Barndomsuniverset

Jørn Martin har udviklet og beskrevet rammerne om et barndoms univers -

"Det hele barn - det hele menneske”

 - hvor han opstiller fleksible mål for, hvad børn helst skal nå gennem leg og eksperimenter, ved at undersøge, opdage og nysgerrigt "forske"  i løbet af de første 10 år af deres liv - for at kunne udvikle sig til hele mennesker.

Børn er altid - siger han - mere interesseret i ting, de ikke ved noget om, end hvad de kender til i forvejen. De vil lære at forske og forudsige, være forud i viden. De vil opdage og mærke alt i verden!

Barndomsuniversets gennemgående temaer er -

Sansning - Viden - Erfaring - Udtryk - Tolkning - Fortolkning.