Litteratur - Forfatterskab og Bøger 

Her finder du nogle af Jørn Martin Steenholds bøger.

 


 

Pige på vej ud i universet

-...
2047
Mere info
Pige på vej ud i universet
Pige på vej ud i universet

-
Forfatter 
ISBN 
Udgivet  2047
Forlag 
Info 
 
Luk
Konventet 3
Gensynet

Bøgerne fremstiller et underfundigt magisk-realistisk univers, hvori alting kan ske. Eller rettere: Hvor...
2021
Mere info
Konventet 3
Konventet 3
Gensynet

Bøgerne fremstiller et underfundigt magisk-realistisk univers, hvori alting kan ske. Eller rettere: Hvor alting kunne ske. For alle personerne i bøgerne er døde - med den livserfaring, det rummer.Eneste levende er forfatteren selv, der har påtaget sig rollen som referent ved konventets møder. Han er blevet pålagt som referent at give læserne af referaterne kategorier til at forstå den verden, de befinder sig i. Hidtil er det blevet til 3 lange møder, fra hvilket der foreligger 150 referater på henved 1000 sider.Dirigenten befaler alle tilstedeværende til at være ærlige og berette for Jørn Martin og alle tilhørerne om deres liv, og især deres død. Livsberetningerne foregår i forskellige tiden. Nogle er magiske, realistiske, nogle nærmest folkloristiske.Beretningerne og miljøerne beskrives med en skøn blanding af grovkornede, poetiske og filosofiske ytringer, hvor fortællerne gang på gang bliver afbrudt af de øvrige tilhørere med indsigelser, tilråb, påskønnelser og opfordringer. Læserne bliver bekendt med mesterlige og usædvanlige beskrivelser af levende liv,.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740435351
Udgivet  2021
Forlag  Excellent Play
Info 
 
Luk
Konventet 2
livet

Som referent i et konvent om livet deler forfatteren 43 beretninger om det levede liv fortalt fra de død...
2020
Mere info
Konventet 2
Konventet 2
livet

Som referent i et konvent om livet deler forfatteren 43 beretninger om det levede liv fortalt fra de dødes synsvinkel. For læsere af kortere historier som tiltrækkes af det magisk, realistiske univers.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740429817
Udgivet  2020
Forlag  Excellent Play
Info 
  Køb online
Luk
Konventet 1
døden

En forfatter indkaldes til et konvent, hvor han bliver referent for en række fortællinger fortalt af af...
2020
Mere info
Konventet 1
Konventet 1
døden

En forfatter indkaldes til et konvent, hvor han bliver referent for en række fortællinger fortalt af afdøde personer.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788771431261
Udgivet  2020
Forlag  Excellent Play
Info 
  Køb online
Luk
Stjernebjørnen

Jens og Mettes bedstemor er forsvundet og børnene drager sammen med isbjørn, panter og løve ud for at ...
2019
Mere info
Stjernebjørnen
Stjernebjørnen

Jens og Mettes bedstemor er forsvundet og børnene drager sammen med isbjørn, panter og løve ud for at finde hende. Det bliver en både oplysende og sælsom rejse.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740439687
Udgivet  2019
Forlag  Saxo Publish
Info 
  Køb online
Luk
Tegning, tegn og kendetegn
index og opslag - om børns tegnede viden

Denne bog vil blive anvendt som en unik tolknings- og fortolkningsnøgle til forståelse af børns tegnin...
2018
Mere info
Tegning, tegn og kendetegn
Tegning, tegn og kendetegn
index og opslag - om børns tegnede viden

Denne bog vil blive anvendt som en unik tolknings- og fortolkningsnøgle til forståelse af børns tegninger. I Steenholds bøger, især i tre af dem - Tegning, tegn og kendetegn - Tegn Tolkning - Legenes kendetegn Om legens semiotik - anvendes semiotikken som et legende redskab til at redegøre om børns viden anvist i tegn i tegninger, gennem leg, sansning, viden og kreativitet m.m. I Steenholds bog om børns basale videnstegn - Børn og klogskab - beskrives omkring 5000 tegn i 100 underfundige essays. Alle hans bøger i forskningsprojektet om "børns indsamling af viden", formidler i form af essays viden og vejledning om børns tegn på viden indenfor emnerne - viden, leg, sansning, kreativitet, fortælling, tegning, spil, dannelse, redskaber, legetøj - og disse essays er frugtbart sammensat med mange eksempler på gensidige referencer.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740963878
Udgivet  2018
Forlag  Saxo Publish
Info 
  Køb online
Luk
Tegn Tolkning

...
2018
Mere info
Tegn Tolkning
Tegn Tolkning

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2018
Forlag 
Info 
 
Luk
Sanser og sanselighed
Essays om den sansede viden

I 130 essays fortæller forfatteren om sanserne - sådan som vi "måske" bruger dem, hvis vi altså får ...
2018
Mere info
Sanser og sanselighed
Sanser og sanselighed
Essays om den sansede viden

I 130 essays fortæller forfatteren om sanserne - sådan som vi "måske" bruger dem, hvis vi altså får lov til det! Han vender op og ned på de traditionelle begreber om hvad sanselighed er. Forfatteren beskriver sanser og de sansede muligheder for almen menneskelig udvikling - og påpeger vigtigheden af, at åbenhed, imødekommenhed, kærlighed og samvær(d) er basis for udviklingen af sansede livs og erkendelsesprocesser. Det giver han i bogen mange både realistiske og poetiske eksempler på". Bogen er en del af forskningsprojektet projektet - Det hele barn. Det hele menneske. - En stor læseoplevelse.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740962758
Udgivet  2018
Forlag  Saxo Publish
Info 
  Køb online
Luk
Legenes kendetegn
bogen om legens semiotik

Beskriver det opbrud og nybrud i holdningerne til leg der er på vej i begyndelsen af det 21. århundrede...
2018
Mere info
Legenes kendetegn
Legenes kendetegn
bogen om legens semiotik

Beskriver det opbrud og nybrud i holdningerne til leg der er på vej i begyndelsen af det 21. århundrede, samt de forskellige leges betydningsdannende kendetegn - legens semiotik.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2018
Forlag 
Info 
  Køb online
Luk
Legende læring i børnehøjde
åbne dagtilbud - viden og kultur formidling i børnehave, sfo og bibliotek

Denne bog beskæftiger sig med: Børn og barndom. Den handler om viden og kultur formidling til børn i d...
2018
Mere info
Legende læring i børnehøjde
Legende læring i børnehøjde
åbne dagtilbud - viden og kultur formidling i børnehave, sfo og bibliotek

Denne bog beskæftiger sig med: Børn og barndom. Den handler om viden og kultur formidling til børn i dagtilbud, børnehave, sfo, bibliotek og museum -- og i venskabs- og familiefællesskaber. Den handler om - legende læring - i børnehøjde. Åbne dagtilbud - suppleret med børnefamiliernes egne mange og spændende aktiviteter både hjemme og ude - er grundlaget for, at små børn møder viden, kunst og kultur i deres hverdag og samtidig opbygger gensidige læringsforløb mellem de involverede dagtilbud og "viden og kulturaktører".
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740962710
Udgivet  2018
Forlag  Saxo Publish
Info 
  Køb online
Luk
Den kreative udfordring
fortællinger om "Den pludselige indsigt"! - om børns kreative leg, læring og dannelse

Det, der er galt med kreativitet, er, at man aldrig helt kan vide, hvornår den indfinder sig". - Kreativ...
2018
Mere info
Den kreative udfordring
Den kreative udfordring
fortællinger om "Den pludselige indsigt"! - om børns kreative leg, læring og dannelse

Det, der er galt med kreativitet, er, at man aldrig helt kan vide, hvornår den indfinder sig". - Kreativitet er en pludselig indsigt, der giver ny forståelse, forklaring og bevidsthed. - Det, vi ikke ved, må vi enten til at opdage, opfinde og udforme - og gennem den proces får vi det uden tvivl både sjovere og mere interessant sammen. - Bogens fortællinger er leg med kreativitet og alle de elementer, der indgår i dette begreb. Bogen er en del af projektet: Det hele barn Det hele menneske. Projektets andre udgivelser handler om barndom, leg, sansning, tegn og kendetegn, spil, fortælling, legetøj og redskaber - og om fremtidens børn.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740908374
Udgivet  2018
Forlag  Saxo Publish
Info 
  Køb online
Luk
Børn og klogskab
bogen om viden - og børns tegn på viden - indsamling af viden og - klog på 100 måder

Meningen med denne bog er at fortælle om, hvordan børn kan få viden og indsigt glæde, interesse og k...
2018
Mere info
Børn og klogskab
Børn og klogskab
bogen om viden - og børns tegn på viden - indsamling af viden og - klog på 100 måder

Meningen med denne bog er at fortælle om, hvordan børn kan få viden og indsigt glæde, interesse og kundskab om livet og tilværelsen på en smuk, spændende og udfordrende måde. Forfatterens egne ord om bogen. Derfor er denne bog ikke (kun) faglitteratur om, hvordan børn kan blive klogere - såfremt deres forældre beslutter sig for at bruge tid på netop dette. Den er også en bog med fortællinger og historier om den produktive og praktiske viden i livet - liv, glæder, oplevelser, lege, handling, eksperimenter og erkendelser. Læseren er sikkert - en mor eller far til nogle børn, en pædagog, lærer eller en voksen, der er interesseret i børn, leg, liv og læring – og det må derfor være individuelt, hvad vedkommende får ud af at læse mine essays, små historier og beretninger. Forfatteren har udvalgt, fortalt og beskrevet 100 videns og kundskabsområder, som børn - (fra de er 3-4 år og til de er 9-10 år – og for den sags skyld resten af livet) – kan lege med, sanse og opleve for derigennem at blive klogere på sig selv, på livet og tilværelsen. Dette kan ske sammen med deres forældre – bedsteforældre - andre børn – pædagoger og lærere – andre voksne. Derfor er undertitlen på bogen også – Klog på 100 måder. Men livet kan nu engang ikke kategoriseres i 100 kundskabsområder – for livet og tilværelsen er ikke kategoriel. Livet er lige så mangesidigt, som der er børn og voksne mennesker i verden til at benytte sig af de smukke tilbud, livet kan byde på. Det er altid interessant og spændende at få ny viden – at vide noget i det hele taget. Men det er lige så spændende at fortælle og berette om, hvad vi ikke ved – og derefter komme i gang med at få viden om! ”Det der er galt med viden er, at det bare er noget, vi ved!” Det, vi ikke ved, må vi så enten til at opdage, at opfinde eller kreativt skabe – og gennem den proces får vi det uden tvivl både sjovere og mere interessant sammen. Kom i gang! – der er så meget viden og kundskab, som venter på at blive opsamlet. Bogen skal ses i forlængelse af nogle af Jørn Martins tidligere udgivelser, om børn og leg, om måderne børn tilegner sig viden og færdigheder på – men især om de konkrete legende og lærende processer. Det drejer sig især om bøgerne: ”Den rene leg” – og de herfra redigerede 3 bøger ”Legetyper”, ”Legeuniverserne” og bogen om ”Leg i tiden – og i fremtiden”. Af andre og tilgrænsende emner skal jeg fremhæve ”De små zild”, (som handler om pigerne 7-12 år og deres liv), samt bøgerne ”Børns leg og drømme universer” og ”Legetøj og klogheder”.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740962697
Udgivet  2018
Forlag  Saxo
Info  372 sider.
Anmeldelse

Filosoffen John Engelbrecht udtaler om bogen: ”Jørn Martin har gjort det igen (tidl. med ”Den rene leg”). Endnu et storværk har han skrevet om legens og læringens visdom. Det er et flot og vigtigt værk, som jeg vil referere til rundt omkring.” Anmeldelse - Børn og klogskab. Af pædagogisk konsulent i Kolding Kommune Mona Lisa Willads. "I forordet skriver Jørn Martin Steenhold: Meningen med denne bog er at fortælle om, hvordan børn får viden og indsigt, glæde, Interesse og kundskab om livet og tilværelsen på en smuk, spændende og udfordrende måde. Det lever bogen godt op til. Det er en bog, der giver udtryk for vigtigheden af at lege og forstå på rigtig mange måder. Vi er alle unikke og forstår og lære om livet og verden på mange forskellige måder og i forskellige sammenhænge. Jørn Martin Steenhold har en masse på hjertet, som han gerne vil delagtiggøre os i. Mon ikke denne bog vil blive en god inspirationskilde til mange forældre, dagplejere og andre fagfolk, som kan bruge af alle de gode idéer til en lærende og udviklende dagligdag for børnene".
  Køb online
Luk
Barndomskanon
Betragtninger om, hvad der skal til, for at børn kan blive til "hele mennesker" gennem sansning, leg, livsmod, fantasi og tilegnelse af viden på udviklingstrin fra 0 til 11 år.

...
2018
Mere info
Barndomskanon
Barndomskanon
Betragtninger om, hvad der skal til, for at børn kan blive til "hele mennesker" gennem sansning, leg, livsmod, fantasi og tilegnelse af viden på udviklingstrin fra 0 til 11 år.

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740962680
Udgivet  2018
Forlag  Saxo Publish
Info 
  Køb online
Luk
LIVTAG

...
2017
Mere info
LIVTAG
LIVTAG

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788740944075
Udgivet  2017
Forlag  Saxo Publish
Info 
 
Luk
Semeion Tegndigte

...
2016
Mere info
Semeion Tegndigte
Semeion Tegndigte

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2016
Forlag 
Info 
 
Luk
Legetøjs GUIDE Legekæden

...
2014
Mere info
Legetøjs GUIDE Legekæden
Legetøjs GUIDE Legekæden

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2014
Forlag 
Info 
 
Luk
Leg og legetøj FætterBR

...
2014
Mere info
Leg og legetøj FætterBR
Leg og legetøj FætterBR

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2014
Forlag 
Info 
 
Luk
TOP TOY anniversary 1963

...
2013
Mere info
TOP TOY anniversary 1963
TOP TOY anniversary 1963

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2013
Forlag 
Info 
 
Luk
Mesteren i visdommens hus

...
2013
Mere info
Mesteren i visdommens hus
Mesteren i visdommens hus

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2013
Forlag 
Info 
 
Luk
LEG GØR OS TIL MENNESKER
en antalogi om legens betydning

Denne bog henvender sig til alle, der interesserer sig for leg og ønsker at reflektere over, hvad leg er...
2013
Mere info
LEG GØR OS TIL MENNESKER
LEG GØR OS TIL MENNESKER
en antalogi om legens betydning

Denne bog henvender sig til alle, der interesserer sig for leg og ønsker at reflektere over, hvad leg er, og hvorfor vi leger. Leg i FDF er et vigtigt element i de aktiviteter, voksne og børn mødes om af egen fri vilje. Bogen skærper fokus på legens betydning, da leg er en vigtig del af livet og det at være menneske. Gennem 11 kapitler forholder en række af Danmarks førende legeforskere og fagpersoner sig til leg i både teoretisk og praktisk forstand. De diskuterer legens rolle i det moderne samfund, og hvordan den har udviklet sig.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold, Per Jørgensen, Carsten Jessen, Gudrun Gjesing, Lars Geer Hammershøj, Henning Eichberg, Jan Kampmann, Ann Charlotte Thorsted, Helle Skovbjerg Karoff, Jacob Zakarias Eyermann, Jesper Carlén Winther & Lise Hostrup Sønnichsen
ISBN  9788770415880
Udgivet  2013
Forlag  Forlaget 55° Nord
Info 
  Køb online
Luk
The Wheel of Knowledge

...
2011
Mere info
The Wheel of Knowledge
The Wheel of Knowledge

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2011
Forlag 
Info 
 
Luk
2014 2019 Børns leg med kundskab

...
2011
Mere info
2014 2019 Børns leg med kundskab
2014 2019 Børns leg med kundskab

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2011
Forlag 
Info 
 
Luk
Studiemappe Børns leg med kundskab

...
2010
Mere info
Studiemappe Børns leg med kundskab
Studiemappe Børns leg med kundskab

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2010
Forlag 
Info 
 
Luk
PLAY Børns leg og udvikling 0 7 år

...
2010
Mere info
PLAY Børns leg og udvikling 0 7 år
PLAY Børns leg og udvikling 0 7 år

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2010
Forlag 
Info 
 
Luk
Den sunde krop

...
2010
Mere info
Den sunde krop
Den sunde krop

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2010
Forlag 
Info 
 
Luk
Læreplaner og klogheder en introduktion

...
2008
Mere info
Læreplaner og klogheder en introduktion
Læreplaner og klogheder en introduktion

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2008
Forlag 
Info 
 
Luk
Legetøj og klogheder

...
2008
Mere info
Legetøj og klogheder
Legetøj og klogheder

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2008
Forlag 
Info 
 
Luk
Legen og intelligenserne

...
2008
Mere info
Legen og intelligenserne
Legen og intelligenserne

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2008
Forlag 
Info 
 
Luk
Leketøyet og intelligensområdene

...
2007
Mere info
Leketøyet og intelligensområdene
Leketøyet og intelligensområdene

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2007
Forlag 
Info 
 
Luk
BABYBOGEN
Redigeret af Helle Andersen - med bidrag af 17 eksperter.

...
2007
Mere info
BABYBOGEN
BABYBOGEN
Redigeret af Helle Andersen - med bidrag af 17 eksperter.

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2007
Forlag 
Info  Legetøj til de helt små børn. Side 351-359
 
Luk
att arbeta med EMPATIDOCKOR
Svensk udg.

Bogen præsenterer de berømte svenske empatidukker, designet af Britt-Marie Egedius Jakobson. Den er fyl...
2006
Mere info
att arbeta med EMPATIDOCKOR
att arbeta med EMPATIDOCKOR
Svensk udg.

Bogen præsenterer de berømte svenske empatidukker, designet af Britt-Marie Egedius Jakobson. Den er fyldt med billeder af de forskellige dukker, og der fortælles om hvordan dukkerne skaber følelser og empati gennem legen og omsorgen for dem. Dukkerne indgår ikke blot i børns leg - men de benyttes også i forbindelse med voksnes sygdom, demens og sorg. (svensk udg.) Redigeret af Cecilia Werner Jørn Martin Steenhold: Dukkeleg.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  978-91-7315-225-9
Udgivet  2006
Forlag  ARGUMENT Förlag AB Varberg
Info  120 sider med mange fotos
 
Luk
Legeuniverserne

Bogen gennemgår henholdsvis de små børns og pigers og drenges legeuniverser på forskellige alderstrin...
2006
Mere info
Legeuniverserne
Legeuniverserne

Bogen gennemgår henholdsvis de små børns og pigers og drenges legeuniverser på forskellige alderstrin. Desuden introducerer den "legen" som fortælling, historiefortælling og myte.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  978-87-991094-6-3
Udgivet  2006
Forlag  Danmarks Mindste Forlag
Info  128 sider med fotos.
Anmeldelse

Anmeldelse - Sygeplejesken – Blad nr. 17/2007 Af Af Tove Sheth, sundhedsplejerske, ansat i Fredensborg Kommune. Bogen gennemgår de universer, børn bevæger sig ind og ud af gennem legene, afhængigt af deres alder, køn og legens område. Om det er drøm, fantasi eller virkelighed. Der er en redegørelse for, hvornår der er tale om leg, legeformer og en klassifikation af legen. Der er mulighed for at fordybe sig og finde netop det emne, man har brug for. Hvis bogen læses i sin helhed, får man et grundigt overblik og indblik i, hvor børn færdes i deres lege. Meget inspirerende er bl.a. afsnittet om de 12-15-årige drenges legeunivers, hvor deres bestræbelser for at identificere sig med voksne og udfordre denne identitet ofte bringer dem på kant med autoriteter, f.eks. lærere eller loven. Det er et univers, hvor drengefællesskabets mandighed og suverænitet udforskes. Afsnittet om eventyrenes eviggyldige og eksistentielle temaer, som de gennemleges af henholdsvis piger og drenge i 6-8-års-alderen, giver en større forståelse for både vigtigheden af disse lege og forskelligheden mellem piger og drenge. Der er en grundig gennemgang af de 0-1-årige børns legeuniverser, som Jørn Martin Steenhold kalder fabulerings- og erfaringsuniverser, og som sætter fokus på de helt basale forudsætninger for legens videre udvikling. Denne del kan give inspiration til fagfolk, der arbejder med de små børn i vuggestue og dagpleje samt til sundhedsplejersker i forbindelse med rådgivning af forældre og fagpersoner. Tankevækkende er kapitlet om, at børn, der ikke får støtte, tryghed, kærlighed og stabilitet, har svært ved at udvikle legen og få noget ud af den. Det er indlysende og dog nemt at glemme, at disse børn derfor er i risiko for at sakke bagud i udvikling og få svært ved at klare samfundets krav. Bogen kan læses samlet, men er også god at slå op i, hvis man søger en ganske bestemt viden.
 
Luk
Legetyper

Bogen gennemgår 18 forskellige legetyper, og læseren får mulighed for at tilegne sig viden om typernes...
2006
Mere info
Legetyper
Legetyper

Bogen gennemgår 18 forskellige legetyper, og læseren får mulighed for at tilegne sig viden om typernes ligheder og forskelle. Bogen er et supplement til en anden bog LEG FOR LIVET. En bog som bør ligge i alle daginstitutioner.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  978-87-991094-1-8
Udgivet  2006
Forlag  Danmarks Mindste Forlag
Info  230 sider
Anmeldelse

Sygeplejesken – Blad nr. 17/2007 Af Af Tove Sheth, sundhedsplejerske, ansat i Fredensborg Kommune. Denne og mest omfattende bog, omhandler legetyper. Disse gennemgås grundigt og varieret med fine farvefotos af børn i forskellige legesituationer. Der er kapitler om fortolkninger og temaer i legen og et spændende afsnit om urhistorien, som har de grundlæggende spørgsmål i livet som tema og begynder i børnenes leg i 6-10-års-alderen. Det er grundtemaer, som f.eks. hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvorfor er vi til. Temaerne indbygges i historier, genrer og universer og kan tage form af drama, gyser eller science fiction i børnenes leg. Bogen afsluttes med en kort gennemgang af, hvilke færdigheder et barn skal besidde for at kunne lege med andre og få succes i legen. Uden disse seks kompetencer, som barnet lærer fra 3-6 år, kan det ikke komme videre med den store leg i livet og skal have hjælp. Der er her tale om forestillingsevne, at kunne imitere, omsætte iagttagelser og koncentrere sig i et vist tidsrum og at kommunikere med andre. Vigtige ting at vide for voksne, der er omkring børn i førskolealderen. Bøgerne kommer rundt om alle aspekter af børns leg på en grundig og overskuelig måde. Der er megen viden at hente for fag personer. Bøgerne skal medtænkes i indretningen af det fysiske og psykiske miljø i institutioner og være obligatorisk læsning på pædagoguddannelsen. For sundhedsplejersker er den første bog om legen i tiden og i fremtiden om ikke en nødvendighed så dog en øjenåbner i forståelsen af vores tid og fremtid set med barneøjne, samt god i forbindelse med rådgivning af forældre. Fremtiden bliver, ifølge forfatteren, præget af engagement, åbenhed, fleksibilitet, visioner, opfindsomhed og grænseløshed, som dermed også sætter de gamle dyder, som at respektere de voksnes planer, at stræbe efter ros, være den bedste og gøre sin pligt, i skammekrogen. De øvrige to bøger er mere krævende med megen koncentreret viden, men lette at bruge og med en overskuelig opsætning. Gode at have på hylden og tage ned, når man står med en bestemt aldersgruppe af børn, med et barn, der har svært ved at indgå i leg, eller med forældre, der er usikre på, hvad barnet har brug for. Efter endt læsning er man ikke bare meget klogere på børn og leg, man er heller ikke i tvivl om, at leg er fundamentet for udvikling og således en meget alvorlig sag.
 
Luk
Legen i tiden
og Legen i tiden - og i fremtiden

Begge bøger er oplæg til en omfattende forskningsprojekt: "Leg bliver den væsentligste faktor i fremti...
2006
Mere info
Legen i tiden
Legen i tiden
og Legen i tiden - og i fremtiden

Begge bøger er oplæg til en omfattende forskningsprojekt: "Leg bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund!" - som blev påbegyndt på Instituttet for fremtidsforskning, i 2005 af Jørn Martin Steenhold. Man vidt forskellige interesserede og forskere har sammen med Jørn Martin Steenhold, som gennem de sidste 20 år har analyseret legens udvikling - ikke kun i Danmark, men også med feltstudier i Ghana og Vietman - foruden at han modtager viden fra adskillige udenlandske forskere på området - leg - legetøj.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  978-87-991094-7-0
Udgivet  2006
Forlag  Danmarks Mindste Forlag
Info  72 sider, med fotos
 
Luk
Legen i tiden og fremtiden
og Legen i tiden - og i fremtiden

Begge bøger er oplæg til en omfattende forskningsprojekt: "Leg bliver den væsentligste faktor i fremti...
2006
Mere info
Legen i tiden og fremtiden
Legen i tiden og fremtiden
og Legen i tiden - og i fremtiden

Begge bøger er oplæg til en omfattende forskningsprojekt: "Leg bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund!" - som blev påbegyndt på Instituttet for fremtidsforskning, i 2005 af Jørn Martin Steenhold. Tematikken er - Legen i går - Legen i morgen - hvor legen bliver analyseret og vurderet med hjælp fra dels "videnshjulene" - samt med "de antropologiske cirkler" som analytiske redskaber.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  978-87-991094-7-0
Udgivet  2006
Forlag  Danmarks Mindste Forlag
Info  72 sider med fotos
Anmeldelse

Anmeldelse - Sygeplejesken – Blad nr. 17/2007 Af Af Tove Sheth, sundhedsplejerske, ansat i Fredensborg Kommune. Jørn Martin Steenhold er legeforsker og har udgivet et omfattende antal bøger og afhandlinger om børns leg. Hans forfatterskab er nu udvidet med tre nye og forholdsvis tilgængelige bøger om legens betydning i vores samfund i dag og i fremtiden samt om de typer leg, der opstår og udvikles, og de universer, legene finder sted i. Den første bog omhandler legen i tiden og fremtiden og gennemgår legens placering i forskellige samfundsstrukturer gennem tiderne. Det bliver tydeligt for læseren, hvor afgørende en forudsætning legen er for evnen til at klare sig i netop det samfund og den kultur, barnet skal vokse op i og blive en del af. Skiftet i legens karakter gennem tiderne er fængslende læsning. Forfatteren ser leg som en nødvendighed og kærlighed som en forudsætning og forholder sig kritisk til idéen om, at leg kan sammenblandes med styrede læreprocesser. Børn skal have lov til at organisere og styre legen selv. Med hensyn til fremtiden ser forfatteren legen som grundlaget for at kunne udvikle evner til at vælge, at turde, at være selv- og medbestemmende. Også det at kunne undre sig, forpligte sig og opretholde livsmod er fundamentale kompetencer, der erhverves gennem barndommens lege. I fremtiden bliver samfundet, efter forfatterens mening, et samfund, hvor vi i langt højere grad mødes i leg, hvor vi går fra facts til følelser, bruger vores drømme, og hvor samtalen er det vigtigste redskab. Fremtidens medie bliver billedet, frem for som det er nu, hvor viden fortrinsvis er lagret i tal og bogstaver. Det virker uhåndgribeligt og fantastisk, men gennemgås i bogen på en overskuelig og meget overbevisende måde. Det femte samfund, som fremtidens samfund kaldes, vil være nødt til at inddrage legen som ressource hos alle mennesker, for at facts og følelser kan integreres, mener forfatteren. Det bliver tydeligt for læseren, hvor vigtigt det er at medtænke leg i alle dens former i vores måde at indrette os på i hjemmet, skolen, daginstitutionerne, lokalsamfundet og i indretningen af det fysiske og psykiske miljø. Lige så vigtigt er det, at vi er bevidste om, hvordan vi selv tænker om og reagerer på børns leg: om vi er fortids-, nutids- eller fremtidsorienterede. Bogen er let at læse, overskuelig og inspirerende. Den er vedkommende for alle, der beskæftiger sig med børn og især for dem, der skal tage beslutninger om tilbud til børn og unge.
 
Luk
Legetøjet og intelligenserne
I bogen påviser legetøjsforskeren, hvordan og hvilke "tegn på læring" der kan påvises gennem leg med legetøj. Der bliver ofte sagt om legetøj, at det bare er til tidsfordriv. Men forskeren påviser noget andet, menlig at lærende legetøj er uvurderlige redskaber for børn, når de vil mærke og opdage verden. Der bliver beskrevet 32 legetøjsgrupper, der alle kan bruges i både undervisning og leg. 80 sider - med 10 tydelige anvisningsskemaer for hver af de 10 vidensområder - jeg'et - det sociale - matematik - rummelighed - natur - det eksistentielle - det intuitive - musik - det fysiske - det sproglige.

...
2005
Mere info
Legetøjet og intelligenserne
Legetøjet og intelligenserne
I bogen påviser legetøjsforskeren, hvordan og hvilke "tegn på læring" der kan påvises gennem leg med legetøj. Der bliver ofte sagt om legetøj, at det bare er til tidsfordriv. Men forskeren påviser noget andet, menlig at lærende legetøj er uvurderlige redskaber for børn, når de vil mærke og opdage verden. Der bliver beskrevet 32 legetøjsgrupper, der alle kan bruges i både undervisning og leg. 80 sider - med 10 tydelige anvisningsskemaer for hver af de 10 vidensområder - jeg'et - det sociale - matematik - rummelighed - natur - det eksistentielle - det intuitive - musik - det fysiske - det sproglige.

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-991094-0-9
Udgivet  2005
Forlag  Praksis
Info  80 sider
 
Luk
Børnehavebørn opdager deres verden i leg
Spilletips til børn fra 3 til 6 år.

Folderen fokuserer på spil som en leg med muligheder - uden risiko - men med læring og spænding som in...
2005
Mere info
Børnehavebørn opdager deres verden i leg
Børnehavebørn opdager deres verden i leg
Spilletips til børn fra 3 til 6 år.

Folderen fokuserer på spil som en leg med muligheder - uden risiko - men med læring og spænding som ingridienser. MB GAMES er specialist i spil til mindre børn, da Milton Bradley åbnede et trykkeri og designede de første til både børnene og familierne.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  2005
Forlag  MB GAMES HASBRO NORDIC
Info 
 
Luk
TAGARNO
til natur og teknik

Folderen introducerer et redskab til natur & teknik og naturvidenskabelige opdagelse - som kan bruges bå...
2004
Mere info
TAGARNO
TAGARNO
til natur og teknik

Folderen introducerer et redskab til natur & teknik og naturvidenskabelige opdagelse - som kan bruges både i børnehaverne og i skolen. Jørn Martin Steenhold er fremtidsforsker med børn og unge som forskningsområde - Regnar Larsen er skoleinspektør med mange års erfaring i undervisning i natur&teknik i folkeskolen. Redskabet COBRA, som er en elektronisk lup, der kan betjenes af selv det mindste børnehavebarn, lyser objektet i 1x60 gange forstørrelse op på en skærn, så børnene nærmere kan undersøge objekterne. Forhandling og udvikling: TAGARNO HORSENS
Forfatter  Jørn Martin Steenhold og Regnar Larsen
ISBN 
Udgivet  2004
Forlag  TAGARNO HORSENS
Info 
 
Luk
Unges fremtidsdrømme
med bidrag fra 7 eksperter på området.

Uddannelse, job, familie? 13 unge fortæller om deres fremtidsdrømme. Jørn Martin Steenhold bidrager me...
2003
Mere info
Unges fremtidsdrømme
Unges fremtidsdrømme
med bidrag fra 7 eksperter på området.

Uddannelse, job, familie? 13 unge fortæller om deres fremtidsdrømme. Jørn Martin Steenhold bidrager med viden fra Instituttet for Fremtidsforskning, projektet: Børns og unges drømme og forhåbninger om fremtiden. Det unge segment.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-90184-35-1
Udgivet  2003
Forlag  Bogforlaget HER&NU
Info  72 sider. Fotos.
 
Luk
De små zild

Der har altid været fokus på pigernes påklædning, og som forældre til små og unge teeagepiger kan d...
2003
Mere info
De små zild
De små zild

Der har altid været fokus på pigernes påklædning, og som forældre til små og unge teeagepiger kan det nogle gange være svært at forstå, hvorfor de har så travlt med at blive voksne og er så optaget af prinsesseserier, glamour og poptjerner. Med bogen får forældre et indblik i pigernes verden og dermed et kærkomment redskab til forståelse i stedet for fordømmelse.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-11-16695-9
Udgivet  2003
Forlag  aschehoug
Info  158 sider.
 
Luk
aschehougs STORE babybog 0 3 år

Redigeret af Helle Andersen - med bidrag af 17 eksperter. Jørn Martin Steenhold: Løgetøj til de helt s...
2001
Mere info
aschehougs STORE babybog 0 3 år
aschehougs STORE babybog 0 3 år

Redigeret af Helle Andersen - med bidrag af 17 eksperter. Jørn Martin Steenhold: Løgetøj til de helt små børn. Side351-359 Bogen er uundværlig for enhver nybagt familie. Bogen er skrevet af danske forfattere og specialister inden for hver deres fagområder. Alle højt kvalificerede. Områderne er : Amning - Barnets motoriskeudvikling - Følelser - Barnets sygdomme - Legetøj - Samliv - Orlovsordninger - Kost - Mors krop - Barnets psykiske udvikling - Fædres udvikling - At blive en familie - Lov og ret - Sikkerhed i hjemmet - Efterfødselsreaktioner - Sex - Sundhed - Barnets sproglige udvikling.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-11-16037-3
Udgivet  2001
Forlag  aschehoug
Info  386 sider - mange fotografier.
 
Luk
Den rene leg

Denne bog byder på en anden og ganske anderledes tilgang til begrebet leg - anderledes i forhold til de ...
2001
Mere info
Den rene leg
Den rene leg

Denne bog byder på en anden og ganske anderledes tilgang til begrebet leg - anderledes i forhold til de traditionelle legeteorier. Den er skrevet af en legende forsker, som mener at børns leg er deres mest alvorlige handlinger. Legen giver børn mulighed for at optage og indsamle viden gennem de tegn, barnet optager intellektuelt, sansende og aktivt opsøgende. (Hidtil solgt i 16.000 eksemplarer). Filosoffen John Engelbrecht udtaler om bogen: ”Jørn Martin har gjort det igen (tidl. med ”Den rene leg”). Endnu et storværk har han skrevet om legens og læringens visdom. Det er et flot og vigtigt værk, som jeg vil referere til rundt omkring.”
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-11-16019-5
Udgivet  2001
Forlag  aschehoug
Info  392 sider medd mange fotos.
 
Luk
Toys and Users omslag

...
1999
Mere info
Toys and Users omslag
Toys and Users omslag

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1999
Forlag  COPENHAGEN INSTITUTE FOR FUTURES STUDIES
Info  -
 
Luk
Toys and Users 3

Tredje bind opstiller en semiotisk analysemodel for spil....
1999
Mere info
Toys and Users 3
Toys and Users 3

Tredje bind opstiller en semiotisk analysemodel for spil.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1999
Forlag  COPENHAGEN INSTITUTE FOR FUTURES STUDIES
Info  -
 
Luk
Toys and Users 2

Andet bind opstiller en semiotisk analysemodel for legende aktiviteter....
1999
Mere info
Toys and Users 2
Toys and Users 2

Andet bind opstiller en semiotisk analysemodel for legende aktiviteter.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1999
Forlag  COPENHAGEN INSTITUTE FOR FUTURES STUDIES
Info  -
 
Luk
Toys and Users 1

Dette projektet - "Forskellige bruger segmenters forbrug af legetøj og legematerialer" - blev udarbejdet...
1999
Mere info
Toys and Users 1
Toys and Users 1

Dette projektet - "Forskellige bruger segmenters forbrug af legetøj og legematerialer" - blev udarbejdet til brug for en større gruppe virksomheder, der ønskede forskningen gennemført, så resultaterne kunne anvendes ved virksomhedernes produktudvikling. Første del opstiller en semiotisk analysemodel for legetøj og legegenstande. Projektet er affattet på engelsk.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1999
Forlag  COPENHAGEN INSTITUTE FOR FUTURES STUDIES
Info  553 sider i 3 bind.
 
Luk
BØRNS LEG OG DRØMMEUNIVERSER
Udvikling, drømme og lege 0-10 år.

Bogen giver et overblik over børns legeudvikling og beretter om børns vidt forskellige lege- og drømme...
1999
Mere info
BØRNS LEG OG DRØMMEUNIVERSER
BØRNS LEG OG DRØMMEUNIVERSER
Udvikling, drømme og lege 0-10 år.

Bogen giver et overblik over børns legeudvikling og beretter om børns vidt forskellige lege- og drømmeuniverser. Den er rigt illustreret og giver eksempler på legetøj, som børn bruger i legen - og drømmer om. Bogen er første udgivelse, der fortæller om forskningsprojektet: Børns drømme og forhåbninger om fremtiden. 168 sider. Projektet vil senere blive fulgt op af 2 andre bøger om: Legen i tiden - og legen i fremtiden.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  9788700393882 / 87-00-39388-6
Udgivet  1999
Forlag  Gyldendal
Info  -
  Køb online
Luk
Køb legetøj med omhu
Artikel i Reader's Digest

Dansk legetøjsforsker, som forsker i legetøj for LEGO, opstiller - oversat til 12 forskellige sprog til...
1997
Mere info
Køb legetøj med omhu
Køb legetøj med omhu
Artikel i Reader's Digest

Dansk legetøjsforsker, som forsker i legetøj for LEGO, opstiller - oversat til 12 forskellige sprog til de forskellige udgaver af tidsskriftet - 10 gode råd om kritisk køb af godt legetøj.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1997
Forlag  Reader's Digest : Det Bedste
Info  Siderne 12-18
 
Luk
IT'S PLAYTIME!
From birth to 24 months

Engelsk udgave af bogen om ideen bag LEGO PRIMO. Fra engelsk er denne anskuelses-, informations- og bille...
1997
Mere info
IT'S PLAYTIME!
IT'S PLAYTIME!
From birth to 24 months

Engelsk udgave af bogen om ideen bag LEGO PRIMO. Fra engelsk er denne anskuelses-, informations- og billedbog med tekster om børns motoriske udvikling, oversat til 12 sprog og tilsammen udgivet i 730.000 eksemplarer.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  LEGO registrering 926.247-UK
Udgivet  1997
Forlag  LEGO Gruppen
Info  -
 
Luk
For legetøjet 3
om legetøjets tekster og koder - 3

Del III - - - sammenfatter udsagn om legetøjets positionering, samt perspektiverne i forskningen i leget...
1997
Mere info
For legetøjet 3
For legetøjet 3
om legetøjets tekster og koder - 3

Del III - - - sammenfatter udsagn om legetøjets positionering, samt perspektiverne i forskningen i legetøj og leg.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1997
Forlag  Billund Bogtrykkeri & Offset ApS
Info  -
 
Luk
For legetøjet 2
om legetøjets tekster og koder - 2

Del II - - analyserer forholdet mellem børn som forbrugere, samt deres forskellige måder at til- og fra...
1997
Mere info
For legetøjet 2
For legetøjet 2
om legetøjets tekster og koder - 2

Del II - - analyserer forholdet mellem børn som forbrugere, samt deres forskellige måder at til- og fravælge legetøj på.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1997
Forlag  Billund Bogtrykkeri & Offset ApS
Info  -
 
Luk
For legetøjet 1
om legetøjets tekster og koder - 1

Denne omfattende afhandling er i 3 bind. 538 sider tilsammen. Del I - beskriver og analyserer forskellige...
1997
Mere info
For legetøjet 1
For legetøjet 1
om legetøjets tekster og koder - 1

Denne omfattende afhandling er i 3 bind. 538 sider tilsammen. Del I - beskriver og analyserer forskellige slags legetøjs paradigmer, tekster og koder - ud fra en semiotisk model. Projektet er udarbejdet til LEGO Gruppen, GMR Global Market Research.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1997
Forlag  Billund Bogtrykkeri & Offset ApS
Info  538 sider
 
Luk
CHILDREN PLAY TOYS LEGO GMR

...
1995
Mere info
CHILDREN PLAY TOYS LEGO GMR
CHILDREN PLAY TOYS LEGO GMR

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1995
Forlag 
Info  -
 
Luk
BØRN LEG LEGETØJ LEGO

...
1995
Mere info
BØRN LEG LEGETØJ LEGO
BØRN LEG LEGETØJ LEGO

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1995
Forlag 
Info  -
 
Luk
LEG MED DIT BARN

Ideen bag LEGO PRIMO produkterne bliver præsenteret i denne bog. De er fantasifulde figurer til helt sm...
1994
Mere info
LEG MED DIT BARN
LEG MED DIT BARN

Ideen bag LEGO PRIMO produkterne bliver præsenteret i denne bog. De er fantasifulde figurer til helt små børn - rangler og genstande, som helt små børn motorisk kan manipulerer med, så deres motorik og fysiske erfaring styrkes. Samtidig præsenteres
Forfatter 
ISBN  LEGO registrering 927.310-DK
Udgivet  1994
Forlag  LEGO Gruppen
Info  36 sider med mange fotos af baby- og småbørns legetøj og genstande.
 
Luk
Lifestyles and Views of Humanity - TOYS AND FORMS OF PLAYING
English summary and statistical information

Det statistiske materiale - her samlet i: LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 4 Tables. © ® 1993 ...
1994
Mere info
Lifestyles and Views of Humanity  - TOYS AND FORMS OF PLAYING
Lifestyles and Views of Humanity - TOYS AND FORMS OF PLAYING
English summary and statistical information

Det statistiske materiale - her samlet i: LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 4 Tables. © ® 1993 Adapted and translated into English by Mattel Toys Mattel Scandinavia A/S - Managing Director Kenneth Plummer. (CENTER FOR RESEARCH ON TOYS AND EDUCATIONAL MATERIALS - HALMSTAD UNIVERSITY - SWEDEN - 1994)
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN 
Udgivet  1994
Forlag 
Info  180 sider
 
Luk
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 3
Tekst, tema og perspektiver

(CENTER FOR RESEARCH ON TOYS AND EDUCATIONAL MATERIALS - HALMSTAD UNIVERSITY - SWEDEN - 1994)...
1994
Mere info
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 3
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 3
Tekst, tema og perspektiver

(CENTER FOR RESEARCH ON TOYS AND EDUCATIONAL MATERIALS - HALMSTAD UNIVERSITY - SWEDEN - 1994)
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1994
Forlag  Afhandling
Info  160 Sider
 
Luk
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 2
Genstand og ytring

(CENTER FOR RESEARCH ON TOYS AND EDUCATIONAL MATERIALS - HALMSTAD UNIVERSITY - SWEDEN - 1994)...
1994
Mere info
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 2
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 2
Genstand og ytring

(CENTER FOR RESEARCH ON TOYS AND EDUCATIONAL MATERIALS - HALMSTAD UNIVERSITY - SWEDEN - 1994)
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1994
Forlag  Afhandling
Info  180 sider.
 
Luk
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 1
Specifikationer og paradigmer

Paradigme beskrivelser og social-pædagogiske overvejelser om forholdet mellem forskellige sociale gruppe...
1994
Mere info
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 1
LEGETØJ OG LEG - LIVSFORM OG LIVSSTIL - 1
Specifikationer og paradigmer

Paradigme beskrivelser og social-pædagogiske overvejelser om forholdet mellem forskellige sociale gruppers valg af bestemte typer og former for legetøj og legemateriale. Undersøgelsen omfattede 600 danske familier med børn mellem 3-6 og 7-10 år - i to grupper. Samlet i 4 kompendier: 1 - Specifikationer og paradigmer 2 - Genstand og ytring 3 - Tekst, tema og perspektiver 4 - Lifestyles and Vievs of Humanity - TOYS AND FORMS OF PLAYING - English summary and statistical information (CENTER FOR RESEARCH ON TOYS AND EDUCATIONAL MATERIALS - HALMSTAD UNIVERSITY - SWEDEN - 1994)
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1994
Forlag  Afhandling
Info  191 sider.
Anmeldelse

Brian Sutton-Smith, Ph.D. Professor Emeritus, University of Pennsylvanis - Author of "Toys ans Culture" and "Child's Play: TOYS AND FORMS OF PLAYING. LIFESTYLES AND VIEW OF HUMANITY "Jørn Martin Steenhold has clearly done the most remarkable research on toys in any country. His study is masssive both in sample, analysis and conception. Perhaps what more remarkable is that so little has yet been done in social science in order to understand this massive child developmental phenomenon of the twentieth century. In a sensethe lack of such research is an extension of modern culture's general reluctance to focus om children's most important personal activity, their play. Our overwhelming concern with their orthodox school progress has continued our general unwillingness to take play seriously. So the lack of study is a cultural bais, not some justiable neglect. Into this gab Jørn Martin Steenhold has stepped with prodigous originality energy and acumen to provide us with the first ever large scale overview of the role to toys in family life and their relationships to patterns of living to be found in those families".
 
Luk
Børn er det hele værd
Barbara Coloroso - Oversat af Jeanette Fischer

Forord og introduktion af Jørn Martin Steenhold: "Der har været mange udfald mod nutidens børn. De er...
1994
Mere info
Børn er det hele værd
Børn er det hele værd
Barbara Coloroso - Oversat af Jeanette Fischer

Forord og introduktion af Jørn Martin Steenhold: "Der har været mange udfald mod nutidens børn. De er blevet kaldt egoister, pc-slaver, narcissister - og det har været sagt, at de pejler sig frem i tilværelsen. Derfor er det en fornøjelse at læse denne bog, som giver en positiv og oprigtig karakteristik af nutidens børn som både velorienterede, nysgerrige, vidende, konstruktive og følsomt engagerede. Store sande menneskelige kvaliteter.
Forfatter  Barbara Coloroso
ISBN  87-11-12334-6
Udgivet  1994
Forlag  ASCHEHOUG
Info  256 sider.
 
Luk
LEGETØJ SOM KLÆR LEGEN
om legetøjsleg mellem børn og forældre.

Bogen eret debatoplæg om leg og det klassiske, tidsløse legetøj. Med hjælp af bogen kan læserne disk...
1993
Mere info
LEGETØJ SOM KLÆR LEGEN
LEGETØJ SOM KLÆR LEGEN
om legetøjsleg mellem børn og forældre.

Bogen eret debatoplæg om leg og det klassiske, tidsløse legetøj. Med hjælp af bogen kan læserne diskutere deres børns legetøj og leg med pædagoger og forældre. Det er især spørgsmål om, hvilke former for legetøj børn og forældre i deres fælles lege kan være sammen om.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-88338-48-7
Udgivet  1993
Forlag  Semi-forlaget
Info  64 sider.
 
Luk
Legetøjsudvikling
om legetøjets udviklingshistorie

Bogen er et debatoplæg om leg og det klassiske, tidsløse legetøj. Med hjælp af bogen kan læserne dis...
1990
Mere info
Legetøjsudvikling
Legetøjsudvikling
om legetøjets udviklingshistorie

Bogen er et debatoplæg om leg og det klassiske, tidsløse legetøj. Med hjælp af bogen kan læserne diskutere deres børns legetøj og leg med pædagoger og forældre. Spørgsmålene i bogen er bl.a.: 500 forældre har i en stor undersøgelse svaret på spørgsmål om deres børns legetøj, legevaner og sociale aktivitetsformer.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-88338-36-3
Udgivet  1990
Forlag  Semi-forlaget
Info  64 sider.
 
Luk
Legetøj og leg

Bogen eret debatoplæg om leg og det moderne legetøj. Med hjælp af bogen kan læserne diskutere deres ...
1989
Mere info
Legetøj og leg
Legetøj og leg

Bogen eret debatoplæg om leg og det moderne legetøj. Med hjælp af bogen kan læserne diskutere deres børns legetøj og leg med pædagoger og forældre. Spørgsmålene i bogen er bl.a.: Er legetøj legens redskab? Er det legetøjet, der bestemmer legen? Manipuleres børn gennem legetøjet? Bestemmer legetøjsfirmaeerne børnenes leg? Bør samfundet opstille grænser for brug af bestemte typer legetøj? Legetøjsvåben? Samt andre pædagogisk spørgsmål.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-88338-30-4
Udgivet  1989
Forlag  SEMI-FORLAGET
Info  64 sider.
 
Luk
Pigen, hunden og fuglen

Eksperimenterende billedbog, der skal inspirere børn til frit skabende leg, hvor de kan benytte alt, fra...
1988
Mere info
Pigen, hunden og fuglen
Pigen, hunden og fuglen

Eksperimenterende billedbog, der skal inspirere børn til frit skabende leg, hvor de kan benytte alt, fra inventar til udklædningstøj og legetøj, herunder LEGO
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  LEGO registrering 103283
Udgivet  1988
Forlag  LEGO PUBLISH
Info  36 sider.
 
Luk
PÆDAGOGISKE GRUNDSYN

De 4 pædagoger beskriver hver 4 pædagogisk retning - fri opdragelse - realistisk pædagogik - marxistis...
1977
Mere info
PÆDAGOGISKE GRUNDSYN
PÆDAGOGISKE GRUNDSYN

De 4 pædagoger beskriver hver 4 pædagogisk retning - fri opdragelse - realistisk pædagogik - marxistisk pædagogik - kritisk skabende pædagogik. Til bogen er der optaget et videobånd fra et møde, hvor forfatterne debatterer hinandens synspunkter.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold - Lars Rasborg - Stig brostrøm - Anders Hjuler
ISBN  87-88338-20-7
Udgivet  1977
Forlag  SEMI-FORLAGET
Info  128 sider.
 
Luk
Logbog over indsamlet viden
Børn og klogskab. Klog på 100 måder & Børns leg med kundskab

...
1985
Mere info
Logbog over indsamlet viden
Logbog over indsamlet viden
Børn og klogskab. Klog på 100 måder & Børns leg med kundskab

Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1985
Forlag  Excellent Play, Saxo
Info 
 
Luk
Regnbuekrigeren

Børnebog. Dramatisk historie om kampen mod forurening af havene, som pigen Tanja ufrivilligt kommer til ...
1985
Mere info
Regnbuekrigeren
Regnbuekrigeren

Børnebog. Dramatisk historie om kampen mod forurening af havene, som pigen Tanja ufrivilligt kommer til at deltage i - sammen med sin mor og "Regnbuekrigerne" fra Greenpeace - Danmark.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87 7253 015 4
Udgivet  1985
Forlag  STOUT
Info  60 sider. Illustreret af Michael Kvium
 
Luk
24 dage til jul

Jørn Martin Steenhold: 6. dag: Mit jesusbarn er en lille pige. Sider 40-49 Kalenderbog. Med 24 underhold...
1984
Mere info
24 dage til jul
24 dage til jul

Jørn Martin Steenhold: 6. dag: Mit jesusbarn er en lille pige. Sider 40-49 Kalenderbog. Med 24 underholdende fortællinger af 24 danske forfattere. Nogle historier er selvoplevede, andre fantasifulde. Jørn Martins fortælling er magisk realisme.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87 7499 593 1
Udgivet  1984
Forlag  SOMMER OG SØRENSEN
Info  208 sider. Redigeret af Jørgen Bruus.
 
Luk
NU ER DER MORGEN

Børnebog. Med sin fortælling og tegninger er de 2 Line-lillepige bøger med til at give børnene en st...
1983
Mere info
NU ER DER MORGEN
NU ER DER MORGEN

Børnebog. Med sin fortælling og tegninger er de 2 Line-lillepige bøger med til at give børnene en større forståelse for ders små søskende.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87 87362 23 6
Udgivet  1983
Forlag  special-pædagogisk forlag
Info  24 sider. Illustreret af Michael Kvium
 
Luk
NATTEN SOVER

Børnebog. Med sin fortælling og tegninger er de 2 Line-lillepige bøger med til at give børnene en st...
1983
Mere info
NATTEN SOVER
NATTEN SOVER

Børnebog. Med sin fortælling og tegninger er de 2 Line-lillepige bøger med til at give børnene en større forståelse for ders små søskende.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87 87362 19 8
Udgivet  1983
Forlag  special-pædagogisk forlag
Info  24 sider. Illustreret af Michael Kvium
 
Luk
MIN OLDEFARS POLYPPER

Musik: Kresten Overgaard Kristensen: Polylyppe-sangen. Børne-billedbog. De to drenge, Rasmus og Martin, ...
1983
Mere info
MIN OLDEFARS POLYPPER
MIN OLDEFARS POLYPPER

Musik: Kresten Overgaard Kristensen: Polylyppe-sangen. Børne-billedbog. De to drenge, Rasmus og Martin, lever med 100 års forskel. De skal begge have fjernet deres polypper, og det foregår på vidt forskellige måder - som er dramatisk, men som får en lykkelig udgang.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-87807-69-6
Udgivet  1983
Forlag  FORLAGET TOMMELIDEN
Info  48 sider Illustreret af Michael Kvium
 
Luk
LONE LAVER VERDEN OM

Musik: Kresten Overgaard Kristensen: Ingen børn i verden . . . Børne- billedbog. Lone får en plan om a...
1983
Mere info
LONE LAVER VERDEN OM
LONE LAVER VERDEN OM

Musik: Kresten Overgaard Kristensen: Ingen børn i verden . . . Børne- billedbog. Lone får en plan om at ændre verden, så alle børn kan få det godt. Hendes forandringsplan er rigt illustreret af Michael Kvium.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87-87807-68-8
Udgivet  1983
Forlag  FORLAGET TOMMELIDEN
Info  48 sider. Illustreret af Michael Kvium
 
Luk
PATINA
Et mosaik af ord og billeder

Fotos, tegninger og essays om gamle genstande og husgeråd fra for 100 år siden. Udstillingsmateriale i ...
1980
Mere info
PATINA
PATINA
Et mosaik af ord og billeder

Fotos, tegninger og essays om gamle genstande og husgeråd fra for 100 år siden. Udstillingsmateriale i trykt bogform.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold - Knud Laursen - Per Häuser
ISBN 
Udgivet  1980
Forlag  VILLADSEN GRAFISK PRODUKTION HERNING
Info  38 sider.
 
Luk
Peter og hans mor

Børnebog. Peter bor alene med sin mor i Binnerup-blokkene. De ser kun hinanden om aftenen og Peter er i ...
1978
Mere info
Peter og hans mor
Peter og hans mor

Børnebog. Peter bor alene med sin mor i Binnerup-blokkene. De ser kun hinanden om aftenen og Peter er i børnehave fra 6 morgen til 5 eftermiddag. Men så forelsker hans mor og børnehavepædagogen Per sig i hinanden, og tilværelsen bliver forandret.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold (red. Jette Ahm)
ISBN  87-01-59971-2
Udgivet  1978
Forlag  Gyldendal
Info  36 sider. Illustreret af Mette Brahm Lauritsen
 
Luk
Jan og hans far

Børnebog. Jan bor nede i mosen sammen med sin far og bedstemor. Han har det ikke altid lige let og blive...
1978
Mere info
Jan og hans far
Jan og hans far

Børnebog. Jan bor nede i mosen sammen med sin far og bedstemor. Han har det ikke altid lige let og bliver drillet på vej til og fra skole. Rundt om i mosen er der et rigt dyreliv. Det udgør en stor del af Jans hverdag.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold (red. Jette Ahm)
ISBN  87-01-75762-8
Udgivet  1978
Forlag  Gyldendal
Info  40 sider. Illustreret af Mette Brahm Lauritsen
 
Luk
Helle og Lykke

Børnebog. Helle og Lykke er tvillinger. De bor sammen med deres far og mor i et nyt hus nede på Binneru...
1978
Mere info
Helle og Lykke
Helle og Lykke

Børnebog. Helle og Lykke er tvillinger. De bor sammen med deres far og mor i et nyt hus nede på Binnerup-engen. Begge forældre arbejder og har meget travlt. Hverdagen er præget af småskænderier, fortravlethed og ringe kontakt til pigerne. Kun i weekenderne har de det rart sammen med bedsteforældre og venner.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold (red. Jette Ahm)
ISBN  87-01-67961-9
Udgivet  1978
Forlag  Gyldendal
Info  44 sider. Illustreret af Mette Brahm Lauritsen
 
Luk
EMNE OG TEMAARBEJDE
i børnehave / børnehaveklasse

Bogen tager udgangspunkt i undervisningsmetoder og arbejdsmønstre, som lærere og pædagoger lan benytte...
1978
Mere info
EMNE OG TEMAARBEJDE
EMNE OG TEMAARBEJDE
i børnehave / børnehaveklasse

Bogen tager udgangspunkt i undervisningsmetoder og arbejdsmønstre, som lærere og pædagoger lan benytte til emne- og temaarbejde i daginstitution og skole. Desuden omhandler den om teori og praksis, psykologisk og pædagogisk motodisk anvendelsespædagogik. Den henvender sig direkte til lærere og pædagoger.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87 87420 82 1
Udgivet  1978
Forlag  SPECIALPÆDAGOGISK- FORLAG
Info  200 sider.
 
Luk
Bente og Bo

Børnebog. Bente og Bo bor i et gammelt hus på 1. sal sammen med deres mor, der arbejder på kroen. Dere...
1978
Mere info
Bente og Bo
Bente og Bo

Børnebog. Bente og Bo bor i et gammelt hus på 1. sal sammen med deres mor, der arbejder på kroen. Deres far sejler. Børnene er meget overladt til sig selv og de trives ikke særligt godt. De bliver drillet af dee andre børn, fordi Bo tisser i bikserne- Men en dag kommer bi-Hansen forbi, og han hjælper dem.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold (red. Jette Ahm)
ISBN  87-01-73321-4
Udgivet  1978
Forlag  Gyldendal
Info  36 sider. Illustreret af Mette Brahm Lauritsen
 
Luk
passe partout til melissa

(digte og essays)...
1978
Mere info
passe partout til melissa
passe partout til melissa

(digte og essays)
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  -
Udgivet  1978
Forlag  dixit
Info  40 sider
 
Luk
PÆDAGOGISK TEORI og PRAKSIS

Om pædagogisk realisme, pædagogisk humanisme og kritisk pædagogik. En tekst- og studiebog. 8 kapitler ...
1977
Mere info
PÆDAGOGISK TEORI og PRAKSIS
PÆDAGOGISK TEORI og PRAKSIS

Om pædagogisk realisme, pædagogisk humanisme og kritisk pædagogik. En tekst- og studiebog. 8 kapitler og bidragydere. Regigeret af Frede Nielsen. S. 87-103: Jørn Martin Steenhold: Pædagogisk realisme - principper, metoder og organisationsformer. Bogen belyser væsentlige pædagogiske temaer: Menneske- og samfundssyn, mål og indhold i opdragelse, børn-pædagog forholdet, metoder og materialer i den pædagogiske proces, institutionsmiljø og evaluering - sådan som de tre grundsyn ser på disse emner.
Forfatter  Holger Henriksen, Frede Nielsen
ISBN  -
Udgivet  1977
Forlag  Borgen
Info  336 sider, illustreret
 
Luk
Binnerup

Børnebog. Anne-Mette og bierne fortæller om en pige, de bor sammen med sin mor og far i et nyt hus på ...
1977
Mere info
Binnerup
Binnerup

Børnebog. Anne-Mette og bierne fortæller om en pige, de bor sammen med sin mor og far i et nyt hus på Binnerup-engen. Anne-Mette er enebarn. Hun bor i et beskyttet miljø - og er næsten altid glad. En dag bliver hun stukket af en bi, møde bi-Hansen, en pensionist, der også har en hund med hvalpe.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold (red. Jette Ahm)
ISBN  87-418-4437-8
Udgivet  1977
Forlag  Gyldendal
Info  46 sider. Illustreret af Mette Brahm Lauritsen
 
Luk
Anne Mette og bierne

Børnebog. Anne-Mette og bierne fortæller om en pige, de bor sammen med sin mor og far i et nyt hus på ...
1977
Mere info
Anne Mette og bierne
Anne Mette og bierne

Børnebog. Anne-Mette og bierne fortæller om en pige, de bor sammen med sin mor og far i et nyt hus på Binnerup-engen. Anne-Mette er enebarn. Hun bor i et beskyttet miljø - og er næsten altid glad. En dag bliver hun stukket af en bi, møde bi-Hansen, en pensionist, der også har en hund med hvalpe.
Forfatter  Jørn Martin Steenhold (red. Jette Ahm)
ISBN  27-01-57921-5
Udgivet  1977
Forlag  Gyldendal
Info  46 sider. Illustreret af Mette Brahm Lauritsen
 
Luk
SYSTEMBEGREBER
Metodik i børnehave/ børnehaveklasse

Bogen giver en grundig gennemgang af børnehaven, skolebørnehaven og børnehaveklassens metodik, med gen...
1975
Mere info
SYSTEMBEGREBER
SYSTEMBEGREBER
Metodik i børnehave/ børnehaveklasse

Bogen giver en grundig gennemgang af børnehaven, skolebørnehaven og børnehaveklassens metodik, med gennemgang af alt lige fra årspalner, funktionsopdeling, læreplaner, pædagogiske procesanalyser,programkritik og formulering af mål og midler. Historisk er bogen en første beskrivelser med motodiske og didaktiske anvisninger på en førskolepædagogik i børnehaverne ud fra begrebet "struktureret pædagogik" - men struktur definitionen er formuleret ud fra de franske strukturalister, og Jeromo Bruners teori om struktur - at: "struktur er en måde, hvorpå man kan konstatere, hvordan tingenes indbyrdes forhold er!".
Forfatter  Jørn Martin Steenhold (red. Jette Ahm)
ISBN  87 87420 25 2
Udgivet  1975
Forlag  SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG
Info  167 sider med fotos og plantegninger.
 
Luk
ÅBEN PLAN
(Metodik og struktur i børnehaven)

Bogen beskriver anvendelse af åben-plan og funktionsopdelingen i 4 østjyske børnehaver. Historisk er b...
1974
Mere info
ÅBEN PLAN
ÅBEN PLAN
(Metodik og struktur i børnehaven)

Bogen beskriver anvendelse af åben-plan og funktionsopdelingen i 4 østjyske børnehaver. Historisk er bogen den første beskrivelse med motodiske og didaktiske anvisninger på en førskolepædagogik i børnehaverne ud fra begrebet "struktureret pædagogik" - men struktur definitionen er formuleret ud fra de franske strukturalister, og Jeromo Bruners teori om struktur - at: "struktur er en måde, hvorpå man kan konstatere, hvordan tingenes indbyrdes forhold er!".
Forfatter  Jørn Martin Steenhold
ISBN  87 87590 01 8
Udgivet  1974
Forlag  dixit
Info  166 sider og plantegninger.
 
Luk