Tegn på læring

Tegn på læring er, at "noget" "står for noget" og derved får betydning for "nogen".

"Nogen", der i denne udlægning er "barnet", har optaget "noget", og derved udviser tydelige tegn på "forandring" - i udtryk, tilkendegivelse, interesse og adfærd, der både kommer barnet selv og personerne i omgivelserne til gode.

Tegn på læring er den viden, der er lært af barnet, således at barnet selv klart, tydeligt og detaljeret kan udtrykke sig, berette om, fortælle og tegne (senere skrive) om de begreber, der er indeholdt eller indbefattet i det pågældende videnområde. 

I de to efterfølgende eksempler er det fortsat de 2 videnområdet "Personlig viden": dels "Slægtshistorie", - og indenfor "Viden om natur" dels "Årstiderne".

1. eksempel:

  • Vidensområdet - "Personlig viden", er som nævnt selvindsigt og evnen til at handle på en måde, der er tilpasset en selv, altså dannelse af den personlige identitet.
  • Tegnene på denne viden - indenfor "Personlig viden" - omfatter som nævnt 10 tegn, herunder "slægtshistorie".
  • Tegn på læring - af begrebet "slægtshistorie" - vil være det børnene udtrykker sig om, beretter, fortæller og tegner om, leger og eksperimenterer med, - og derved udviser kendskab til og har kundskab om, nemlig
    - slægtled, frænder, æt, aner, slægtshistorie, fællestræk, særtræk, historier om personligheder i slægten, forældres og bedsteforældres barndom,  slægtsnavne m.m. - foruden andre relevante begreber, måder og udtryksformer og tegn herpå, som de selv opfinder eller finde på.

 2. eksempel:

  • Vidensområdet - "Viden om natur" - er som nævnt dette at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår.
  • Tegnene på denne viden - indenfor "Viden om natur" - omfatter de 10 tegn, herunder "årstiderne".
  • Tegn på læring - af begreberne vedr. "årstiderne" - vil være det børnene udtrykker sig om, beretter, fortæller og tegner om, leger og eksperimenterer med, og derved udviser kendskab til og har kundskab om, nemlig
    - årstidsbetegnelser, månedsnavne, årstidsskift, lyse og mørke tider, varme og kolde tider, kalenderen, årstidshistorier, historier gode og dårlige år, begivenheder og højtider m.m. foruden andre relevante begreber, måder og udtryksformer og tegn herpå, som de selv opfinder eller finde på.