Lærende lege i praksis

Alt kan læres gennem leg! - uden at leg bliver midlet til at lære noget nyt - om alting!

Alle børn kan lære alt gennem leg - eller ved at lege!

Redskaberne til legende læring er lærende lege!

Legende aktiviteter kan både være videnskabeligt begrundede og tage udgangspunkt i akademiske discipliner og fabulerende eksperimenter med eller uden mål. Men de vil alle indeholde elementer fra de forskellige former for leg.

Alle aktiviteter og lege kan praktisk sorteres således, så de hver for sig viser, hvad de legende lærer gennem hver enkelt leg.

Det er blot et spørgsmål om at finde "de gode lege" - for nogle lege er bedre end andre, hvis  man ønsker at målrette det, man ønsker der skal læres af børnene.

I nogle lege er det muligt hurtigt at lære noget ganske bestemt på ret kort tid. I andre lege forekommer der så mange vidt forskellige udfordringer, så alt det, der evt. kan læres ved at lege legen, ser kompliceret og uoverkommelig ud.

Hvad præcist de enkelte børn lære gennem de forskellige leg, er bestemt af deres psykiske og fysiske behov. Desuden kan nogle børn lære rigtig meget ved at lege en bestemt leg, mens andre vil være mere optaget af andre lege.

Den legedatabase, som eksempelvis den danske børne- og ungdomsorganisation, FDF har etableret, er en af verdens bedste legedatabaser - og såre let at benytte.

Alle legene i denne legedatabasen kan sorteres efter, hvilken viden børn og voksne får, når legen leges.

Alle lege er i bund og grund dannelseslege, fordi legene gør det muligt for legedeltagerne at søge efter mening. Legene indgår i dannelsesprocesser for den enkelte, fordi legene forgår som dynamiske processer i dynamiske fællesskaber, hvor deltagerne gang på gang overskrider egne evner og muligheder i forhold til andre.

Det gælder uanset om det er lege med og om viden, eller lege hvori kulturelle fortællinger bringer børnene sammen til en fælles forståelse for, hvad de sammen med de kloge voksne kan gøre, udrette og opnå.

Husk derfor – det vigtigste af alt – at lege!