationer på dette site bør kun anvendes som informationskilde

og bør således ikke anvendes som erstatning for den forskning, de undersøgelser, behandlinger eller anden form for kontrol det etablerede sundhedsvæsen eller den etablerede forskningsverden tilbyder.

Der gives således ikke nogen garanti for fuldstændigheden, rigtigheden, anvendeligheden eller troværdigheden af indholdet på dette site eller til de sider der refereres til på andre sites på Internettet.


Brugeren påtager sig ethvert ansvar forbundet med brugen af informationerne.
Ethvert forslag (såvel pædagogisk, psykologisk, operativt som medicinsk) skal kun betragtes som et forslag blandt mange mulige.

Brugeren opfordres derfor til at opsøge informationerne, som supplerende kan bekræftes gennem andre relevante kilder.

 

Generelle forbehold

Alle informationer på dette site tilhører Børneliv.dk og må kun med skriftlig tilladelse anvendes eller mangfoldiggøres til andet end personligt brug.
Vi hjælper dig gerne hermed.Forfatterne er suveræne og har ret til subjektivitet i deres tekster.
Den fuldstændige subjektivisme eller relativisme bliver normalt imødegået med, at den falder for sin egen urimelighed, idet den ifølge sit eget udsagn om altings relativitet også selv bliver relativ.
Mere centralt er det, at den forbliver i en ”egen verden” - og ikke formår at overskride sine egne grænser.
Objektivitet kan på den anden side have mange forskellige påstande om sandhed.
Det hindre dog ikke, at der kan findes flere forskellige – og nogle gange modsigende - perspektiver på viden, som forsvares med divergerende argumenter.
Ingen af forfatterne eller andre involveret i udformningen af informationer på dette site kan garantere, at indholdet i enhver henseende er fuldt korrekt, relevant eller komplet og kan som sådan ikke føres til ansvar for fejl eller mangler eller for de konsekvenser af enhver art, der må kunne opstå som følge af anvendelsen af informationerne på dette site.
Informationer på dette site bør kun anvendes som informationskilde og bør således ikke anvendes som erstatning for den forskning, de undersøgelser, behandlinger eller anden form for kontrol det etablerede sundhedsvæsen eller den etablerede forskningsverden tilbyder.
Der gives således ikke nogen garanti for fuldstændigheden, rigtigheden, anvendeligheden eller troværdigheden af indholdet på dette site eller til de sider der refereres til på andre sites på Internettet.
Brugeren påtager sig ethvert ansvar forbundet med brugen af informationerne.
Ethvert forslag (såvel pædagogisk, psykologisk, operativt som medicinsk) skal kun betragtes som et forslag blandt mange mulige. Brugeren opfordres til at få informationerne bekræftet gennem andre relevante kilder.