Jørn Martin Steenhold

Jørn Martin Steenhold 3 år gammel...blev født d. 12. juli 1944 i Fredericia.

Han har taget livtag med sin barndom, på ondt og godt, i nævnte rækkefølge.

Selv hævder han, at han stadig gør det! Som 9 årig blev han adopteret af sine morforældre. Og fra at leve som et “udsat barn” oplevede han nu trygge rammer, som reddede ham.

Han fik efter en begrænset skolegang med delvis hjemmeundervisning en realeksamen i 1960, godt hjulpet på vej af en lærer, der foruden at omfatte ham med hjælpsomhed og opmærksomhed også ledte ham på vej til læsning af alt lige fra H. C. Andersen til Jules Verne, Jack London og Herman Melville, men også græsk og nordisk mytologi og lyrik, foruden at han blev sat igang med meget grundige og intensive skriveøvelser. 

En anden hjælpsom lærer skærpede hans i forvejen store opmærksomhed for natur og naturoplevelser - dyr, fugle, insekter, planter, landskaber, årstidernes skiften m.m.

Det har betydet, at han tidligt har kunnet tage udgangspunkt i sine både "negative og positive" barndomsoplevelser. Den viden, han gennem dem har erhvervet sig, har næret den livsinteresse, han har for små børn og deres vilkår. En interesse, der tidligt vakte et ønske om at kunne være med til at  skabe og udvikle smukke og solide vilkår for børn.

Derfor valgte han en pædagogisk uddannelse, som for ham har skabt grundlaget for hans udforskning og beskrivelse af børns liv og muligheder.

Det gennemsyrer Jørn Martins tankegang, at barndommen er livets kilde. Og når Jørn Martin er i det poetiske hjørne, kan han f. eks. sige, at -

kilden skal helst give klart, frisk vand fra sig hele tiden, og i sit løb ud mod havet skal den helst have mulighed for at løbe gennem smukke skove og enge, hvor der er afvekslende vegetation, små og større dyr, insekter og fugle..

Eller sagt med andre ord: “En god, kærlig og oplevelsesrig barndom er grundlaget for at "det hele menneske" kan udvikle sig. Og det skulle der være rig mulighed for, hvis vi alle tænker os om - og giver plads til børnene, i stedet for at give dem betingelser med alt for snævre rammer.

I den sag er Jørn Martin ubetinget børnenes mand! 

Jørn Martin SteenholdHan tog i 1968-1970 uddannelse som børnehavelærer/-pædagog på Kolding Børnehaveseminarium og har arbejdet som børnehavelærer og med børnehaven og børnehavebørn som udgangspunkt. Ud over at fungere som pædagog, har han senere som fremtidsforsker haft børn og barndom som forskningsemner.

De efterfølgende år arbejdede han som pædagog ved Statens Kostskole for Tunghøre og Døve i Fredericia og i forskellige børnehaver.

Han var børnehaveleder i Vejle fra1972-74, og fra 1974 var han tilknyttet Ikast-seminariet - først som praktikleder fra 1974-80, og derefter som seminarielektor i pædagogik frem til 1990.

Under sin ansættelse ved Ikast-seminariet studerede han folkloristik, antropologi og etnologi ved Københavns Universitet - med udgangspunkt i barndom og børns drømme og oplevelsesverden.

Studiet blev afsluttet med en kandidatgrad i pædagogik (pædagogisk antropologi) i 1986 - med speciale i leg og legetøj.

I 1989 og igen i 1992 fulgte Jørn Martin Steenhold ph.d. studier ved det humanistiske fakultet ved Odense Universitet (nu: SDU).

I perioden 1989 til 1993 var han ansat ved en række skandinaviske pædagogiske uddannelses- og forskningsinstitutter.

Fra 1993 til 1998 var han seniorforsker ved LEGO med ansvar for forskningen i legetøj, leg og læring. I 1998 kom han til Instituttet for Fremtidsforskning.

Fra 1998 grundlagde han en rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Samtidig hermed oprettede han sin egen analyseenhed sammen med fremtidsforskningsinstituttet - en analyseenhed der havde til hensigt at formidle indsigt om børns sansning, viden, erfaring, udtryk, tolkning og fortolkning på forskellige alderstrin - og viden om børns leg og lege, viden og læring, legetøj og redskaber, spil m.m.

Hans mange opgaver blev gennemført sammen med flere både mindre og større virksomheder i det private erhvervsliv, der producerer produkter til børn, (især legetøj, undervisningsmidler, legeredskaber, institutionsmøbler og -bygninger m.m.).

Hans forsknings- og udviklingsarbejder har stort set alle været - og er stadig - finansieret af virksomheder fra det private erhvervsliv.

Blandt de virksomheder, han har arbejdet sammen med, nævner han internationale virksomheder som Hasbro, Hags, LEGO, Lappset, Mattel og TopToy. Hertil kommer et væld af mindre producent- og distributionsvirksomheder, fabrikanter og forlag.

I mange tilfælde har  både amter, kommuner, enkelt institutioner, foreninger og iderige foretagender også benyttet sig af hans ideer.

Men han har også udført projekter for Danida i Ghana og for Verdensbanken i Vietnam.

Når man er sammen med Jørn Martin, forbløffes man over hans enorme netværk, som  givetvis skyldes, at han altid er en meget lydhør og hjælpsom som rådgiver for produktudviklere, designere, forfattere og journalister med nye ideer.