Tegn

Når børn leger, går de samtidig med på opdagelse. De eksperimenterer nysgerrigt med alt, hvad de finder nyt og spændende, med hvad der måske er sandt eller usandt, utroligt eller trivielt, godt eller ondt, frydefuldt eller grimt, samt med alvor og latter.

De opsøger alt, hvad der er nyt for dem og leger og eksperimenterer med muligheder for at opleve, gennemleve, sanse, erkende, lære, forstå og formidle.

Legen er derfor først og fremmest oplevelse, "en sansning af tegn", fordi tegn er

- "noget" -  der for "nogen" - kommer til at "står for noget", - i en eller anden henseende.

Legen kommer til at  indeholde både fantasifulde fiktive handlinger og realistiske virkelighedsoplevelser.

Børnenes reaktioner og handlinger i legene er både et resultat af eksperimenterende nysgerrighed og et opgør med kedsomhed - et ønske om at komme væk fra kedsomheden.

Al opmærksomhed og koncentration bliver af børnene anvendt til at sanse præcist det, de finder interessant, forunderligt eller nødvendigt. De opdager "tegn" på noget nyt, som de skal prøve på at fortolke, forstå, erkende - og finde ud af, hvilken betydning det har.

  • Tegn er det spændende, det nye ("noget"!),
  • som for barnet ("nogen"!),
  • kommer til at få værdi og betydning ("stå for noget"!)
  • på en eller anden måde eller i en eller anden henseende.

I legen - i det øjeblik barnet sanser tegnet - smelter

- dels den legende iagttager ("nogen"),

- dels årsag ("noget"), og

- dels virkning (det der opdages og sker og derved "står for noget")

ofte fuldstændigt sammen i en selvforglemmende eller euforisk oplevelse, fordi barnet ("nogen") ikke længere kan isolere de tre led fra hinanden i det øjeblik "noget" sker.

Der skal henvises til bogen:

Legenes kendetegn. Bogen om legens semiotik.