Anvendte citater

Følgende citater er udpluk og hentet dels fra Jørn Martin Steenholds bøger, dels fra hans mange artikler.

 

Intelligens er selve evnen til at lære.
Viden er ikke noget, man har, men noget, man vækker til live.
Kompetence og viden er det, vi lærer.
Når vi lærer, bliver vi klogere.
Klogskab er evnen til at anvende det, vi har lært.

 

Ordene er Jørn Martins og kondenserer hans livslange forskningsfokus og interesse for leg og læring: Hvordan man får opfyldt ønsket om at få de bedste evner og egenskaber klogheder frem i det enkelte menneske, det enkelte barn.

Svaret er, at det kun kan lade sig gøre ved at udvise respekt for det enkelte individ og netop ved at støtte barnets interesser og udvikling, samt ønske om at lære. I alle hans bøger refereres teorien om "det hele menneske", som rummer 10 grundlæggende vidensområder.

Vidensområderne, som han kalder "klogskaber", har han samlet i 10 Videnshjul - der allerede blev udformet i begyndelsen af 1990'erne og videreudviklet med årene.

Ved den praktiske anvendelse af videnshjulene bliver man opmærksom på en lang række muligheder for at give børn viden og indsigt, glæde, interesse og kundskab om livet og tilværelsen på en spændende og udfordrende måde.

Helt lavpraktisk tilbydes både forældre, lærere, pædagoger og producenter hjælp og støtte til at udvikle legende læring ved hjælp af viden om de 10 klogskaber og videnshjulene.

Jørn Martin påpeger, at udvikling sammen med "kloge voksne", udfordrende aktiviteter og trygge rammer - mener han - er essentiel, da børnene med hans egne ord skal:

”… opsamle, indsamle, optage og omsætte viden, så den kan erkendes og blive brugt i hverdagen.

Hvis børnene skal have mulighed for at indsamle viden, må der være viden at plukke af. Ligesom friske frugter må viden gerne smage godt, være vokset op et godt sted, være modnet og indbydende.

-

Kreativitet repræsenterer en mirakuløs blanding af elementer, der først og fremmest består af barnets ubegrænsede energi, og – kreativitetens stærkeste opponenter og fjender er:

  1. Angsten for fiasko
  2. Fornuften
  3. Ordenssansen

-

Tre ting, der er dirigeret af den voksnes disciplinerede intelligens.Man udpeger desværre såkaldte "fejl og mangler" hos børn, hvorefter der så stilles en eller anden diagnose, og da er skaden allerede sket! Lad dog børnene være dem, de er - og lad dem mærke og opdage verden ved at vi voksne skaber optimale muligheder for en harmonisk og menneskelig udvikling for dem.

-

Leg vil blive den væsentligste faktor i fremtidens samfund og vil påvirke al undervisning, uddannelser og vores hverdag.

-

Kreativitet indebærer, at man bryder ud af etablerede mønstre og betragter tingene på andre måde. 

-

Det er faktisk umuligt at planlægge et kreativt miljø, da vi ikke kan vide, hvad der kan befordre og udvikle kreativitet – for den enkelte – i øjeblikket. Alligevel prøver vi på det!

-

Al kreativitet omfatter meningsfuld leg, så derfor er legende fantasi bare intelligens, der morer sig.

-

Kreativitet er evnen til nyskabelse og til at gøre ideer til virkelighed – samt til at kombinere eksisterende viden med ny viden på en helt nye måde. Den fuldendte kreativitet er altid et resultat af nysgerrighed.

-

Lige så forkert som det er at sætte børn på formler – lige så forkert er det at opstille en model for en kreativ proces.

-

Personen, der leger med store drømme, har større visioner end personen, der mener at kende sandheden. 

-

Legende magi - er at blive tryllebundet af det umulige - som om det alligevel er muligt.

Legende fantasi – er frie tanker, som bruges som redskaber til at drømme – og fantasere.

Legende virkelighed – er at anvende både magien og fantasien, så virkeligheden bliver sanset og oplevet på nye måder.

-

En god kreativ ide kolliderer altid med en fasttømret ide,

og nogle mennesker finder dette meget skræmmende.

-

Børn har sjældent succes med noget – med mindre de har det sjovt, mens de gør det.

-

Frygten for fiasko er den mest ødelæggende blokering – for læring og kreativitet.

-

Vor kreativitet begrænses kun af vore antagelser. Al leg er en kreativ læreproces.

-

Børn har en frit vandrende nysgerrighed drevet af glæden ved viden for videns egen skyld.

Alt det de sanser er skønt, skønnere er det de mener at forstå, men skønnest er alt det, de endnu ikke forstår eller har opdaget, for det er en udfordring for livet - og det er at tage livtag med tilværelsen!

 

Denne tese karakteriserer direkte Jørn Martin Steenholds liv og arbejde.