Semiotikken

Jørn Martin anvender semiotik som et nyttigt redskab - man kan lege med!

Semiotik - er studiet af produktion, overførsel, modtagelse, fortolkning, reaktion på og "lagring" af betydning, ved hjælp af tegn - ikke kun i tale og skrift, men også ikke-sprogligt som tegn i tegninger og på billeder - tegn i og på collager og skulpturer.

Semiotiske aktiviteter er en forudsætning for opretholdelse af liv og foregår både som informationsprocesser i kroppen og som en aflæsning af omverdenens tegn.

Semiotik er et nyttigt redskab - man kan lege med! - siger han. Og det gør han fuldt ud! I stedet for at se verden som en sum af atomer eller som Guds skaberværk anbefaler Jørn Martin, at vi ser den som en tegnproces!

Verden er besjælet af tegn, og den udvikler sig mod nye stadig mere forviklede sammenhænge. De små børn kæmper for at lære at forholde sig til fortid, nutid og fremtid, samt til alle de genstande og redskaber, handlinger og oplevelser, der begrunder den tid, oplevelserne foregår i.

Hvor andre ser ting og egenskaber, ser Jørn Martin processer og udvikling. Det, som "er", og det, som "kan være", spiller sammen - vores psyke og krop er flettet ind i hinanden og i verden udenom, så psyken er kontakten mellem krop og sjæl.

 

Et tegn

- er "noget", som kan være hvad som helst, der henviser til noget andet end sig selv.

Ordet "henviser" indebærer, at der er et subjekt, som tyder tegnet, fordi subjektet altid søger efter det, det mangler.

Derved får et tegn altid en relation til et eller andre tegn - for verden består ikke af ting, men af relationer mellem ting.

 

Et kendetegn

- er et særligt væsens mærke eller tegn, et særligt udtryk, et billede, bestemte lyde eller bestemte ord.

Kendetegn kan også være tegn på bestemte handle- eller adfærdsmønstre, der knytter sig til særlige begivenheder eller til "noget", der indtræffer.

 

Bestemte tegn og kendetegn

... er altid tilknyttet bestemte situationer - og disse tegn og kendetegn kommer altid til udtryk i og gennem fortællerens eller tegnerens adfærd, udtryksformer og handlemønstre.

Tegnene kan både være spændende, udfordrende, gode eller dårlige, sanselige eller sanseløse - men de vil få betydning for det menneske, som sanser og oplever dem.

Tegnene kommer således til at stå for "noget" - som både kan være noget brugbart og mærkbart - noget dyrebart og betydningsfuldt. Tegnene får værdi.

Semiotiske studier praktiseres og bliver benyttet i mange forskellige emne- og tematiske sammenhænge. Vidt forskellige fag indenfor både humaniora og naturvidenskab anvender semiotikken som et redskab til forståelse, tolkning og betydningsdannende erkendelse af ord, begreber og lovmæssigheder:

Indenfor de humanistiske videnskaber

er "ideografisk" erkendelse et redskab til

- forklaring og forståelse af enkelthændelser i situationer og episoder.

 

Indenfor naturvidenskab

er "nomoterisk" erkendelse et redskab til

- opstilling af universelle love og almene generalisationer.

 

Det kan både tegnes og beskrives.