Tegn på viden

Efter at have set på, hvad viden er, kommer vi til tegnene på viden - tegnene på hvert af de forskellige videnområder:

Tegn på viden - at viden "står for noget", - bliver sanset og opfattet af barnet, der derefter af sig selv giver udtryk for kendskabtil denne viden og til det pågældende videnområde.

Som bekendt, og anvist i det tidligere afsnit, er der 10 videnområder

 • Eksistentiel viden - (være Livs-klog)  
 • Intuitiv viden - (være Fornemme-klog)  
 • Kropsviden - (være Krops-klog)  
 • Matematisk viden - (være Tal-klog) -
 • Musikalsk intelligens - (være Musik-klog)  
 • Naturalistisk viden - (være Natur-klog)  
 • Personlig viden - (være Jeg-klog)  
 • Rumlig viden - (være Billed-klog)  
 • Social viden - (være Os-klog)  
 • Sproglig viden - (være Ord-klog)  

Beskrivelserne af videnområderne er blot en fortælling om, hvad de pågældende videnområder "er", - eller sagt på en anden måde: Hvad det pågældende videnområde "står for"!

1. eksempel:

Indenfor hver af de enkelte vidensområder findes der forskellige indholdstegn, der alle begrunder det pågældende videnområde

Som eksempel på indholdstegn indenfor Personlig viden - dette at have viden om sig selv - er indholdstegnene 

 • slægtshistorie
 • søskende og familie
 • den man elsker
 • egen krop
 • følelser
 • normer
 • andre kulturer
 • det anderledes
 • vise mennesker
 • sprog og udtryksformer

2. Eksempel:

Som eksempel på indholdstegn indenfor Viden om natur - dette at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår - er indholdstegnene

 • den sansende krop
 • naturen omkring os
 • dyreliv
 • planteliv
 • årstiderne
 • fænomenerne
 • objekters beskaffenhed
 • vekselvirkning og tid
 • friluftsliv
 • leg og eksperimenter

Efter at have set på, hvad viden er! - samt på hvad  tegnene på viden indholdet! - fortæller jeg efterfølgende om læring - og om tegn på læring.

(Hvordan man kan registrere og se, at børnene faktisk har lært "noget".) 

De mange forskellige tegn indenfor de 10 videnområder er for omfattende til at blive indplaceret i denne bog.

De er nøje beskrevet i bøgene:)

Børn og klogskab. Klog på 100 måder

og

Legenes kendetegn. Bogen om legens semiotik.